Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

PENGARUH DJAHAT, PENGAMPUNAN, KEPERTJAJAAN, KERENDAHAN HATI

1Jesus bersabda kepada para muridNja: Tak mungkin segala pengaruh djahat dihindarkan, tetapi bertjelakalah orang jang menjebabkannja.

2Lebih baik baginja, sebuah batu-gilingan berat dipasang pada lehernja dan ia dibanting kedalam laut, dari pada ia menjebabkan salah seorang jang terketjil ini berbuat dosa.

3Djagalah dirimu. Kalau saudaramu bersalah, nasehatilah dia, dan kalau ia menjesal ampunilah dia.

4Dan sekiranja ia bersalah tudjuh kali terhadapmu dan tudjuh kali ia balik serta berkata: Aku menjesal, maka haruslah engkau mengampuni dia.

5Kata murid-murid kepada Tuhan: Tambahilah kepertjajaan kami.

6Bersabdalah Tuhan: Djikalau kepertjajaanmu sebesar bidji sesawi, dan kamu berkata kepada pohon kertau ini: tjabutlah akarmu dan tanamkan dirimu dalam laut, maka dia akan menurut perintahmu itu.

7Kalau seorang diantara kamu mempunjai hamba pembadjak atau penggembala ternak, adakah ia berkata kepadanja, ketika ia baru pulang dari ladang: marilah segera duduk makan?

8Bukankah dia berkata kepadanja: Sediakanlah dahulu makananku; ikatlah pinggangmu dan lajanilah aku; dan setelah aku selesai makan, engkaupun boleh makan?

9Adakah tuan itu harus berterima-kasih kepada hamba itu, kalau dia melaksanakan segala jang ditugaskan kepadanja?

10Demikian djuga kamu: sesudah kamu melaksanakan semua jang diwadjibkan kepadamu katakanlah: Kami ini hamba-hamba tak berharga; kami hanja melaksanakan kewadjiban kami.

SEPULUH ORANG BERKUSTA

11Pada perdjalananNja ke Jerusalem, Jesus menjusur perbatasan antara Samaria dan Galilea.

12Ketika Ia hendak masuk kedalam suatu dusun, datanglah sepuluh orang berkusta menemuiNja. Mereka berdiri djauh dan berseru:

13Jesus, Tuan, kasihanilah kami.

14Serta melihat mereka, berkatalah Jesus: Pergilah menundjukkan dirimu, kepada para imam. Dan ditengah djalan terdjadilah mereka dibersihkan.

15Seorang dari antara mereka, serta melihat dirinja sudah sembuh, kembali sambil memudji Allah dengan suara njaring.

16Iapun sudjud didepan kaki Jesus, dan mengutjap terima kasih kepadaNja. Dan dia itu seorang Samaria.

17Lalu Jesus bertanja: Bukankah sepuluh orang jang dibersihkan; dimanakah sembilan jang lain itu?

18Tak seorangpun kembali untuk memberi hormat kepada Allah ketjuali orang asing ini?

19Dan bersabdalah Jesus kepadanja: Bangunlah dan pulanglah kerumahmu; kepertjajaanmu telah menjelamatkan engkau.

ALAMAT KEDATANGAN KERADJAAN ALLAH (MT. 24; MK. 13)

20Pada suatu hari beberapa orang parisi bertanja kepadaNja, bilamana Keradjaan Allah akan tiba. Ia mendjawab serta bersabda: Keradjaan Allah tidak datang setjara menjolok mata.

21Tidak pula orang katakan: Lihatlah, dia ada disini; lihatlah, dia ada disana! Karena Keradjaan Allah ada diantara kamu.

22Bersabdalah Ia pula kepada murid-muridNja: Akan tiba waktunja, kamu ingin melihat hanja satu dari segala hari Putera manusia, tetapi tidak lihat.

23Dan kalau orang katakan kepadamu: Lihatlah Ia disana; lihatlah Ia disini, djangan kamu pergi, djangan kamu ikut.

24Karena seperti halilintar memantjar dari satu udjung langit sampai keudjung jang lain, demikian halnja kedatangan Putera manusia pada hariNja kelak.

25Tetapi sebelum hari itu, perlulah Ia menderita banjak sengsara dan dibuang oleh kaum zaman ini.

26Dan seperti dimasa Noe, demikianlah keadaan pada kedatangan Putera manusia kelak:

27orang makan-minum, menikahkan dan menikahi, sampai pada hari Noe masuk kedalam bahtera dan air naik hingga membasmi semua orang.

28Dan seperti dimasa Lot: orang makan-minum, berdjual-beli, menanam dan membangunkan rumah-rumah,

29tetapi setelah Lot keluar dari Sodoma, hudjan api dan belerang turun dari langit hingga membasmi semua orang.

30Demikianlah keadaan ketika Putera manusia menampakkan Diri kelak.

31Barang siapa pada hari itu berada diatas sotoh rumah, dan perkakasnja ada dalam rumah, djanganlah ia turun mengambilnja. Dan jang sedang berada diladang, djangan ia balik dahulu.

32Ingatlah akan isteri Lot.

33Barang siapa berusaha memelihara njawanja, akan kehilangan njawa dan siapa kehilangan njawa akan mendapatnja kembali.

34Dan Aku bersabda kepadamu: Pada malam itu djika ada dua orang berbaring diatas satu tempat tidur, jang seorang akan diambil dan jang lain ditinggalkan.

35Dan dari dua wanita jang tengah menggiling, seorang akan diambil dan jang lain ditinggalkan.

36(Dan djika ada dua orang diladang, jang seorang akan diambil dan jang lain ditinggalkan).

37Mereka bertanja: Dimana, Tuan? Djawab Jesus: Ditempat ada bangkai, kesanapun burung-burung nazar berkerumun.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran