Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [DAIRI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1"Èngèt mo!" nina Jesus. "Lot ngo barang piga kalak si nisènda èn, oda dènga matè kum mak dèng iidah Dèbata memerèntah merkitè kuasa!"

2Enggo kessa ennem ari nola, idilo Jesus mo si Petrus, si Jakobus dekket si Johanes simerkaka-kuanggi idi, iarahken mo kalak idi memellin mi sada delleng ndates. Soh kessa kalak idi mi sidi, idah kalak idi mo mobah rupa Jesus bagè merbendella.

3OlesNa mbulan merkillok-killok. Isè poda ndorok i dunia ènda menaptapi bagidi mbulanna oles.

4Nai iidah sisinna sitellu idi mo Jesus mengeranai dekket si Elias bak si Musa.

5Idokken si Petrus mo taba Jesus, "O Guru, merrasana i siakap i sènda. Kubahan kami mo isèn tellu sapo-sapo: sada baMu, sada bai si Musa janah sada nai bai si Elias."

6Situhunna oda ngo ibettoh si Petrus kadè naing dokkenenna, ai mbiar kalohoon ngo ia bagi ma denganna sidua kalak idi.

7Nai mènter roh mo hembun menangkemmi kalak idi dekket lèndungna, terdengkoh mo sora i hembun idi nai mendokken, "Èn ngo AnakKu siKukekellengi i. Uèi kènè mo Ia!"

8Mènter tumulih mo kalak idi kuliling, isè nèngè poda lot idah isidi rebbak dekket kalak idi, pellin Jesus nai ngo kessa.

9Enggo kessa i, mengencuah mo kalak idi i delleng i nai. Sinderrang lako susur idi idokken Jesus mo bagèen taba kalak i, "Ukum makdèng balik nggelluh Anak Jelma idi i kematèen nai, ulang bagahken kènè barang mendahi isè pè siniidah ndènè ndai."

10Iuèi kalak idi ngo tennah idi, tapi lot mo samah-samah kalak idi mersikusoon, tah kadè ngo maksud Jesus mendokken, "Balik nggelluh i kematèen nai."

11Nai ikusoi kalak idi mo Jesus, "Kasa idokken guru-guru agama kennah lebbèen ngo roh si Elias?"

12Ialoi Jesus mo, "Tuhu ngo lebbèen roh si Elias lako menghantari karinana. Tapi bakunè ngo terrèngèt Anak Jelma? Kadè sebabna asa ibas Bibèl tersurat, menggong simpersuk ngo Ia janah ipelèa-lèa dèba?

13Mendè mo èngèt kènè èn. Enggo roh si Elias, lemmo-lemmona ngo ibaing tabasa. Pas ngo i bagè sienggo tersurat ibas Bibèl terrèngèt dirina."

14Enggo kessa roh kalak idi mulak rebbak dekket sisiin sidèbanna idi, idah kalak idi mo mbuè jelma i sidi. Lot mo isidi piga-piga kalak guru agama tupung mersoal dekket sisinna.

15Idah kalak idi kessa mo Jesus, lolo mo kalak idi, mènter merlojangen mo menimbakiSa.

16"Kadè ipersoalken kènè dekket guru-guru agama idi?" nina Jesus mengkusoi sisinNa idi.

17Ialoi sada kalak ibas jelma mbuè idi nai mo, "O Guru, kuembah ngo dukakku taba Guru i. Solpetten ngo ia gabè pekkak.

18Mula selluk kessa tendi sètan idi, itembem-tembemken mo dirina mi tanoh i, babahna merkupkup, èpenna pekekerrep, nai mènter nggenggeng mo karina dagingna. Enggo kuèlèk-èlèk sisin Guru idi asa iusir sètan idi, tapi oda terpemalumsa."

19Nai nina Jesus mo taba sisinna i, "Nong kènè i! Oda ngo keppè percaya kènè. Sadikè dekkah nai Aku rebbak dekket kènè janah sobar mengidah kènè? Embah kènè mo misènda anak idi!"

20Iembah kalak i mo anak idi mendahi Jesus. Iidah tendi sètan i kessa mo Jesus, mènter ipegenggeng sètan i mo anak idi, gabè geppah mi tanoh janah gumoling-goling. Babahna pè merkupkup mo.

21Nai ikusoi Jesus mo bapa anak idi, "Enggo sadikè dekkah ia bagèen?" "Mulai anak-anak nai ngo!" nina bapana idi.

22"Enggo ngo nggati naing ibunuh sètan idi ia merkitè idabuhken dirina mi api barang mi laè. Tapi mula ndorok ngo iurupi Guru idi, masèh mo atèMu bai nami, urupi mo kami!"

23"Bakunè nimu? Mula ndorok?" nina Jesus. "Ndorok ngo karinana asal kalak percaya!"

24Mènter ipegang partua i mo sorana, "Tuhan, percaya ngo aku, tapi kurang ngo belgahna kepercayanku. Urupi mo aku, asa makin percaya!"

25Idah Jesus kessa mo enggo makin mbuè jelma rengngem, ipasulak mo tendi sètan idi laus. Idokken mo, "Alè tendi tongkik dekket pekkak, Kudokken bamu, laus mo kono bai anak ènda nai, janah oda ndorok nèngè kono balik mendahisa!"

26Mendengkuk mo tendi sètan idi, ipegenggeng mo daging anak idi, nai karuar mo ia bai anak idi nai. Bagè bangkè nai ngo idahen daging anak idi, gabè karina kalak mendokken, "Enggo matè ia."

27Tapi ijèmak Jesus mo tanganna, iteggu mo asa kèkè. Nai kèkè mo anak idi.

28Enggo kessa mi bages Jesus, ikusoi sisinNa mo ia, "Kasa oda terusir kami ndia tendi sètan idi?"

29"Sètan sibagidi, oda ndorok terusir i merkitè-kitè sidèban, pellin merkitè sodip ngo kessa," nina Jesus.

30Berkat nola mo Jesus dekket sisinNa menerusken perdalanen memellus Galilea. Oda lemmo atè Jesus ibettoh dèba barang i dikè Ia,

31kerna sidang mengajari sisinna Ia. "Anak Jelma, isohken mo taba kuasa jelma," bagi ngo idokken Ia, "Tapi balik nggelluh ngo Ia i ari petelluken!"

32Oda iarti sisiin idi niajarken Jesus, tapi oda ma lot isè pang lako mengkuso tabaSa.

33Nai soh mo kalak i mi Kapernaum. Enggo kessa i sapo kalak idi, ikuso Jesus mo sisinNa, "Kadè ngo niranaen ndènè i tengah ndalan ndai?"

34Tapi oda ialoi kalak idi, kerna i tengah ndalan merselisih ngo kalak idi terrèngèt isè ngo kalak idi simbellenna.

35Kundul mo Jesus, nai idilo mo sisinNa sisipuluh dua i, idokken mo taba kalak i, "Barang isè naing perlebbè, ibaing mo dirina gabè perpodi, janah gabè naposo i karina jelma."

36Enggo kessa i iarahken mo sada kalak anak-anak janah ipecènder mi hadeppen kalak idi karina. Ikaol Jesus mo anak-anak idi ninganna idokken taba sisinNa,

37"Barang isè menjalo anak-anak sibagèen kumernaken Aku, Aku ngo nijalona. Janah barang isè menjalo Aku, oda ngo pellin Aku nijalona, tapi Dèbata sipasulakken Aku dekket nijalona isidi."

38Nai idokken si Johanes mo taba Jesus, "O Guru, kuidah kami lot ngo mengusir sètan mengasangken gerarMu. Kugerra kami ngo ia memmaing bagidi kumarna oda denganta ia."

39Tapi ialoi Jesus mo, "Ulang gerra kènè ia, kerna barang isè memmaing kellengangen merkitè gerarKu, tentu oda ngo mènter merukur jahat ia meraloken Aku.

40Ai barang isè oda mengalo kita, merlapaten ngo i, kan kita ngo ia.

41Èngèt kènè mo! Barang isè memerrè kènè mènum kemulihken mengèkutken Raja Sipaluah i kènè, ibalesken Dèbata ngo bana kinimendèna i."

42"Barang isè memmaing sada kalak ibas anak-anak ènda nai sienggo percaya kin taba Aku gabè mortat ibaing, lotiin mo igantungken mi kerahongna batu penggilingen janah iambongken mi laut.

43Mula tanganmu memmaing kono mengulaken ulaan siso nikellemmoken Dèbata, gettap mo tanganmi! Lotiin mo ko mertangan serrap masuk mi sorga, ulang pada cukup mersendihi keppè masuk mi narakka, imo api siamman sumendah.

44[Isidi api oda nggèut mèntep janah olong nisidi oda ndorok matè.]

45Janah mula nèhèmu i memmaing kono mengulaken ulaan siso lemmo atè Dèbata, gettap mo nèhèmi. Lotiin mo kono mernèhè serrap masuk mi sorga, ulang pada bolet dagingmu ibuang mi narakka.

46[Isidi mo api siso nggèut mèntep dekket olong nisidi mak ndorok matè.]

47Mula matami memmaing kono mengulaken siso lemmo atè Dèbata, polditken mo matami! Lotiin mo kono mermata sada tapi gabè ginemgem i Kerajaen Dèbata, ulang pada bolet dagingmu mi narakka.

48I sidi mo api siso nggèut mèntep dekket olong nisidi mak ndorok matè.

49Karina jelma kennah memellus api pengojiin asa lot penguèen bana. Merkitè bagidi, enggo bagè sinisiraan ia.

50Mendè ngo sira i, tapi mula gabè ndèngap sira idi, bakunè nola mo pemasinken sira i mengolihi? Jadi naing mo kènè bagè kalak sienggo isirai -- janah nggelluh mo kènè ibagasen damè."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran