Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 39 >> 

1Bézaleel sibawa Aholiab mébbui pakéyang assompang polé ri wol gawu’é, collipao sibawa cella untu’ sining imangngé wettunna mennang majjama ri Bili’ Mapaccingngé. Pakéyang imangngé untu’ Harun riyébbui pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.

2Efod-é riyébbui polé ri kaing lénang alusu’é, wol gawu’é, collipao sibawa cella, enrengngé wennang ulaweng.

3Nalanroi mennang létta-létta ulawengngé nainappa narette-rette mancaji wennang marenni, nainappa natennung silaong kaing lénang alusu sibawa wol gawu, collipao sibawa cella.

4Purairo mébbuni duwa tulu passaléppang éfod iya najaié ri benrénna.

5Babbang ritennung alusu’é riyébbui polé ri bahang iya padaé sibawa riyajjairengngi ri éfod-éro angkanna mancaji séddi bagiyang pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.

6Naasai mennang batu dalimaé nainappa napasang ri laleng pamiring ulawengngé. Nasibawang apanréng nasobbi’i mennang aseng-ngasenna iya seppulo duwa ana’na Yakub ri batu-batuéro.

7Nainappa iyaro batu-batué ripasang ri tulu passaléppanna éfod-é selaku papparéngngerang lao ri iya seppulo duwa suku Israélié, pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.

8Bézaleel sibawa Aholiab mébbu pattongko aro polé ri bahang iya padaé sibawa éfod, enrengngé padato sulangenna.

9Bentu’na massulapa iya rileppe duwaé, sakkana sibawa lampéna tungke-tungke 22 sénti.

10Ri pattongko aroéro napasangngi mennang eppa barisi batu paramata. Ri barisi mammulangngé batu dalima, topas sibawa baiduri sépah.

11Ri barisi maduwaé zamrud, batu nilam sibawa intang.

12Ri barisi matellué batu lazuardi, aki’ sibawa batu kacubung.

13Ri barisi maeppaé batu pirus, yakut sibawa ratna campaka. Iya seppulo duwa paramataéro risiyoi sibawa ulaweng.

14Ri tungke paramataé riyokii asenna sala séddinna polé ri iya seppulo duwa ana’na Yakub selaku tanrang papparéngngerang lao ri suku-suku Israélié.

15Nainappa riyébbureng duwa ranté polé ri ulaweng tuléngngé iya ritulué pada-pada tulué.

16Riyébbureng towi duwa gellang ulaweng iya ripasangngé ri iya duwa cappa yasé’na pattongko aroé.

17Nainappa iya duwa ranté ulawengngéro riputtama ri laleng tolit-tolingngéro,

18sibawa iya duwa cappa’na laingngé riyassiyorengngi ri iya duwa pamirinna, angkanna iyaro pattongko aroé weddingngi ripasisumpung sibawa bagiyang yolona tulu passaléppanna éfod-é.

19Nainappa riyébbusi duwa toling ulaweng iya ripasangngé ri pattongko aroéro, ri cappa yawana bagiyang lalenna iya nakennaé éfod.

20Purairo riyébbui duwa toling ulaweng iya ripasangngé ri bagiyang yolona iya duwa tulu passaléppang éfod-é, seddéna sambungeng pajjaina céddé ri yawa, ri yasé’na babbang polé ri tennungeng alusu’é.

21Situru sibawa paréntana PUWANGNGE lao ri Musa, tolinna pattongko aroé ripasisumpungngi sibawa tulu gawu’é ri toling éfod-é, angkanna iyaro pattongko aroé tette’i engka ri yasé’na babbangngé sibawa dé’ naleppe.

22Jumba iya ripaké ri yasé’na éfod-é, riyébbu manengngi polé ri wol gawu’é.

23Sebbo ellonna ripakkasse’i sibawa pita ritennung kuwammengngi dé’ namagampang sapé.

24Ri wiring yawana mattulili riyébburengngi bélo-bélo buwa dalima polé ri kaing lénang alusu’é enrengngé wol gawu, collipao sibawa cella, riyelle-elle sibawa giringkiring polé ri ulawengngé, situru sibawa paréntana PUWANGNGE lao ri Musa.

25(39:24)

26(39:24)

27Mébbui mennang kaméja untu’ Harun sibawa ana’-ana’na,

28passaputo, saluwara’ ponco polé ri lénangngé,

29sibawa babbang polé ri kaing lénang alusu’é, wol gawu’é, collipao sibawa cella’é, ribélo-béloi sibawa sulangeng, pada- pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.

30Riyébbureng towi bélo-bélo polé ri ulaweng tuléngngé, tanranna makkedaé purani mennang ripallaing untu’ PUWANGNGE. Ribélo-béloéro riyokii ada-ada "Ripallaing untu’ PUWANGNGE".

31Iyaro bélo-béloé ripasangngi ribagiyang yolona passapué, siturui sibawa paréntana PUWANGNGE lao ri Musa.

32Angkanna ripattépuni sininna jama-jamang mébbuéngngi Kémana PUWANGNGE. Pura manenni napogau’ tau Israélié pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.

33Natiwini mennang lao ri Musa Kémaé sibawa sininna passakke’na, pakkadak-kadanna, sining aju mappolona, alliri-allirinna sibawa pallanggana,

34pattongko polé ri bingkulang bémbé lai iya ripecco cella’é, pattongkona polé ri bingkulang alusu’é, kaing bowong.

35Petti Assijancingngé iya mallise’é duwa batu sibawa aju pabbuléna enrengngé pattongkona,

36méjang sibawa sininna passakke’na enrengngé roti pakkasuwiyangngé,

37aju lampu polé ri ulaweng tuléngngé, lampu-lampunna sibawa sininna passake’na, minnya untu’ lampué,

38mézba polé ri ulawengngé, minnya upacara, dupa bau, kaing pallawa sumpanna Kémaé,

39mézba gessaé sibawa anengeng kawe polé ri gessaé, aju pabbuléna sibawa sininna passakke’na; kullang onrong mabbissa sibawa tudangenna,

40ténda-ténda untu’ seddé Kémaé sibawa alliri-allirinna enrengngé pallanggana, kaing pallawa pintu gerbang untu’ seddéna sibawa sining tuluna, patto-patto Kémaé; sininna paréwanna iya ripaké ri laleng Kémaé,

41sibawa pakéyang assompangngé untu’ sining imangngé wettunna mennang majjama ri Bili’ Mapaccingngé enrengngé pakéyang untu’ Harun sibawa ana’-ana’na.

42Pura manenni napogau’ tau Israélié sininna jama-jamangngéro pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.

43Naparéssani Musa sini-sininnaé sibawa naitai makkedaé purani naébbu mennang pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE. Nainappa Musa barakkakiwi mennang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 39 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel