Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [DURI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1Ia tonna mangka ngasanmo napangpangngajaran Puang Isa joo, nakuamo lako anak gurun-Na,

2"Miissen kumua duang allopi na pangramean Paskah, na ia tee Aku', Anak Mentolino, la dipangbenna' kudipampang."

3Ia joo wattu ia to kapala imang sola pekaamberan to-Yahudi sirempun jio salassa' Imang Lompo to disanga Kayafas.

4Sipangkadami umbo nakua nnangah lalan la njokko buni Puang Isa anna bunoi.

5Pada mangkadai kumua, "Apa danggi' na ia ke wattu pangramean nadipugauk, nasaba' wa'ding marongka to tobuda."

6Ia tonna jio kota Betania to Puang Isa lan bolana Simon to masolak tonna anu',

7denmi mesa' baine male lako Puang Isa mbawa minynya'-minynya' lan bittolo' pualam to gaja suli' allinna. Ia tonna cumadokkomo Puang Isa kumande, natua'imi minynya'-minynya' to ulun-Na naminynyakkii.

8Nakitami anak gurun-Na Puang Isa anna magalli nakua, "Ah, apara bua'na dipaboro-boro joo minynya'-minynya'?

9Na ia joo wa'ding dibaluk masuli', na ia to allinna diben tokaasi-asi!"

10Naissen Puang Isa to napikkiri' anak gurun-Na, namangkada nakua, "Danggi' mirekaii, melo to napugauk lako Aku'.

11Ia to tokaasi-asi, la den punala bang ia misolan, apa ia tee Aku' te'da ammilassolan tarruhna'.

12Naminynyakki jolomo', la mpasadiai to kadilamunan-Ku'.

13La miingaran tee kadang-Ku' kumua, umbo-umbo dinii lan tee lino mpangpeissenan Kareba Kasalamatan, tuli la dicurita todai to apa napugauk, dinii nningaranni!"

14Yudas Iskariot iamo sala mesa'na to sangpulo dua anak gurun-Na Puang Isa, male lako kapala imang.

15Nakua lako, "Apara la mibenna' ke kupangpejokkoanni to Puang Isa?" Nabilanganni tallung pulo doi' pera' nabenni.

16Mangkai joo nnangahmi wattu melo Yudas Iskariot, to la nanii mpangpejokkoan Puang Isa.

17Ia tonna allo bungahna pangramean ngkande Roti Tangkeragi, ratumi to anak gurun-Na lako Puang Isa namekutana nakua, "Oo Puang, umbora to takadoangngi, la kinii mpasadianki' kande Paskah?"

18Nakuamo Puang Isa, "Malemo kamu' lako kota, mikuanni to tau jio, kumua: Nakua Guru, 'Nadete'mi wattung-Ku', la mang-Paskahna' jio bolamu sola anak gurung-Ku'.'"

19Napugaukmi anak gurun-Na susi to napasananni Puang Isa, napasadiami to kande Paskah.

20Ia tonna bongimo, cumadokkomi Puang Isa sola sangpulo dua anak gurun-Na kumande.

21Ia tonna kumande ngasan unapa, nakuamo Puang Isa, "La miingaran tee kadang-Ku' kumua, den kamu' mesa' la mpangpejokkoanna'!"

22Gaja sussai penawanna to anak gurun-Na tonna sa'dingngi to Puang Isa mangkada susi joo, anna pada mekutana nakua, "Oo Puang, tantu te'da na aku' tasanga?"

23Mebalimi nakua, "Ia to tokusolan ncummu roti do' kandean, iamo la mpangpejokkoanna'.

24Ia tee Aku' Anak Mentolino, nang la matena', susi to diuki' lan Sura' Allataala. Apa macilaka to tompangpejokkoanna'. La'bi melo ia, kenna danggi' pissen nadijajian."

25Mebalimi Yudas to la mpangpejokkoan Puang Isa nakua, "Oo Guru, aku'ra tuu tasanga." Mebalimi Puang Isa nakua, "Susimi tuu kadammu."

26Ia tonna kumandemo sola ngasan, naalami Puang Isa joo roti, namangkurru sumanga' lako Puang Allataala, namane' nti'pek-ti'pekki, nabenni anak gurun-Na, nakua, "Alai mikandei, batang kale-Ku' tee."

27Mangkai joo, nnalami isotan anggoro', namangkurru sumanga' lako Puang Allataala, namane' mbenni anak gurun-Na nakua, "Mangngiso' kamu' sola ngasan.

28Nasaba' rara-Ku' tee, to mpaassah basse-Na Puang Allataala, rara to dipato'do la ndampangan buda tau.

29La miingaran! Mammula tee too, te'damo kulanniso' pole'pa anggoro', ke te'dapi namangparenta Ambe'-Ku', Puang Allataala susi Raja, antasola nniso' anggoro' baru lan Lino Baru-Na."

30Mangkai joo, mpakkelonganmi kelong pangpujian, namane' male de' Buntu Zaitun.

31Mangkai joo, nakuanmi Puang Isa to anak gurun-Na, "Ia tee bongi la misalaina' sola ngasan. Susi to kadan-Na Puang Allataala diuki' lan Sura' Allataala kumua, 'La kubunoi to tomangrewana, anna sisarak-sarak to bembala'na.'

32Apa ia ke dipatuo pole'mo' jio mai kamatean, la kujoloi kamu' male re' tana Galilea."

33Mebalimi Petrus nakua, "Oo Puang, moi nasalai ngasanki' titi' mati', te'da kulassalaiki'!"

34Nakuamo Puang Isa ngkuanni, "Ee Petrus! La muingaran tee kada kupauanko kumua, te'dapa nakekkua to manuk tee bongi, mupentallunmo mpessakkannina'."

35Nakuamo Petrus, "Oo Puang, moi antapada mate, nang te'da kulampessakkanniki'." Mangkada ngasanni to anak gurun-Na susi joo.

36Ia tonna ratumo Puang Isa sola anak gurun-Na lako bara'bah zaitun disanga Getsemani, nakuamo lako anak gurun-Na, "Nteemo kamu' cumadokko, kumalepa massambajang."

37Nasolanmi to Petrus, Yakub na Yahya. Mangpamulami masussa penawan-Na, nagaja parri' too nasa'ding.

38Nakuamo lako joo tallu anak gurun-Na, "Liwa' masussanna penawang-Ku' susi to kumua la matemo'. Torromo kamu' ntee, tapada merroja."

39Malemi ba'tu pirang-pirang tengkan, nasuju' massambajang nakua, "Oo Ambe', ke wa'dingngi, lendokanni tee kamaparrisan jio mai kale-Ku', apa tangngia pakkaeloran-Ku' to la jaji, apa pakkaeloran-Na ia Ambe'."

40Mangkai joo, polemi Puang Isa lako to nanii tallu anak gurun-Na, natimba'i simammasan. Nakuamo lako Petrus, "Tangmikulle unamoraka ssolanna' merroja sangjang bang?

41Majaga kamu', mimassambajang too, danggi' mimadosa ke disede kamu' mpugauk dosa. Sitonganna madoang to penawammi mpugauk katonganan, apa te'da mikullei, sanga malamma to sipa' tolino."

42Male pole' omi massambajang nakua, "Oo Ambe', ia ke te'da nalatilendok tee kamaparrisan jio mai kale-Ku', apa nang la kupassanni, pakkaeloran-Na Ambe' to jaji."

43Ia tonna pole omo lako to nanii tallu anak gurun-Na, natimba'i omi simammasan, sanga gaja rojai.

44Napatorro omi Puang Isa joo anak gurun-Na namale massambajang mangpentallunna, na ia to passambajang-Na susi una to jolona.

45Mangkai joo, polemi lako to nanii tallu anak gurun-Na namangkada nakua, "Mamma' bang unapara kamu'ka mpessau bo'jo'mi? Kitai! Nadete'mi wattunna tee Aku', Anak Mentolino, la dipangbenna' lako kuasanna tomadosa.

46Mi'cokmo kamu', tamale. Kitai! Ia to tolampangpejokkoanna', ratumi."

47Ia tonna mangkada bang unapa Puang Isa, ratumi Yudas, to sala mesa'na anak gurun-Na, ssolan buda tau sitakin pa'dang sola mbawa tarasulu', to nasua kapala imang sola pekaamberan to-Yahudi.

48Mangka jolomo Yudas mpaui lako tuu lako tau kumua, "Ia to tau kuudung, iamo taunna. Jokkomi!"

49Ta'pa malemi Yudas lako Puang Isa namangkada nakua, "Oo Guru!", anna udungngi.

50Nakua Puang Isa mebali, "Ee, todipusile'to, apara mutungkanan ratu?" Na ia joo tobuda ratu sola Yudas lluruii to Puang Isa anna jokkoi.

51Denmi mesa' to nasolan Puang Isa jio, ta'pa nnonok pa'dangna, napa'dangngii to kaunanna Imang Lompo, nata'tak to talinganna.

52Nakuamo Puang Isa ngkuanni, "Pasibanua pole'i tuu pa'dangmu! Nasaba' inda to maningo pa'dang la mate nakande pa'dang.

53Musangaraka tanglawa'dingna' meta'da lako Ambe'-Ku', naparatuanna' massa'bu-sa'bu malaeka' la ntulungna'?

54Apa ianna susi joo, umbo nakua la jaji to mangka jolomo diuki' lan Sura' Allataala kumua, te'da nawa'ding tanglajaji to apa la jaji tee too?"

55Mangkai joo nakuamo Puang Isa lako joo tobuda, "Misangaraka parampo'na', ammiratu sitakin pa'dang sola mbawa tarasulu' la njokkona'? Allo-allona' mangngajahhi jio Bola Puang Allataala na te'da mijokkona'.

56Apa nang la jaji susi joo, dikua anna jaji to diuki' lan sura'na nabi." Mangkai joo pada sipalaianmi to anak gurun-Na ssalaii.

57Ia tonna mangkamo tuu lako tau njokko Puang Isa, nasolanmi lako bolana Imang Lompo Kayafas. Ia to guru agama sola pekaamberan to-Yahudi sirempun ngasanni ntuu jio.

58Naturu'i mambela-bela bangngi Petrus to Puang Isa, ratu lako rante bolana Imang Lompo. Mentamami rante bola to Petrus na cumadokko sola pangjaga. Madoangngi la nnissenni, apara to la jaji undinna.

59Ia tuu lako kapala imang sola padanna Pangbicara Agama mpengkulle-kullei nnampa' kasa'bian tangtongan, la nanii mpasalai to Puang Isa, anna wa'ding dipangpebunoan.

60Apa te'da lalo kasalan-Na naampa', moi nabuda tau menjaji sa'bi tangtongan. Katampakanna den dua tau male lako olo.

61Namangkada nakua, "Ia tee tau den namangkada kumua, 'Wa'dingna' rro'pokan Bola Puang Allataala, na tallung allora kunii mpake'deh pole'i.'"

62Ke'dehmi joo Imang Lompo namangkada lako Puang Isa nakua, "Te'daraka mulampebalii to diparapasanko?"

63Apa kamma' bangngi to Puang Isa. Nadadu' omi to Imang Lompo mangkada nakua, "La massapahko mpau Puang Allataala to tuo te'da cappa'na, mpauankan, Ikomoraka Raja Mangpasalama', Anak Allataala."

64Mebalimi Puang Isa nakua, "Ie', susi tuu tapaunna, Aku'mo. Katappa'i kumua, mammula tee wattu, la mikitana' tee Aku', Anak Mentolino, cumadokko jio sa'de kanan-Na Puang Allataala to makuasa, na la ratuna' jao mai langi' lan saleu'!"

65Gaja gallii joo Imang Lompo anna ca'ce-ca'cei to pakeanna namangkada nakua, "Toncapa' Ia Puang Allataala! Te'damo nadiparallui to sa'bi. Misa'ding kalenamo kumua ncapa' Ia Puang Allataala.

66Ia tee too, matumbara pahangmi?" Mebalimi tuu lako tau nakua, "Madosai to Puang Isa, sipato'mo Ia ke dibunoi."

67Nacikkuduimi to lindo-Na Puang Isa nasijangguru'ii na den toda to ntampelengngi,

68nakuanni, "Ee Raja Mangpasalama'! Tappuike', indara to ntampelengko?"

69Ia to Petrus cadokkoi jio salean jio rante bola. Den mesa' baine kaunan ratu ngkandoppi'i nakuanni, "Tangngiko todaraka sibawanna joo Puang Isa to-Galilea?"

70Apa messakkanni Petrus jio olona tobuda, namebali nakua, "Te'da kupahangngi apara tuu musanga."

71Malemi Petrus lako babangan. Den omi mesa' kaunan baine laen ngkita Petrus, nakuanni to tau ntuu jio nakua, "Ia toda tee tau sibawanna nena' joo Puang Isa to-Nazaret."

72Apa messakkan omi Petrus, namassapah nakua, "Te'da lalo kuissenni joo tau!"

73Te'da namasai joo, ia tuu lako tau ke'deh ntuu jio male lako Petrus, ngkuanni, "Tonganna kumua ikopa mesa' anak gurun-Na, nasaba' manassa bang jio la'go kadammu."

74Anna massapah tongan to Petrus nakua "Tampak ropu ke la kuissenni joo tau misanga!" Ia joo wattu kekkuami to manuk.

75Naingaranmi Petrus to apa mangka nakuanni Puang Isa kumua, "Te'dapa nakekkua to manuk, mupentallunmo mpessakkannina'." Ta'pa kumarrakmi Petrus nna'de-a'de, namale lako salean.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel