Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 >> 

1Purano ripatuwo paimeng silaong Kristus. Rimakkuwannanaro harusu’ko makkuraga untu’ lolongengngi gau’-gau’ iya engkaé ri surugaé, kégi Kristus tudang ri seddé ataunna Allataala.

2Pattujui pikkirammu ri gau’-gau’é kuwaro, aja’ na ri gau’-gau’ iya engkaé ri linoé.

3Saba matéko, na atuwommu tassubbui silaong Kristus ri laleng Allataala.

4Nah, assalenna atuwommu iya tongengngé iyanaritu Kristus sibawa rékko paitai matti malluru tokko matu silaong aléna ri laleng arajan-Na!

5Rimakkuwannanaro, pammaténi sining cinna linoé iya madduppéluriyéngngi alému, padaénna mappangaddi, gau’-gau’ iya dé’é nasipato, hawa napessu, pangéloreng iya majaé, sibawa angowangngé (nasaba angowangngé sinrupai massompaé barahala).

6Gau’-gau’ sinrupaéro paénré’i caina Allataala lao risining tau iya dé’é natinuluriwi.

7Riyolo muturusi towi iyaro sining pangélorengngé, wettummu rikuwasai ri aléna.

8Iyakiya makkekkuwangngé sitinajako mabbéyangngi gau’-gau’ iya majaé polé ri alému; aja’na mumacai iyaré’ga majjallo, iyaré’ga mappunnai perasaang benci lao ri tau laingngé. Aja’ sises-siseng nassu polé ri témummu ada-ada makkaroddaiyéngngi tauwé iyaré’ga ada-ada macarépaé.

9Aja’ muwabbellé séddié lao ri laingngé, saba’ atuwong pura labe’é sibawa sininna sipa’na purani muleppessang.

10Makkekkuwangngé purako riwéréng atuwong iya mabarué. Iko iyanaritu tolino baru, iya mattengngangngé ripakabarui matteru-teru ri Pappancajinna, iyanaritu Allataala, situru rupan-Na muto. Akkattana iyanaritu kuwammengngi muwissengngi Allataala sibawa sukku.

11Selaku addimonrinna iyaro lennye’i sininna assilaingenna tau Yahudié sibawa tenniyaé Yahudi, tau risunna’é sibawa tau dé’é narisunna, dé’na gaga assilaingenna tau polé-polé sibawa tau dé’é nakkéyampé, ataé sibawa tau maradéka’é, saba’ Kristus iyanaritu sini-sininnaé enrengngé masséddiwi sibawa sininna mennang!

12Saudara iyanaritu umma’na Allataala, Allataala mamaséiko sibawa piléko untu’ mancaji appunnangen-Na iya napallaingngé. Iyanaro saba’na na harusu’ko mappaitangngi paressé babuwaé, harusu’ko makessing ati, pakariyawai atimmu, malemma kininnawa, sibawa tahang manrasa-rasa.

13Harusu’ko sabbara séddié lao ri laingngé, sibawa sisullé siyaddampengeng rékko engka maélo makkabale lao ri laingngé. Masennangngi atinna Puwangngé maddampengengngekko, jaji harusu tokko maélo maddampengengngi séddié sibawa laingngé.

14Iya kaminang pentingngé iyanaritu: Harusu’ko siyamaséi saba’ pammasé ritu passéddi manengngi Saudara-saudara angkanna mancaji sukku.

15Sitinajai sining apettummu ripattentui ri adaméngeng iya nabbéréyangngé Kristus ri laleng atimmu. Saba’ Allataala mobbiko untu’ mancaji anggota séddi tubu, kuwammengngi mutuwo ri laleng adaméngeng polé ri Kristusro. Sitinajako mattarima kasi.

16Sitinajai sining pappagguruwanna Kristus mattemme ri laleng atimmu iya pennoé barakka. Sitinajako sisullé sipagguru sibawa sisullé sipangajari iya kaminang makessingngé. Puwélonni Mazmur-é sibawa poji-pojiyangngé enrengngé élokkélong rohanié; akkélonno untu’ Allataala sibawa perasaang sukkuru’ ri laleng atimmu.

17Sininna aga iya mupogau’é iyaré’ga mupowadaé, harusu’i iyaro ripogau’ sibawa ripowada untu’ asenna Puwang Yésus. Sukkuru’ lao ri Allataala Ambo’é untu’ aga iya napogau’é Yésus lao ri iko.

18Saudara-saudara iya mancaji bainé! Atinuluno lao ri lakkaimmu, saba’ harusu’i makkuwaro kédo-kédo’mu selaku tau Kristéng.

19Saudara-saudara iya mancaji lakkaié! Amaséiwi bainému. Aja’ mumakassara’ lao ri mennang.

20Ana’-ana’! Kewajibammu iyanaritu selaku tau Kristéng untu’ matinulu lao ri ambo’ indo’é, nasaba iyanaro pésennangiwi atinna Allataala.

21Saudara-saudara iya mancaji ambo’é! Aja’ mupeddiriwi atinna ana’-ana’mu angkanna pettu paddennuwangngi mennang.

22Saudara-saudara iya mancaji ataé! Ri laleng sininna passalengngé sitinajako matinulu lao ri puwammu ri linoéwé. Aja’ mumatinulu lao ri mennang banna ri wettunna mennang jagaiko, nasaba macinnako ripoji. Atinuluriwi mennang sibawa ati iya matinulué, nasaba mupakalebbii Puwangngé.

23Muwi jama-jamang aga riwérékko, sitinajako sibawa sukku atimmu pada-pada rékko samanna Puwangngé ritu mutumaningi na tenniya bawang tolinoé.

24Engngerangngi makkedaé tarimako matu appalang polé ri Puwangngé. Aga iya napassadiyaé Puwangngé untu’ umma’-Na, iyanaritu riwérékko matu. Saba’ puwang iya sitongennaé mutumaningi iyanaritu Aléna Kristus.

25Na muwi niga iya pogau’é asalang, natanggungngi matu iyaro sining asalanna; nasaba dé’ nappasilaingeng Puwangngé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran