Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KAILI_DAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1Ri ngata Kaisarea naria samba'a langgai nosanga ka i Kornelius. I'a samba'a balengga tantara Roma, panggana kapitee to nanjoko satu mba'a tantara ri Pasukan Italia.

2I'a samba'a tau naeka ri ja'i Alatala, pade ira pura-pura saongu njapo nepue ka Alatala, naupa ira da'a to Yahudi. Nadea ngganimo i'a nantulungi tau-tau to Yahudi to napakasi, pade i'a naoso nosambaya ka Alatala.

3Naria saeo kira-kira tinti toluongu kaede eo, i'a nanggita saongu panggita. riara panggitana etu nikitana ante nanoto samba'a malaeka Alatala narata nanguli ka i'a, "Kornelius!"

4Naeka mpu'u Kornelius nanggita malaeka etu. Pade niulina, "Nuapa, Pue?" Nesonomo malaeka, "Posambayamu pade petulungimu ri ja'i ntau napakasi nikonoa rara nu Alatala sampe I'a nantora iko.

5We'i-we'i pakaumo tau mpaka ri ngata Yope mompokio samba'a tau to nosanga ka i Simon Petrus.

6I'a neto'o ri sapo samba'a topokarajaa kulimba nosanga ka i Simon to neto'o ri wiwi ntalinti."

7Sangga nalaimo malaeka to notesa ka i Kornelius etu, Kornelius nompokio romba'a batua nggariara njapona pade samba'a tantarana to niparasayana to nepue ri ja'i Alatala.

8Pade nitesana ka ira tolumba'a nuapa lako najadi riara mpanggitana etu. Naopu etu nipakauna ira malau mpaka ri ngata Yope mompokio Simon Petrus.

9Naile ntongo eo kira-kira tinti sampulu rongu tempo ira tolumba'a dariara mpolumako namosumo marata ri ngata Yope, i Petrus nepone mosambaya ri bunggu ata nu sapo to nadelena.

10Tempo i'a ri setu naoro mpu'umo ta'ina, madota manggoni. Tempo panggoni danipakasadia, i'a nanggita saongu panggita.

11Nikitana langi natibea pade sangaya ewa sabala kae tarapaal nabini natiloe ri siduna patanjidu nateulunjaka nggari langi sampe ri tana.

12riara nu kae tarapaal etu naria nompengele binata: naria to nokada patanggada, naria to nenjoyo, pade naria wo'u tonji-tonji to nailana.

13Pade niepe i Petrus suara nanguli ka i'a, "Petrus, pekanggoremo! Sambalemo binata-binata e'i pade konimo etu!"

14Tapi nesonomo i Petrus, "O, da'a, Pue. Da'apa ria sanggani aku nanggoni anu nipopali pade natantoru etu nantuki atura agama kami!"

15Tapi nanguli wo'umo suara etu ka i'a karongganina, "Nuapa to niuli Alatala nabelo rakoni ne'e muuli nakapali!"

16Panggitana etu nisili sampe nagana tolunggani. Naopu etu kae tarapaal ante binata etu nateoremo mpaka ri langi.

17Naingu mpu'u rara i Petrus nompekiri batuana nggari panggitana to lako nikitana etu. Tempo i'a danompekiri etu, naratamo tau tolumba'a to nipakau i Kornelius etu ri ngata Yope. Ira nompekutana pue ngata, "Ri umba sapo i Simon?" Sapo etu nitujuraka ka ira pade nalaumo ira mpaka ri ngayo pewobo sapo etu,

18pade nekutana, "Naria tau nosanga ka i Simon Petrus neto'o ante komi ri se'i?"

19Tempo i Petrus danompekiri batuana panggitana pane'a etu, Nosa Nagasa nu Alatala notesa ka i'a, "Petrus, naria tau tolumba'a narata nompaelo iko.

20Anumo, masalisa mana'u mpaka ri tambena pade ne'e iko makini-kini mantuki ira, sabana Aku mboto nompakau ira marata mompokio iko."

21Nangepe etu nana'umo i Petrus mpaka ri tambena pade notesamo i'a ka tau tolumba'a etu, "Aku e'imo to nielo komi. Nuapa patuju komi marata ri se'i?"

22Nesonomo ira, "Kami e'i nipakau Kapitee Kornelius mpaka wemai. I'a samba'a tau nabelo rarana to naeka ri ja'i Alatala, pade i'a nibila pura-pura tau to Yahudi. Samba'a malaeka nu Alatala nompakau i'a mompokio komi malau ri sapona ala mangepe nuapa rauli komi ka i'a."

23Naopu etu i Petrus nanta'amaka ira maturu ri sapo setu sambengi. Naeompadondo nalaumo i Petrus mpasanggani-nggani ante ira, pade bara sakuya mba'a topomparasaya nggari ngata Yope wo'u nantuki ira.

24Ira naturu sambengi ri jala, pade nailena naratamo ira ri ngata Kaisarea. Ri setu ira nipopea-pea i Kornelius saongu njapo. Naria wo'u sampesuwu-sampesuwuna ante wega-wega rapana to nipokiona nasiromu ri sapona.

25Sangga naratapa i Petrus, nalaumo i Kornelius nantomunaka i'a, pade notimbakotumo i'a ri ngayo i Petrus mombasomba i'a.

26Tapi i Petrus nanjoko palena nompopenggore i'a ante nanguli, "Pekanggoremo, Uma. Aku e'i aga manusia biasa wo'u nasimbayu ante komi."

27Tempona notesa ante i Kornelius Petrus nesua riara njapo. Ri setu nikitana nadeamo tau nasiromu.

28Pade notesamo i'a ka ira, "Sampesuwu-sampesuwu, ninjani komi mboto nantuki Atura agama Yahudi, kami to Yahudi da'a mamala mompasanggani ante tau-tau da'a to Yahudi, kami nitagi mesua ri sapo-sapo ira. Tapi Alatala naopu nompakanoto ka aku riara panggitaku da'a mamala aku manguli manusia natantoru sampe da'a mamala aku mosigalo ante ira. Nantuki Alatala aku mamala mosigalo ante pura-pura manusia.

29Etumo sabana da'a ria katomo nu raraku marata wemai tempo aku nipokio komi. Jadi we'i-we'i kuperapi, uli ka aku nuapa ntoto patuju komi nompokio aku e'i marata ri se'i?"

30Nesonomo i Kornelius, "Tolumbengi naliu, kira-kira ewa tempo we'i, tinti toluongu kaede eo wo'u, aku nosambaya ri sapoku e'i. Sampegoli naria samba'a malaeka nikitaku nekanggore ri ngayoku. Pakeana nenggila-nggila.

31Nangulimo i'a ka aku, 'Kornelius! Posambayamu nitarima nu Alatalamo, pade nitorana kajoi nu raramu nantulungi tau napakasi.

32Jadi pakaumo tau mpaka ri ngata Yope mompokio wemai tau to nosanga ka i Simon Petrus. I'a neto'o ri sapo samba'a tau topokarajaa kulimba nosanga ka i Simon, sapona ri wiwi ntalinti.'

33Etumo sabana aku nasalisa nompakau tau nalau nompokio komi. Mpu'u-mpu'u nabelo rara komi narata wemai. We'i-we'i kami e'i puramo nasiromu ri ngayo nu Alatala ala mangepe pura-pura nuapa to nipakauna ratesa komi ka kami."

34Naopu etu nompamulamo i Petrus notesa ka ira, "Sampesuwu-sampesuwu, we'i-we'i nanotomo raraku Alatala da'a nompoposisala manusia, tapi manusia pura-pura nirekena nasimbayu pura.

35Isema-sema to naeka ri ja'ina pade powiana nanoa, tau etumo nikonoa rara Alatala. Da'a nikitana tau etu nggari ngata ri umba.

36Sampesuwu-sampesuwu, ninjani komi mbotomo kareba to nipasimbayu Alatala ka kami tau to Israel. Kareba etu nompakanoto Yesus nompoposinggabelo manusia ante Alatala. Yesus etumo Pue pura-pura manusia da'a aga tau to Yahudi.

37Natantu ninjani komi kajadia-kajadia ri pura-pura tana to Yahudi. Kajadia etu nompamula nggari Bagia Galilea naopu Yohanes nombadiu tau to najea nggari silaka-silaka ira.

38Pade ninjani komi wo'u ewa Yesus nggari Nazaret. Alatala nompelisi I'a pade nombawai ka I'a Nosa Nagasa pade kuasa. I'a nalau ri umba-umba nompowia anu nabelo pade nompakabelo pura-pura tau to nipandasa Magau nu Seta. Etu nikawia Yesus sabana kuasa Alatala nosanggani-nggani ante I'a.

39Kami e'imo to nanggita pura-pura nuapa to nipowia Yesus nabeloka ri tana ntau to Yahudi nabeloka ri ngata Yerusalem. Kaopuna Yesus etu nipatesi ira tau to Yahudi, I'a nipaku ira ri kayu parika.

40Yesus e'imo to nipakatuwu Alatala bali nggari kamatena ri eo katolueona pade nipopokitana ka manusia.

41Tapi da'a pura-pura tau nanggita I'a, aga kami to nipelisi Alatala nokolu majadi sabi-sabina. Naopu Yesus natuwu bali, kami e'i nanggoni pade nanginu mpasanggani-nggani ante I'a.

42Pade I'a nompakau kami e'i mompatolele Kareba Belo ka pura-pura tau, pade mompakanoto ka tau Yesus etumo to nilanti Alatala majadi Topotangara pura-pura manusia, nabeloka tau danatuwu, nabeloka tau to namatena.

43Yesus etumo to nitesa pura-pura nabi nggaolu. Nantuki tesa ira isema-sema nomparasaya Yesus, silaka-silakana kana raampungi."

44Tempo i Petrus danotesa, nana'umo Nosa Nagasa nu Alatala nesua ri ja'i pura-pura tau to nangepe tesa i Petrus etu.

45Nanggita etu nogumaa puramo tau-tau to Yahudi to nomparasaya i Pue Yesus to nantuki i Petrus nggari Yope, sabana tau-tau da'a to Yahudi wo'u nipesua Nosana Nagasa nu Alatala.

46Nanotomo ira nipesua Nosa Nagasa etu sabana ira notesa ante basa-basa to nopu'u nggari ja'i Nosa Nagasa nu Alatala, pade ira nantoiya Alatala. Nanggita etu notesamo Petrus ka roana,

47"Kitamo! Tau da'a to Yahudi e'i wo'u nipesua Nosa Nagasa nu Alatala nasimbayu ante kita to Yahudi. Ane iwetu ira wo'u mamala radiu ewa tandaina ira topomparasaya i Pue Yesus!"

48Pade nangulimo i Petrus ka Kornelius saongu njapo, "Komi kana radiu ante sanga Yesus Kristus." Naopu nidiu, ira Kornelius saongu njapo nerapi ala Petrus meto'o ante ira ruru bara sakuya mbengipa kasaena.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran