Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 14 >> 

1Nainappaka makkita, napaitana iyaro Ana’ Bimbala’é tettong ri yasé’na Bulu-bulu Sion. Nasibawang Aléna engka 144.000 tau iya limannaé tungke’-tungke’ taroki asen-Na sibawa asenna Ambo’-Na.

2Nainappaka méngkalinga séuwa sadda polé ri langié memmu pada-pada uwai jompi iya battowaé sibawa dalenrung guttué iya maseroé. Iyaro saddaé riyéngkalingai pada-pada oni paréwa oni-oni polé ri pakkacapié iya mattengngangngé paoniwi kacapinna.

3Ri yolona kadéra arajangngé, sibawa iya eppa mahlu’é enrengngé sining pamimpingngé ri mattulilinna kadéra arajangngéro, iya 144.000 tauwéro makkélongngi séddi élong iya mabarué. Iyaro élongngé dé’ naulléi magguruiwi muwi séddi tau ri lainnaé 144.000 tauwéro, iya puraé ripaleppe polé ri linoé.

4Mennang sining tau iya tette’é mapaccing pada-pada parawangngé, nasaba dé’ nasisumpung sibawa makkunraié. Naccowériwi mennang iyaro Ana’ Bimbala’é kégi-kégi lao. Polé ri yelle’na sininna rupa tauwé, mennang ritu iya puraé ripaleppe selaku pakkasuwiyangeng mammulangngé lao ri Allataala sibawa lao ri Ana’ Bimbala’é.

5Dé’ naengka mennang nabbellé, sibawa dé’gaga cellana muwi céddé.

6Nainappa uwita séddi malaéka’ laing iya luttué matanré ri langié. Iyaro malaéka’é tiwii biritta passalenna Karéba Madécéng iya mannennungengngé untu’ ripalettu lao ri tolinoé ri linoé; iyanaritu lao ri tungke’-tungke’ bangsa, suku, basa sibawa wanuwa.

7Iyaro malaéka’é gorai sibawa sadda battowaé, "Etauko ri Allataala, sibawa pojiwi arajan-Na! Saba’ wettunna Allataala madélékiwi tolinoé. Sompai Aléna iya pancajiyéngngi langié, linoé, tasi’é sibawa sininna mata uwai."

8Malaéka’ iya maduwaé maccinrolaiwi malaéka’ iya mammulangngé nagorato, "Sempé’ni! Kota Babél iya battowaé sempé’ni! Purani naébbu sininna bangsaé mancaji mabo’ sibawa uwai anggoro — iyanaritu anggoro polé ri napessu pappangaddinna!"

9Malaéka’ matellué maccinrolaiwi iya duwa malaéka’éro, nagorato sibawa sadda iya maloppoé, "Tau iya sompaéngngi iyaro olokolo’é sibawa dato’-dato’na, enrengngé mappunnaiwi tanranna iyaro olokolo’é ri linrona iyaré’ga ri limanna,

10iyaro tauwé ménungngi matu anggoro’na Allataala, iyanaritu anggoro cai-Na iya puraé natiri’ ri laleng onron-Na, tenrikurangi muwi céddé! Sininna iyaro tauwé risissai matu ri laleng apié sibawa belérangngé ri yolona sining malaéka’ mapaccingngé sibawa ri yolona Ana’ Bimbala’éro.

11Rumpunna api iya sissaéngngi sining tauwéro maddumpui matu matteru lettu mannennungeng. Esso wenni dé’ appésaunna mennang risissa, iyanaritu mennang iya sompaéngngi olokolo’éro sibawa dato’-dato’na, sininna tau iya mappunnaiyé tanrang aseng olokolo’éro."

12Ri laleng gau’éwé umma’na Allataala, iya matinulué ri parénta-paréntana Allataala enrengngé matinulu ri Yésus, parellui mancaji sabbara.

13Nainappa uwéngkalinga sadda polé ri surugaé makkeda, "Okii iyaé: Mappammulai makkekkuwangngé masennangngi tau iya maté ri wettu natumaninginna mupa Puwangngé!" Nappébali Rohna Allataala, "Tongeng! Mappésauwi matu mennang majjama laddé’, nasaba wassélé’ attumaningenna tuli sibawangngi matu mennang."

14Nainappa makkitaka, napaitana séuwa ellung iya maputé. Ri yasé’na ellungngéro tudangngi séddi tau iya paitaé samanna pada tolinoé. Ri ulun-Na engka séddi passigera’ ulaweng, sibawa ri liman-Na engka séddi kandao iya matarengngé.

15Nainappa séddi malaéka’ laing massu polé ri Bolana Allataala. Nasibawang sadda iya battowaé, gorani lao ri iya tudangngé ri yasé’na ellungngéro, "Akkani iyaro kandao-Mu sibawa éngngalani makkekkuwangngé, saba’ wettunna untu’ méngngala; matasa’ni linoé untu’ riyéngngala!"

16Nainappa iya tudangngé ri yasé’na ellungngéro massangkingngi kandao-Na lao ri linoé, nariyéngngalana linoé.

17Nainappa uwita séddi malaéka’ iya laingngéssi massu polé ri Bolana Allataala ri surugaé. Makkatenning towi séddi kandao iya matarengngé.

18Purairo, séddi malaéka’ laing, iya makuwasaiyéngngi apié, massu polé ri mézbaé. Nasibawang sadda iya maloppoé gorai lao ri malaéka’ iya makkatenningngé kandao iya matarengngéro, "Assangkinni kandaomuro namurette’i buwa-buwa pong anggoro’é ri linoé, nasaba matasa’ni buwa-buwana!"

19Nanassangkinni kandaona iyaro malaéka’é ri linoé nanakandaowi buwa-buwa anggoro’é polé ri batanna, nainappa nappéyang ri laleng apparakeng anggoro caina Allataala iya luwangngé.

20Iyaro buwa-buwa anggoro’é ripara’i ri saliweng kota, napolé ri apparakengngéro massolo’ni daraé pada-pada saloé, bélana tellu ratu kilo, sibawa lamunna mawé’ duwa météré.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel