Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

1Ri esso Aha’é élléé, wettu makalemmenna mupa, laoni Maria Magdaléna ri tampungngé. Naitani batu pattongkona léssé polé ri kalebbonna iyaro tampungngé.

2Nalarina lao sappai Simon Pétrus sibawa ana’ guru iya namaséiyé Yésus, nakkeda lao ri mennang, "Riyalani Puwangngé polé ri tampungngé, nadé’ uwissengngi kégai ritaro."

3Nalaona Pétrus sibawa ana’ guru laingngé ri kuburu’é.

4Lari duwani, iyakiya iyaro ana’ guru laingngé lebbi masitta’i na Pétrus, nalettu’ lebbi riyolo ri kuburu’é.

5Céllénni muttama’ ri laleng kuburu’é nanaitai kaing pawwalué lénne kuwaro, iyakiya dé’ nauttama.

6Maccinrolani Pétrus polé ri monri namatteru muttama’ ri kuburu’éro. Naitani kaing pawwalué lénne kuwaro,

7iyakiya kaing iya risiyorengngéngngi ulunna Yésus dé’i gaga ri seddéna sangadinna mallaingngi tallulung.

8Nainappa ana’ guru iya lebbi riyoloé lettu ri kuburu’éro, muttama’ toni. Naitani sibawa mateppe’.

9(Narapi wettuéro dé’pa napahangngi aga iya tarokié rilaleng Kitta’é makkedaé harusu’i moto polé ri amaténgngé.)

10Purairo lisuni iyaro ana’-ana’ gurunna Yésus.

11Tettonni Maria Magdaléna ri yolona kuburu’éro teri. Teriwi nacéllétto ri laleng kuburu’éro,

12nanaitana duwa malaéka’ mappaké maputé. Tudangngi mennang ri onronna ujuna Yésus, séddi ri yulu na laingngé ri ajéna.

13Nakkutana iyaro sining malaéka’é, "Indo’, magi muteri?" Nappébali Maria, "Riyalani Puwakku, nadé’ uwissengngi kégai ritaro."

14Purana makkeda makkuwaro, gilinni limonri nanaitai Yésus tettong kuwaro. Iyakiya dé’ naissengngi makkedaé Yésus iyaro.

15Nakkutana Yésus lao ri aléna, "Indo’, magi muteri? Niga tasappa indo’?" Nasengngi Maria iyaro paddare, jaji makkedani, "Pa’, rékko Bapa’ palétté’i polé kuwaé, tulukka tapowadakka kégai tataro Pa’, kuwammengngi weddingngi uwala."

16Nakkeda Yésus lao ri Maria, "Maria!" Gilinni Maria lao ri Yésus, nakkeda ri laleng basa Ibrani, "Rabbuni!" (Bettuwanna "Guru".)

17Nakkeda Yésus ri Maria, "Aja’ mukarawa-Ka, saba’ dé’pa Uwénré ri Ambo’é. Iyakiya laoko risining silessurek-Ku sibawa powadangngi mennang makkedaé makkekkuwangngé ménré’-Ka ri Ambo’-Ku sibawa Ambo’mu, Allataala-Ku sibawa Allataalamu."

18Nalaona Maria powadangngi ana’-ana’ gurunna Yésus makkedaé purani naita Puwangngé, sibawa Puwangngé pura powada manengngi iyaro lao ri aléna.

19Iyatoro esso Aha’é, ri wettu mawenninnana, maddeppungenni ana’-ana’ gurunna Yésus riséuwaé bola sibawa taggoncing sining tange’na, saba’ métaui risining panguwasana tau Yahudié. Tappa engka muni Yésus polé natettong ri tengnga-tengngana mennang sibawa makkeda, "Salama’ saléwangekko."

20Purana makkeda makkuwaro, nappaitanni lao ri mennang liman-Na sibawa benrén-Na. Wettunna naita Puwangngé, marennu senna’ni mennang.

21Nakkedapa Yésus siseppa lao ri mennang, "Salama’ saléwangekko. Pada-pada Ambo’é suro-Ka, makkuwatoniro Iyya suroko."

22Nainappa nasseppungeng nappase’-Na lao ri mennang sibawa makkeda, "Tarimani Rohna Allataala.

23Rékko muwaddampengengngi dosana séddié tau, naddampengeng towi Allataala. Rékko dé’ muwaddampengengngi dosana séddié tau, dé’to naddampengengngi Allataala."

24Tomas, (iya riteppué "Dénru"), séddiwi polé riseppuloé duwa ana’ gurunna Yésus, dé’i gaga silaong laingngé wettunna Yésus polé.

25Nakkeda ana’-ana’ gurun-Na laingngé lao ri Tomas, "Purani idi mitai Puwangngé!" Iyakiya mappébaliwi Tomas, "Rékko dé’pa uwitai baté pakué ri liman-Na, dé’pa utaroi jarikku ri baté pakuéro sibawa dé’pa utaroi limakku ri benrén-Na, dé’ sises-siseng umaélo mateppe’."

26Siminggu ri munrinna engkasi ana’-ana’ gurunna Yésus ri onrongngéro, na engka towi Tomas. Taggoncing maneng tange’é. Iyakiya poléi Yésus natettong ri tengnga-tengngana, nanakkeda, "Salama’ saléwangekko."

27Nainappa makkeda Yésus lao ri Tomas, "Itai limak-Ku sibawa taroni jarimmu kuwaé. Loro’i limammu namutaroi ri benrék-Ku. Aja’na mubata-bata, iyakiya ateppe’no!"

28Nakkeda Tomas lao ri Yésus, "Puwakku sibawa Allataalaku!"

29Nakkeda Yésus lao ri aléna, "Mateppe’ko saba’ pura-Ka muwita? Masennangngi tau iya mateppe’é, namuni dé’ naita-Ka!"

30Maéga mupa sining anu makalallaing laing iya napogau’é Yésus ri yolona ana’-ana’ gurun-Na, iyakiya dé’ nariyoki ri lalenna kitta’éwé.

31Iyakiya iya manennaé riyokii, kuwammengngi mumateppe makkedaé Yésus iyanaritu Arung Pappassalama’é, Ana’na Allataala, sibawa nasaba teppe’ ri aléna, lolongekko atuwong.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel