Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 14 >> 

1Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Aja’ namasara atim-Mu. Ateppe’no ri Allataala sibawa ateppe’ tono lao ri Iyya.

2Ri Bolana Ambo’-Ku engka maéga onrong maddibola. Lao-ka kuwaro untu’ passadiyangekko onrong. Dé’ Uwakkeda makkuwaro matu lao ri iko, akkalarapanna dé’ nakkuwaro.

3Purakuna passadiyangekko onrong, lisu-Ka matu duppaiko, kuwammengngi kéga-Ka engka, engka tokko matu kuwaro.

4Ri onrong Ulaoiyé muwissenni lalenna."

5Nakkeda Tomas lao ri Yésus, "Puwang, dé’ nariisseng kégaki Puwang lao, pékkugiki missengngi lalenna?"

6Nappébali Yésus, "Iyya’na laleng untu’ missengngi Allataala sibawa lolongengngi atuwongngé. Dé’ séddi tau mulléi lao ri Ambo’é, rékko dé’ naola-Ka.

7Akkalarapanna muwissek-Ka, tentu muwisseng towi matu Ambo’-Ku. Makkekkuwangngé muwissenni sibawa purana-Na muwita."

8Nakkeda Filipus lao ri Yésus, "Puwang, paitaki Ambo’é; kuwammengngi tamasennang."

9Iyakiya mappébaliwi Yésus, "Makkuwamani ittana Usibawakko, nadé’paha muwissek-Ka, Filipus? Tau iya puraé mita-Ka, purani naita Ambo’é. Pékkugiko wedding makkeda, ‘Jellokekki Ambo’é?’

10Filipus! Dé’ga mumateppe, makkedaé masséddi-Ka sibawa Ambo’é, na Ambo’é masséddiwi sibawa Iyya? Aga Upowadakko, dé’ Upowadai polé ri alé-Ku. Ambo’ iya tette’é masséddi sibawa Iyya, Aléna ritu jama manengngi.

11Ateppe’ko ri Iyya, makkedaé masséddi-Ka sibawa Ambo’é na Ambo’é masséddiwi sibawa Iyya. Iyaré’ga kaminang dé’na, ateppe’no nasaba aga puraé Upogau’?

12Tongeng senna’ adak-Kué: Tau iya mateppe’é ri Iyya, napogau’i matu aga iya puraé Upogau’ — mala napogau’i matu iya lebbi battowaéppasi — saba’ lao-Ka ri Ambo’é.

13Na agi-agi muwéllau ri laleng asek-Ku, Upogau’i iyaro untu’ alému, kuwammengngi naripakaraja Ambo’é naolai Ana’é.

14Agi-agi muwéllau ri laleng asek-Ku, Upogau’i matu."

15"Rékko muwamaséi-Ka, mupajoppai parénta-parénta-Ku.

16Uwéllauwi matu ri Ambo’é, nanawérékko matu Pattulung laing, iya monroé matu sibawakko lettu mannennungeng.

17Aléna Rohna Allataala iya pannessaéngngi matu atongengengngé passalenna Allataala. Dé’ naulléi linoé tarimai, saba’ dé’ naitai iyaré’ga naissengngi. Iyakiya iko muwissengngi, nasaba monroi sibawakko enrengngé maélona masséddi sibawa iko.

18Dé’ Usalaiko alé-alému pada-pada ana’ biué. Maélo-Ka lisu ri iko.

19Dé’na namaitta nadé’ naita-Ka matu linoé. Iyakiya iko muwita-Ka. Sibawa nasaba tuwo-Ka, tuwo tokko matu.

20Rékko narapini essoéro, muwissengngi matu makkedaé masséddi-Ka sibawa Ambo’é, masséddiko sibawa Iyya, na Iyya masséddi sibawa iko.

21Tau iya tarimaéngngi parénta-parénta-Ku sibawa napogau’na, iyanaritu mamaséiyék-Ka. Namaséiwi matu Ambo’-Ku tau iya mamaséiyékko. Uwamaséi towi iyaro tauwé sibawa Uwappaitanna alé-Ku lao ri aléna."

22Yudas (tenniya Yudas Iskariot) makkutana ri Yésus, "Puwang, magi Puwang tamaélo mappaitangngi aléta lao ri idi tenniya lao ri linoé?"

23Nappébali Yésus, "Tau iya mamaséiyékka, naturusiwi pappagguruwak-Ku. Ambo’-Ku mamaséiwi. Ambo’é sibawa Iyya laowi matu ri aléna sibawa monroi sibawangngi.

24Tau iya dé’é namaséi-Ka, dé’ naturusiwi pappagguruwak-Ku. Pappagguruwang iya Uwéngkalingaéro, dé’ napolé ri Iyya, sangadinna poléi ri Ambo iya suroék-Ka.

25Iya manennaro Upowadakko ri wettu Usibawammu mupa.

26Iyakiya Rohna Allataala, Pattulung iya nasuroé matu Ambo’é ri laleng asek-Ku, Aléna matu pagguruko sini-sininnaé sibawa paréngngerangiko lao ri sininna iya puraé Upaissengiko.

27Asaléwangeng Utarongekko. Asaléwangek-Ku Uwérékko. Iya Uwabbéréyangngéro dé’ napada-pada nabbéréyangngé linoé lao ri iko. Aja’ mumausé, aja’ mumétau.

28Pura-Ka muwéngkalinga makkeda, ‘Maélo-Ka lao, iyakiya maélo-Ka lisu paimeng ri iko.’ Rékko muwamaséi-Ka, masenna’ko matu rékko lao-Ka ri Ambo’é, saba’ lebbi battowai Ambo’é naiya Iyya.

29Upaissengiko iyaro makkekkuwangngé, riwettu dé’napa nakajajiyang maneng, kuwammengngi rékko kajajiyangngi matu, mateppe’ko matu.

30Dé’ namaéga Upowada matu lao ri iko, saba’ narapini wettunna panguwasana linoéwé polé. Iyakiya dé’ nakuwasaiwi alé-Ku.

31Iyakiya harusu’ manengngi kajajiyang kuwammengngi namainge’ linoé makkedaé Uwamaséiwi Ambo’é sibawa Upogau’na sininna iya napparéntangngé Ambo’é lao ri Iyya. Nah, laono mai talao polé kuwaé."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran