Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 18 >> 

1Makkedai PUWANGNGE lao ri iyya,

2"Magi nariteppu matteru-teru iyaé warékkadaé ri Israélié? ‘Tomatowaé manré buwa anggoro iya makeccié, iyakiya ana’-ana’na iya mangélué isinna.’

3Nasaba Iyya, Allataala iya tuwoé, PUWANG Iya Pommatanré, iyaro warékkadaé dé’na naripowada ri Israélié.

4Nyawana tungke tau iyanaritu appunnangek-Ku, muwi nyawana tomatowaé iyaré’ga nyawana ana’na. Tau iya madosaé, aléna ritu maté matu.

5Ebara’na engka tau makessing, adélé sibawa malempu.

6Dé’ nasompai barahalana tau Israélié iyaré’ga manréi akkarobangeng pakkasuwiyangngé ri onrong-ngonrong assompanna déwata-déwataé. Dé’ naengka naganggui bainéna tau laingngé iyaré’ga silaong matinro makkunrai iya maddaraé.

7Dé’ naengka napabengnguwang iyaré’ga marrampo. Barab-barang boro’na tau iya makkinrengngé ri aléna tuli napalisui. Tau iya alupurengngé napanréi sibawa tau iya dé’é nappunnai waju, nawéréngngi pakéyang.

8Dé’ naengka nappainreng sibawa mabbunga. Dé’ namaélo pogau’ ja sibawa ri laleng tungke assasang mabbéréi apettung iya malempué.

9Napatoiwi parénta-Ku sibawa naturusiwi hukkung-hukkuk-Ku. Tau makkuwaéro ritu malempu sibawa tette’i matu tuwo. Iyya, PUWANG Iya Pommatanré pura mabbicara.

10Iyakiya akkalarapanna iyaro tauwé mappunnaiwi ana’ iya pojiyéngngi marrampo, mabbuno, sibawa pogau’i maéga ja laingngé iya

11dé’é naengka napogau’i ambo’na. Nanréi akkarobangeng pakkasuwiyangngé ri onrong-ngonrong assompanna déwata-déwataé. Naganggui sibawa naéwai siatinrong bainéna tau laingngé.

12Napoji belléi tau kasiyasié, marrampo, nasittaiwi barang boro’na tau iya makkinrengngé ri aléna. Laowi risining bola assompanna tau iya dé’é naissengngi PUWANGNGE sibawa sompai barahala iya mappakaciddi-ciddi’é.

13Mappainrengngi sibawa mabbunga. Aga tau makkuwaéro tuwoi matu? Dé’! Purani napogau’ sininna pangkaukeng iya mappakaciddi-ciddi’éro, na matéi matu! Amaténna iyanaritu selaku addimonrinna pangkaukenna muto.

14Ebara’na tau iya mébbué maéga jaro mappunnai ana’, na iyaro ana’é naitai sininna pangkaukenna ambo’na, iyakiya dé’ naturui.

15Iyaro tauwé dé’ namaélo sompai barahalana tau Israélié, iyaré’ga manré akkarobangeng pakkasuwiyangngé ri onrong-ngonrong assompanna déwata-déwataé. Dé’ naengka naganggui bainéna tau laingngé,

16iyaré’ga tenre’i iyaré’ga rampo’i muwi niga. Barab-barang boro’na tau iya makkinrengngé ri aléna tuli napalisui. Tau iya alupurengngé napanréi sibawa tau iya dé’é nappunnai waju nawéréngngi pakéyang.

17Dé’ naengka napogau’i majaé iyaré’ga mappainreng sibawa mabbunga. Turui lao ri hukkung-hukkuk-Ku sibawa mapatoi lao ri parénta-Ku. Iyaro ana’é dé’ namaté nasaba dosa-dosana ambo’na, sangadinna tette’i tuwo.

18Sibalé’na, ambo’na iya pojiyéngngi pabengnguwang, marrampo sibawa pogau’ ja laingngé, matéi matu nasaba dosa-dosa iya napogau’é muto.

19Iyakiya naullé engka tau makkutana magi na iyaro ana’é dé’ naccowé tanggungngi addimonrinna dosa-dosana ambo’na. Pappébalinna iyanaritu, nasaba iyaro ana’é makessingngi sibawa malempui. Naturusiwi hukkung-hukkuk-Ku sibawa pogau’i sibawa matinulu, natette’i tuwo.

20Tau iya pogau’é dosa, aléna ritu maté matu. Dé’ naharusu ana’é tanggungngi addimonrinna polé ri asalanna ambo’na; sibalé’na, ambo’é dé’to naharusu tanggungngi addimonrinna polé ri dosa-dosana ana’na. Tau iya makessingngé lolongengngi matu pamale iya makessingngé nasaba pangkaukenna iya makessingngé. Sibawa tau iya majaé manrasa-rasai matu polé ri jana.

21Rékko séddié tau maja dé’na napogau’ dosana, sibawa mappammulani turusiwi hukkung-hukkuk-Ku, enrengngé pogau’ pangkaukeng iya makessingngé sibawa tongengngé, dé’ namaté matu.

22Riyaddampengeng manengngi matu dosana; tuwoi matu, nasaba napogau’i iya tongengngé.

23Mupikkiri’iga Iyya PUWANG Iya Pommatanré masennang rékko matéi tau majaé? Dé’ sises-siseng! Macinna-Ka kuwammengngi nasalaiwi dosa-dosana kuwammengngi natuwo.

24Iyakiya rékko séddié tau iya makessingngé dé’na napogau’i makessingngé, mala mappammulani pogau’i jaé sibawa sininna pangkaukeng mappakaciddi-ciddi iya biyasaé napogau’ tau majaé, aga tette’i matu tuwo? Dé’! Polé risining pangkaukenna iya makessingngéro, dé’ muwi séddi riyéngngeranna. Matéi matu nasaba pogau’i dosa sibawa dé’ namatinulu lao ri Iyya.

25Naullé engka makkeda makkuwaé, ‘Kalirui tindakanna PUWANGNGE.’ Engkalingai. Eh tau Israélié! Kaliruiga tindakak-Ku? Iko ritu kaliru.

26Rékko tau iya makessingngé dé’ napogau’ni makessingngénna, mala mammulani pogau’i majaé. matéi matu, nasaba ja iya puraé napogau’.

27Iyakiya rékko tau iya majaé dé’na napogau’i dosaénna sangadinna mammulani pogau’i pangkaukeng iya tongengngé sibawa makessingngé, salama’i matu nyawana.

28Purani namaingeki sininna pangkaukenna nainappa mappésau pogau’ dosa. Nanallalengiro dé’na matu namaté, sangadinna tette’i tuwo.

29Na iko, éh sining tau Israélié, makkedako makkedaé kalirui iyaro tindakanna PUWANGNGE. Kaliruga tindakaku, éh Israélié? Dé’! Iko ritu kaliru!"

30Makkedai PUWANG Iya Pommatanré, "Eh sining tau Israélié, Uwadélékiwi matu tungke tauwé situru sibawa pangkaukenna. Toba’no polé ri dosa-dosamu. Aja’ muleppessangngi dosamu mancuru’i alému.

31Pappésauwi sininna ja iya mupogau’é sibawa leppessangngi ati nenniya pikkirammu mancaji mabaru. Magi naharusu’ko maté?

32Dé’ Umassennang rékko séddié tau matéi. Salaini dosa-dosamu kuwammengngi mutette tuwo. Iyya PUWANG Iya Pommatanré pura mabbicara."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yehezkiel 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran