Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

1Yésus rijajiyang ri kota Bétléhém ri wanuwa Yudéa; ri wettu apparéntanna Arung Hérodés. Iyaro wettué siyagangngaré ahli wéttowing polé alau, poléi ri Yérusalém.

2Makkutanai mennang kégi-kégi, "Kégai jaji iyaro ana’é, iya jajiyé untu’ mancaji arunna tau Yahudié? Riitai wéttowin-Na mompo ri seddé alau, na engkaki polé maélo sompai Aléna."

3Wettunna naéngkalinga Arung Hérodés iyaro, tasséleng senna’ni, makkuwatoro sininna tauwé ri Yérusalém.

4Nasuroni sininna kapala imangngé sibawa guru-guru agamana bangsa Yahudié polé maddeppungeng. Nainappa makkutana ri mennang, "Kégai maélo jaji Arung iya najjanciyangngé Allataala?"

5Nappébali mennang, "Ri kota Bétléhém ri wanuwa Yudéa. Nasaba makkuwaniyé naoki nabié,

6‘Iko Bétléhém, ri wanuwa Yéhuda, sitonget-tongenna tenniyako kaminang baiccu ri yelle’na kota-kota mapongngé ri Yéhuda. Nasaba polé ri iko poléi matu séddi pamimping iya pimpingngéngngi umma’-Ku Israélié.’"

7Puranana nalolongeng pappakatajangngéro, naobbini Hérodés iyaro ahli wéttowing polé alaué mammekko-mekko. Nainappa makkutana ri mennang, siyaganna tongeng nappammula paita iyaro wéttowingngé.

8Purairo nasuroni mennang lao ri Bétléhém sibawa pasengngéwé, "Laono musappai sibawa madécéd-décéng passalenna Ana’éro. Narékko muruntu’ni, paissengika, kuwammengngi ulaoto sompai."

9Nalaona mennang. Ri tengnga laleng, wéttowing iya naitaé mennang riyolo ri seddé alau, paitasi paimeng. Temmakana senna’na mennang mitai iyaro wéttowingngé poddiyoloiwi mennang, nainappa mappésau ri yasé’na onronna iyaro Ana’é.

10(2:9)

11Muttama’ni mennang ri laleng bolaéro nanaitai iyaro Ana’é sibawa Maria, indo’-Na. Suju’ni mennang nanasompai iyaro Ana’é, nainappa natimpa onrong waramparanna, nanakkasuwiyangengngi lao ri ana’éro ulaweng, kamennyang, sibawa mur.

12Napparéngngerangenni Allataala lao ri mennang ri laleng nippi kuwammengngi aja’ nalisu ri Hérodés. Jaji lisuni mennang molai laleng laingngé.

13Joppanana sining ahli wéttowingngéro, nappaitanni aléna malaéka’na Puwangngé lao ri Yusuf ri laleng nippi. Makkedai iyaro malaéka’é, "Engka akkattana Hérodés sappai iyaro Ana’é untu’ mpunoi. Rimakkuwannanaro oto’no, tiwii iyaro Ana’é sibawa indo’-Na manyingkiri’ ri Maséré’. Onrono kuwaro narapi mabbicarasi-Ka lao ri iko."

14Moto’ni Yusuf, nainappa iyatoro wennié natiwii iyaro Ana’é sibawa indo’-Na manyingkiri’ ri Maséré’.

15Monroni kuwaro mennang narapi maté Hérodés. Makkuwaniro nakajajiyang aga napowada Puwangngé naolai nabin-Na, makkuwaé, "Uwobbii Ana’-Ku polé ri Maséré’."

16Wettunna naisseng Hérodés makkedaé ribelléi ri ahli wéttowing polé alauéro, macai senna’ni. Nainappa napparéntang untu’ mpuno manengngi ana’ worowané ri Bétléhém sibawa ri seddéna iya makkéumuru duwattaungngé liyawa. Sicoco’i iyaro sibawa pappakatajang iya nalolongengngé polé risining ahli wéttowingngéro, passalenna wettunna paita iyaro wéttowingngé.

17Makkuwaniro kajajiyang aga pura napowada Nabi Yérémia, iyanaritu,

18"Riyéngkalingai sadda mpatingngé ri Rama sadda maddararing sibawa teri. Rahél mpatingiwi ana’-ana’na; dé’ namaélo risaléwori saba’ dé’ni mennang."

19Maténana Hérodés, wettunna engka mupi Yusuf ri Maséré’, nappaitanni aléna malaéka’na Puwangngé ri Yusuf ri laleng nippi.

20Makkedai iyaro malaéka’é, "Sining tau iya maéloé mpunoi iyaro Ana’é maténi. Rimakkuwannanaro oto’no, alai iyaro Ana’é sibawa indo’-Na, namulisu ri Israél."

21Moto’ni Yusuf, nanatiwii iyaro Ana’é sibawa Maria lisu ri Israél.

22Iyakiya ri munri naéngkalingai Yusuf makkedaé Arkélaus, ana’na Hérodés sulléiwi ambo’na mancaji arunna wanuwa Yudéa. Jaji métauni Yusuf lao kuwaro. Puranana lolongessi pappaitana Puwangngé ri laleng nippi, laoni ri daéra Galiléa.

23Monroni kuwaro ri kota riyasengngé Nazarét. Namakkuwannanaro kajajiyanni aga iya napowadaé nabi-nabié passalenna iyaro Ana’é: "Riyasengngi matu Tau Nazarét."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel