Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 9 >> 

Bahala jang kelima: Kematian ternak

1Jahwe lalu bersabda kepada Musa: Pergilah menghadap Parao dan katakanlah kepadanja: Demikianlah firman Jahwe Allah orang-orang Hibrani: Idjinkanlah umatKu pergi, untuk berbakti kepadaKu!

2Tetapi djika engkau menolak mengidjinkan mereka pergi, dan menahan mereka lebih lama lagi,

3tangan Jahwe segera akan mengenai ternakmu dipadang, kuda, keledai, unta, sapi dan dombamu, berudjudkan sampar jang dahsjat.

4Adapun Jahwe mengadakan perbedaan antara ternak milik orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga dari sekalian ternak milik orang Israel tiada seekorpun jang mati.

5Dan Jahwe menentukan djuga waktunja seraja berfirman: Esok Jahwe akan melaksanakannja dinegeri ini".

6Dan hal itu sungguh dilaksanakan Jahwe pada hari berikutnja. Sekalian ternak orang Mesir mati, tetapi dari ternak orang Israel tiada seekorpun jang mati.

7Ketika Parao memerintahkan penjelidikan, ternjatalah dari ternak orang Israel tiada seekorpun jang mati. Namun demikian, Parao tetap tegar hati djuga, dan ia tidak mengidjinkan bangsa itu pergi.

Bahala jang keenam: Bintul-bintul

8Jahwe lalu bersabda kepada Musa dan Harun: "Ambillah djelaga dua gemal penuh dari dapur leburan! Musa harus menaburkannja keudara dimuka Parao.

9Bagaikan debu lembut djelaga itu akan berhamburan diatas seluruh negeri Mesir dan mendatangkan pada manusia dan hewan diseluruh negeri Mesir bintul-bintul, jang memetjah djadi barah bernanah".

10Mereka mengambil djelaga dari dapur leburan dan ketika mereka berdiri dihadapan Parao, maka Musa menaburkannja keudara, dan pada manusia serta hewan djelaga itu mendjadi bintul-bintul, jang memetjah djadi barah bernanah.

11Adapun djuru-djuru sihir tidak dapat tampil didepan Musa karena bintul-bintul itu; sebab bintul-bintul itu timbul pada djuru-djuru sihir seperti djuga pada segala orang Mesir.

12Tetapi Jahwe menegarkan hati Parao; karena itu ia tidak mendengarkan mereka, sebagaimana telah difirmankan Jahwe kepada Musa.

Bahala jang ketudjuh: Hudjan es

13Kini Jahwe bersabda kepada Musa: "Bangunlah pagi-pagi, dan tampillah dihadapan Parao, dan katakanlah kepadanja: Demikianlah firman Jahwe, Allah orang-orang Hibrani: Idjinkanlah umatKu pergi, untuk berbakti kepadaKu!

14Sebab kali ini Aku akan mendatangkan segala bahala kepada dirimu dan kepada para pendjawatmu dan rakjatmu, agar engkau mengetahui, bahwa tiada seorangpun seperti Daku diseluruh bumi.

15Sebab kinipun Aku dapat sadja mengulurkan tanganKu dan memalu dikau beserta rakjatmu dengan sampar, sehingga engkau dilenjapkan dari muka bumi;

16tetapi inilah maksudKu masih membiarkan dikau hidup, ialah untuk memperlihatkan kekuasaanKu kepadamu, supaja namaKu dimasjurkan diseluruh bumi.

17Tetapi djika engkau masih djuga bersitegang terhadap umatKu, sehingga engkau tidak mengidjinkan mereka pergi,

18sungguhlah, esok pada djam seperti sekarang ini Aku akan menurunkan hudjan es jang amat dahsjat, seperti belum pernah terdjadi di Mesir sedjak hari berdirinja sampai kini.

19Sekarang suruhlah membawa ternakmu dan segala kepunjaanmu dipadang ketempat jang aman. Sebab segala orang-orang dan hewan, jang berada dipadang dan tidak dipulangkan kerumahnja akan binasa, apabila hudjan es menimpa mereka".

20Mereka diantara para pegawai Parao jang takut akan Sabda Jahwe, membawa hamba-hambanja serta ternaknja lari kerumah.

21Tetapi mereka jang tidak mengindahkan Sabda Jahwe, membiarkan hamba-hambanja serta ternaknja dipadang.

22Lalu Jahwe bersabda kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu kelangit, agar turunlah hudjan es diseluruh tanah Mesir, diatas orang-orang dan ternak dan segala tumbuh-tumbuhan ditanah Mesir".

23Musa mengangkat tongkatnja kelangit, maka Jahwe mendatangkan guruh dan hudjan es; kilat menjambar-njambar kebumi, dan Jahwe menurunkan hudjan es diatas tanah Mesir.

24Hudjan es dan djuga kilat, jang menjambar-njambar selama hudjan es itu amat sangat hebatnja, seperti belum pernah terdjadi diseluruh tanah Mesir, sedjak merupakan suatu negara.

25Diseluruh tanah Mesir hudjan es itu membinasakan segala sesuatu jang ada dipadang, dari orang sampai ternak; djuga segala tumbuh-tumbuhan dipadang rusaklah karena hudjan es dan segala pepohonan dipadangpun ditumbangkannja.

26Hanja ditanah Gosjen, tempat tinggal orang-orang Israel, tiada turun hudjan es.

27Lalu Parao memerintahkan memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka: "Kali ini ternjatalah aku berdosa. Jahwe jang benar, sedangkan aku serta rakjatku jang bersalah.

28Berdoalah kepada Jahwe. Sudah terlalu banjaklah guruh raksasa dan hudjan es. Aku akan mengidjinkan kamu pergi. Tak usahlah kamu tinggal disini lebih lama lagi".

29Djawab Musa kepadanja: "Segera sesudah saja meninggalkan kota ini, saja akan menadahkan tangan saja kepada Jahwe, maka akan berhentilah guruh itu dan hudjan es tidak akan turun lagi, supaja engkau ketahui bahwa bumi ini milik Jahwe.

30Namun saja tahu bahwa engkau dan para pendjawatmu belum lagi takut dihadapan Allah Jahwe".

31Batang lenan dan djelai dirusakkan, sebab djelai sedang berbulir dan batang lenan sedang berbunga.

32Tetapi gandum dan sekoi tidak dirusakkan, sebab keduanja itu lambat musimnja.

33Musa lalu pergi dari hadapan Parao keluar dari kota dan menadahkan tangannja kepada Jahwe, maka berhentilah guruh dan hudjan es itu, dan tiada hudjan lagi turun tertumpahkan diatas bumi.

34Ketika Parao melihat hudjan, hudjan es dan guruh telah berhenti, maka ia berdosalah lagi, dan menegarkan hatinja, beserta para pendjawatnja.

35Djadi Parao tetap tegar hati, sehingga ia tidak mengidjinkan orang-orang Israel pergi, sebagaimana telah diramalkan Jahwe dengan perantaraan Musa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran