Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 21 >> 

1Purairo nappaitassi aléna Yésus siseppa ri Tappareng Tibérias lao ri ana’-ana’ gurun-Na. Makkuwaiyé kajajiyanna:

2Riséuwaé esso, Simon Pétrus, Tomas iya riyobbié si Dénru, Natanaél polé ri Kana ri Galiléa, ana’-ana’ Zébédéus, sibawa duwa ana’ gurunna Yésus laingngé, mattengngang maddeppungeng.

3Nakkeda Simon Pétrus lao ri laingngé, "Maéloka lao mattikkeng balé." Nakkeda mennang lao ri Pétrus, "Maélo tokki maccowé." Nalaona mennang mallopi. Iyakiya puppu benniwi dé’ agaga natikkeng mennang.

4Mammulanana mompo matanna essoé, tettonni Yésus ri wiring, iyakiya dé’ naissengngi mennang makkedaé iyaro Yésus.

5Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Ana’-ana’, engkaga balé muwappunnai?" Nappébali mennang, "Dé’."

6Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Appéyangngi jalamu ri seddé ataunna lopié, lolongekko matu balé." Nanappéyanni mennang jalaéro, iyakiya dé’na naulléi gettengngi paimeng saba’ makkuwamani égana balé ri lalenna.

7Nakkeda ana’ gurun-Na iya riyamaséiyé ri Yésus lao ri Pétrus, "Puwangngé iyaro!" Wettunna naéngkalinga Simon Pétrus makkedaé Puwangngé iyaro, napakéni wajunna (saba’ dé’ nabbaju) nanaluppe ri laleng uwai.

8Ana’-ana’ gurun-Na laingngé maccinrolai lao ri pottanangngé sibawa mallopi, nanagetteng towi jala iya pennoé balé. Dé’ namabéla mennang polé ri pottanangngé, kira-kira sératu metéré bawang.

9Wettunna mennang nonno polé ri lopié, naitani mennang engka api mabbara kuwaro sibawa balé ri yasé’na enrengngé roti.

10Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Coba tiwii kumaiyé siyagangngaré balé iya nappaé mutikkeng."

11Ménré’ni Simon Pétrus ri lopié, nanagettengngi jalana lao ri pottanangngé. Iyaro jalaé penno sibawa balé battowa; iya manenna engka sératu limappulo tellu kajunna. Namuni makkuwaro égana, dé’ nasapé jalana.

12Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Laono mai tanré." Muwi séddi dé’to gaga ana’-ana’ gurun-Na barani makkutana, "Niga Bapa’?" Saba’ naissengngi mennang makkedaé Puwangngé.

13Nainappa Yésus maddeppériwi mennang, nalai iyaro rotié, nanawéréngngi mennang. Napogau’ towi makkuwaro sibawa iyaro balé.

14Iyanaé mabbékkatellunna Yésus mappaitangngi Aléna lao ri ana’-ana’ gurun-Na, moto’nana polé ri amaténgngé.

15Puranana mennang manré, makkedani Yésus lao ri Simon Pétrus, "Simon ana’ Yona, lebbi muwamaséi-Ka’ga naiya mennangngé mamaséi-Ka?" Nappébali Pétrus, "Tongeng Puwang, taisseng Puwang uwamaséiki Puwang." Nakkeda Yésus lao ri Pétrus, "Piyarai ana’-ana’ bimbala’-Ku."

16Untu’ mabbékkaduwanna makkutanai Yésus lao ri Pétrus, "Simon ana’ Yona, muwamaséi-Ka’ga?" Nappébali Pétrus, "Tongeng Puwang, taisseng Puwang uwamaséiki Puwang." Nakkeda Yésus lao ri Pétrus, "Piyarai bimbala’-bimbala’-Ku."

17Untu’ mabbékkatellunna Yésus makkutana ri aléna, "Simon ana’ Yona, muwamaséi-Ka’ga?" Messéni Pétrus saba’ genne’ni wékkatellu Yésus makkutana ri aléna. Nappébali Pétrus, "Puwang, taisseng Puwang sini-sininnaé. Taisseng Puwang uwamaséiki Puwang!" Nakkeda Yésus lao ri aléna, "Piyarai bimbala’-Ku.

18Tongeng senna’ adak-Kué: Wettummu kallolo mupa, alému muto siyoi babuwamu, sibawa lao kégi-kégi muwéloriyé. Iyakiya rékko macowano matu, muloro’i limammu, na tau laingngé siyoko sibawa natiwiko ri onrong dé’é mumaélo lao."

19(Nasibawang iyaro ada-adaé nappaitangngi Yésus pékkugi Pétrus maté matti untu’ pakarajai Allataala.) Purairo makkedani Yésus lao ri Pétrus, "Accowéno ri Iyya!"

20Wettunna giling Pétrus, naitani ri monrinna ana’ guru iya riyamaséiyé ri Yésus. (Aléna ritu tudang ri seddéna Yésus wettunna manré sibawa iya makkutanaé ri Aléna, "Puwang, niga maélo bali’bellariwi Puwang?")

21Naitana, makkutanani Pétrus ri Yésus, "Puwang, pékkugi sibawa iyaé tauwé?"

22Nappébali Yésus, "Akkalarapanna Uwéloriwi monro tuwo narapi polé-Ka, iyaro tenniya issemmu. Iyakiya iko, accowéko ri Iyya!"

23Natassiyana karébaé ri yelle’na ana’ gurunna Yésus makkedaé iyaro ana’ gurué dé’ namaté matti. Padahal dé’ napowadai Yésus makkedaé iyaro ana’ gurué dé’ namaté matu, sangadinna: "Akkalarapanna Uwéloriwi monro tuwo narapi polé-Ka, iyaro tenniya issemmu."

24Ana’ guruénnaro mabbéré asabbiyang passalenna sining kajajiyangngéwé. Alénato ritu pura mokii. Sibawa riissenni makkedaé aga iya naokiéro tongengngi.

25Maéga mupa gau’ laing iya napogau’é Yésus. Akkalarapanna iya manennaro riyokii tasséddi-séddi, uwasengngi dé’ nagenne onrongngé risininna linoé untu’ riyattaroi kitta iya maéloé riyokiro.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel