Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 13 >> 

II PERMULAAN PEMERINTAHAN SJAUL Israil berontak lawan orang2 Felesjet

1Sjaul berusia sekian tahun, ketika ia mendjadi radja, dan ia meradjai Israil dua...... tahun.

2Sjaul memilih bagi dirinja tigaribu orang dari Israil: dua ribu orang ada serta Sjaul di Mikmas dan dipegunungan Betel dan seribu orang ada serta Jonatan di Gibe'a Binjamin. Lain2nja dari rakjat disuruhnja pulang kekemahnja masing2.

3Ketika itu Jonatan memukul markas orang2 Felesjet jang ada di Geba' dan orang2 Felesjet mendengar hal itu. Tambahan pula Sjaul menjuruh tiupkan tanduk diseluruh negeri.

4Ketika seluruh Israil mendengar kabar ini: "Sjaul telah memukul markas orang2 Felesjet; Israil malah membuat dirinja djadi kebentjian orang Felesjet", maka rakjat dikerahkan kebelakang Sjaul di Gilgal.

5Orang2 Felesjet berhimpun untuk bertempur dengan Israil, jakni tiga ribu kereta, enam ribu orang pasukan berkuda dan pasukan berdjalan seperti pasir ditepi laut banjaknja. Mereka bergerak madju, lalu berkemah didekat Mikmas, disebelah timur Bet-Awen.

6Orang2 Israil melihat, bahwa mereka ada dalam kesesakan dan bahwa rakjat dipersempit dan oleh karenanja mereka bersembunji digua, semak-duri, tjelah2 wadas, geronggang dan sumur2,

7dan kelompok2 besar menjeberangi sungai Jarden menudju daerah Gad dan Gile'ad. Sjaul masih berada di Gilgal dan segenap rakjat gementar dibelakang dia.

Bentrokan antara Sjemuel dan Sjaul

8Ia bernanti tudjuh hari lamanja, menurut djangka waktu jang sudah (ditentukan) Sjemuel. Tetapi Sjemuel tidak djuga datang ke Gilgal, walaupun rakjat bertjerai-berai dengan meninggalkan (Sjaul).

9Lalu kata Sjaul: "Bawalah kepadaku kurban bakar dan kurban sjukur". Maka ia sendiri menjampaikan kurban bakar itu.

10Baru sadja ia mengachiri kurban bakar itu, tiba2 datang Sjemuel. Sjaul keluar menjongsong dia untuk memberi salam.

11Tetapi kata Sjemuel: "Apakah jang telah kauperbuat?" Sahut Sjaul: "Aku melihat rakjat bertjerai-berai dengan meninggalkan daku, dan karena engkau tidak djuga datang pada waktu jang sudah ditentukan dan orang2 Felesjet sudah berhimpun di Mikmas,

12maka pikirku: sekarang orang2 Felesjet akan menuruni aku, sebelum aku memperdamaikan wadjah Jahwe. Maka itu aku telah memberanikan diri dan menjampaikan sendiri kurban bakar itu".

13Lalu kata Sjemuel kepada Sjaul: "Bodohlah perbuatanmu ini! Sekiranja engkau mentaati perintah Jahwe, Allahmu, jang telah diperintahkanNja kepadamu, nistjaja Jahwe sekarang ini meneguhkan keradjaanmu atas Israil untuk selama2nja.

14Tetapi sekarang keradjaanmu tidak akan bertahan. Jahwe telah mentjari bagi diriNja seseorang jang tjotjok dengan hatiNja dan Jahwe telah memperuntukkan dia mendjadi pembesar atas umatNja, karena engkau tidak mentaati apa jang telah diperintahkan Jahwe kepadamu".

15Lalu Sjemuel berangkat dan pergi dari Gilgal menudju ke Gibe'a Binjamin. Lalu Sjaul memeriksa rakjat jang masih tinggal padanja: lebih kurang ada enam ratus orang.

Persiapan perang

16Adapun Sjaul dengan Jonatan, puteranja, serta rakjat jang masih tinggal pada mereka menetap di Gebe'a Binjamin. Dan orang2 Felesjet berkemah di Mikmas.

17Dalam pada itu keluarlah barisan pendjarah dalam tiga gerombolan dari perkemahan orang2 Felesjet. Gerombolan jang satu menudju ke 'Ofra didaerah Sju'al,

18gerombolan jang lain menudju ke Bet-Horon dan gerombolan jang ketiga menudju kedjadjahan jang berhadapan dengan Lembah Dubuk kearah padang gurun.

19Adapun diseluruh negeri Israil tak terdapatlah pandai besi satupun, sebab orang2 Felesjet berkata: "Orang2 Hibrani djangan sampai dapat membuat pedang dan tombak".

20Maka itu seluruh Israil mesti turun kepada orang2 Felesjet untuk mengasah najamnja, pangkurnja, kapaknja atau sabitnja masing2.

21Biajanja ialah duapertiga misjkal untuk najam dan pangkur dan sepertiga untuk mengasah kapak dan untuk memasang sabit.

22Maka kedjadianlah, bahwa pada hari pertempuran itu tak terdapatlah pedang atau tombak ditangan seorangpun dari Israil, jang menjertai Sjaul dan Jonatan, hanja untuk Sjaul dan Jonatan, puteranja, terdapat.

23Satu regu pendjagaan orang2 Felesjet keluar menudju kesela gunung Mikmas.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran