Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 14 >> 

BERSATU PULA DIDALAM RUMAH BAPA

1Djanganlah hatimu gelisah. Kamu pertjaja kepada Allah, pertjajalah kepada Aku djuga.

2Didalam rumah BapaKu ada banjak tempat diam; seandainja tidak, tentu sudah Kunjatakan kepadamu. Aku pergi menjediakan suatu tempat bagimu.

3Dan apabila Aku telah menjediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali mendjemput kamu, supaja kamupun ada ditempat Aku ada.

4Kamu tahu kemana Aku pergi, dan djalan kesitupun kamu tahu.

5Berkatalah Tomas kepadaNja: Tuan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, masakan kami tahu djalan?

6Jesus mendjawab: Aku ini djalan, kebenaran dan hidup. Tak seorangpun dapat sampai kepada Bapa, selain melalui Aku.

7Kalau kamu mengenal Aku, maka kamu mengenal Bapa djuga. Sekarang sudah kamu mengenal Dia, dan melihat Dia.

8Berkatalah Pilipus: Tuan, perlihatkanlah Bapa kepada kami, maka sudah tjukuplah bagi kami.

9Udjar Jesus: Pilipus, sudah sekian lama Aku ada bersama-sama dengan kamu, dan belumkah kamu mengenal Aku? Barang siapa melihat Aku, dia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata: Perlihatkanlah Bapa kepada kami?

10Tidakkah kamu pertjaja, bahwa Aku dalam Bapa, dan Bapa dalam Daku? Segala sabda jang telah Kusampaikan kepadamu tidak Kuambil dari diriKu sendiri, melainkan dari Bapa jang ada dalam Aku. Dialah jang melaksanakan pekerdjaanNja.

11Pertjajalah kepadaKu, Aku ada dalam Bapa, dan Bapa ada dalam Aku. Kalau tidak, sekurang-kurangnja pertjajalah karena pekerdjaan-pekerdjaanKu.

12Sungguh-sungguh Aku bersabda kepadamu: Barang siapa pertjaja akan Daku, iapun akan mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan jang Aku kerdjakan. Bahkan jang lebih besar dari ini akan dikerdjakannja, sebab Aku pergi kepada Bapa.

13Dan apa sadja jang akan kamu minta dalam namaKu, akan Kukerdjakan, supaja Bapa dimuliakan dalam Putera.

14Djika kamu minta sesuatu dalam namaKu, maka itupun akan Kukerdjakan.

JESUS MENDJANDJIKAN ROH KUDUS

15Djikalau kamu mentjintai Aku, taatilah segala perintahKu.

16Dan Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kamu Penolong lain, jang akan tinggal selama-lamanja dengan kamu.

17Itulah Roh Kebenaran, jang tidak dapat dunia menerimaNja, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia tinggal serta kamu dan ada dalam kamu.

JESUS SENDIRIPUN AKAN DATANG KEMBALI

18Aku tidak meninggalkan kamu sebagai jatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu.

19Sedikit waktu lagi maka dunia tidak melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamupun hidup.

20Pada hari itu kamu akan mengerti, bahwa Aku ada dalam Bapa, dan kamu dalam Aku, dan Aku dalam kamu.

21Barang siapa menerima perintah-perintahKu dan melakukannja, dialah jang mentjintai Aku, dan barangsiapa mentjintai Aku, dia ditjintai oleh Bapa. Dan Akupun mentjintai dia, dan menjatakan DiriKu kepadanja.

22Berkatalah Judas, bukan Iskariot itu: Tuan, apa sebab Engkau menjatakan DiriMu kepada kami dan tidak kepada dunia?

23Sahut Jesus kepadanja: Djika seorang mentjintai Aku, dia akan mentaati sabdaKu, maka BapaKu mentjintai dia, dan kami akan datang kepadanja dan akan tinggal dengan dia.

24Barangsiapa tidak mentjintai Aku, dia tidak mentaati sabdaKu, dan sabdaKu jang kamu dengar bukan dari Aku asalnja, melainkan dari Bapa jang telah mengutus Aku.

25Segala itu Kukatakan kepadamu selagi Aku masih bersama-sama dengan kamu.

26Tetapi Pembantu, jaitu Roh Kudus jang akan diutus oleh Bapa demi namaKu, Ia akan mengadjarkan segala sesuatu kepadamu dan memperingatkan kamu segalanja jang telah Kunjatakan kepadamu.

27Djangan kamu ketjil hati. Damai Kutinggalkan bagimu, damaiKu Kuberikan kepadamu. Bukan sebagaimana diberikan oleh dunia, Aku memberikannja kepadamu. Djangan kamu gelisah atau ketjil hati.

28Kamu telah mendengar Aku sendiri berkata: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Kalau kamu benar-benar mentjintai Aku, tentu kamu bersukatjita, karena Aku pergi kepada Bapa sebab Bapa lebih besar daripada Aku.

29Sekarang, sebelum terdjadi, Aku menjatakan ini kepadamu, supaja bila akan terdjadi, kamu pertjaja.

30Tidak banjak Aku berbitjara kepadamu lagi, sebab penguasa dunia hampir tiba. Meskipun dia tidak berkuasa sedikitpun atas DiriKu,

31tetapi dunia harus mengerti, bahwa Aku mentjintai Bapa dan Aku bertindak sebagaimana diperintahkan kepadaKu oleh Bapa. Sekarang bangunlah, marilah kita pergi dari sini.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran