Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 20 >> 

1Ri laleng uleng séddinna lettu manenni umma Israélié ri padang kessi Zin sibawa mattette ri Kadés. Maténi Miryam sibawa rikuburu kuwaro.

2Riséuwaé wettu ri onrong akkémanna mennang dé’ gaga uwai. Napoléna sining tauwéro katulungngi Musa sibawa Harun

3namannoko-noko’to, "Lebbi kessing muwi matéki ri yolona PUWANGNGE silaong silessu-silessuretta!

4Magi mutiwiki ri padang kessi’éwé? Aga kuwammengngi matéki kuwaé silaong olokolo’ta?

5Untu’ aga mutiwiki massu polé ri Maséré lao ri onrong anrasa-rasangngéwé iya dé’é nawedding ritanengi aga-aga? Kuwaé dé’gaga gandong, dé’gaga pong ara, anggoro, sibawa dalima. Mala muwi uwai rinung dé’to gaga!"

6Laoni Musa sibawa Harun mabélaiwi sining tauwéro nainappa tettong ri seddéna sumpang Kémana PUWANGNGE. Suju’ni mennang, nainappa cahaya ahadérékenna PUWANGNGE tappai mennang.

7Makkedani PUWANGNGE lao ri Musa,

8"Alani tekkeng iya engkaé ri yolona Petti Assijancingngé, nainappa iko sibawa Harun harusu’i paddeppungengngi sininna umma’é. Ri yolona maneng mennang, harusu’ko makkeda lao ri bulu-bulu batu iya engkaé kuwaro kuwammengngi napajompi uwaé. Makkuwaniro mappassuko uwai polé ri bulu-bulu batuéro kuwammengngi weddingngi ménung ra’ya’é sibawa olokolo’na mennang."

9Nalaona Musa malai tekkengngéro pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE.

10Napaddeppungenni Musa sibawa Harun sininna umma’é ri yolona bulu-bulu batuéro. Nanakkeda Musa, "Engkalingai, éh iko bangsa pojiyéngngi maronta! Aga harusu’ki passurekko uwai polé ri bulu-bulu batuéwé?"

11Nanaakkani Musa tekkengngéro nakkunrurengngi ri bulu-bulu batuéro wékkaduwa. Nanajompina uwai sibawa maraja, angkanna sininna tauwé sibawa olokolo’é weddinni ménung.

12Iyakiya riyamparengngi Musa sibawa Harun ri PUWANGNGE, adan-Na, "Nasaba makurang teppe’ko ri Iyya untu’ pannessai akuwasak-Ku iya mapaccingngé ri yolona bangsa Israélié, dé’ matu mupimpingngi mennang muttama ri wanuwa iya Uwajjanciyangngé lao ri mennang."

13Iyanaro mata uwai Mériba. Ri onrongngéro mannoko-noko’i sining tau Israélié lao ri PUWANGNGE, sibawa kuwatoniro PUWANGNGE nappaitang akuwasan-Na iya mapaccingngé lao ri bangsaéro.

14Napolé ri Kadés, kirinni Musa sining suro untu’ mangolo ri arung Edom. Adanna mennang, "Idi poléki ri suku-suku Israélié iya engkaé mupa assisumpungeng assilessureng sibawa Puwakku. Naullé naisseng Puwakku asussang iya kennaékki.

15Laowi néné-nénéta ri Maséré sibawa mattette kuwaro mattaut-taung ittana. Toriyolota sibawa idi dé’ nagau’ makessikki bangsa Maséré’é,

16natamangobbina méllau tulung ri PUWANGNGE. Naéngkalingai pangobbita nanakiring séddi malaéka. Iyaro malaéka’é napimpikki massu polé ri tana Maséré. Makkekkuwangngé engkaki ri Kadés, séddi kota ri pakkasésénna daérana Puwakku.

17Riyéllauwi tennapodo napalaloki Puwakku molai wanuwaéwé. Idi sibawa olokolo’ta dé’ tamaélo léssé polé ri lalengngé sibawa dé’ tamaélo muttama risining dare’é iyaré’ga sining palla anggoro’é. Dé’ tamaélo ménungngi uwai polé risining bujunna Puwakku. Maéloki joppa ri watattanaé bawang narapi massuki ri daérana Puwakku."

18Iyakiya mappébaliwi tau Edongngé, "Dé’ tamaélo palaloko molai daérata. Rékko baraniko, maéloki gasako!"

19Nappébali tau Israélié, "Maéloki joppa molai watattanaé, narékko idi iyaré’ga olokolo’ta ménungngi uwaimu, maéloki wajai. Banna maéloki bawang lalo."

20Makkedasi tau Edongngé, "Dé’ nawedding!" Nainappa mennang massu silaong tentara iya mawatangngé untu’ gasai bangsa Israélié.

21Nagilinna tau Israélié nasappa laleng laing saba’ dé’ naripalalo ri tau Edongngé molai daérana mennang.

22Sininna umma Israélié nasalaini Kadés nalettu ri Bulu Hor,

23ri pakkasésénna Edom. Kuwaniro makkeda PUWANGNGE lao ri Musa sibawa Harun,

24"Dé’ matu nauttama Harun ri wanuwa iya puraé uwajjanciyang lao ri bangsa Israélié; matéi matu nasaba iko sipadduwa purai muwéwa paréntaku ri seddéna mata uwai Mériba.

25Tiwii Harun sibawa Eléazar, ana’na, ménré ri Bulu Hor.

26Ludungngi pakéyanna Harun namupapasangiwi Eléazar. Matéi matu Harun ri onrongngéro."

27Napogau’ni Musa aga iya napparéntangngé PUWANGNGE. Naénrékini Musa, Harun sibawa Eléazar Bulu Hor risabbing ri sininna umma’é.

28Nainappa naludung Musa pakéyanna Harun nanapapasangiwi Eléazar. Namaténa Harun ri coppo’na buluéro, nainappa Musa sibawa Eléazar nonno paimeng.

29Naéngkalini sininna umma’é makkedaé maténi Harun, nanabbarata manenna mennang untu’ Harun telluppulo esso ittana.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran