Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KARO]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 9 >> 

Kalak Israel si mulih i pembuangen nari

1Kerina kalak Israel idaftarken rikutken keluargana, keterangen enda isuratken i bas kitap Raja-raja Israel. Kalak Juda nggo ibuang ku Babil selaku ukumen erkiteken dosa-dosana.

2Kalak si pemena si mulih ku tanehna i bas kota-kota eme rayat biasa kalak Israel, imam-imam, kalak Lewi, ras kalak si erdahin i bas Rumah Pertoton.

3Kalak si i bas suku Juda, Benyamin, Eperaim, ras Manase lawes ringan i Jerusalem.

4Lit 690 keluarga i bas suku Juda nari si ringan i Jerusalem. Si jadi peminpin kesusuren Peres, anak Juda eme: Utai anak Amihut, kempu Omri. Nini-ninina si deban eme Imri ras Bani. Si jadi peminpin kesusuren Sela anak Juda, eme Asaya; ia me peminpin keluargana. Si jadi peminpin kesusuren Sera anak Juda, eme Jewel.

5(1Taw 9:4)

6(1Taw 9:4)

7Enda me anggota-anggota suku Benyamin si ringan i Jerusalem. Salu anak Mesulam; Mesulam eme anak Hodawia, eme anak Hasenua. Ibneya anak Jeroham si dilaki. Ela, anak Ussi, kempu Mikri. Mesulam anak Sepatia si dilaki; Sepatia eme anak Rehuel si dilaki: Rehuel eme anak Ibnija.

8(1Taw 9:7)

9Lit 956 keluarga anggota suku enda si ringan i jah. Kerina kalak si gelarna i das ndai eme kepala-kepala keluarga.

Imam-imam si ringan i Jerusalem

10Imam si tersena arah teruh enda ringan i Jerusalem: Jedaya, Joyarip, ras Jahin, Asaria anak Hilkia si dilaki (kepala pegawai i bas Rumah Pertoton); nini-ninina eme Mesulam, Sadok, Merayot ras Ahitup Adaya anak Jeroham; nini-ninina eme Pashur, ras Malkia Maasai anak Adiel; nini-ninina eme Jahsera, Mesulam, Mesilemit ras Imer.

11(1Taw 9:10)

12(1Taw 9:10)

13Imam si jadi kepala keluarga lit teremna 1.760 kalak. Kalak enda beluh kal ndahiken kerina dahin si ilakoken i bas Rumah Pertoton.

Suku Lewi si ringan i Jerusalem

14Enda me suku Lewi si ringan i Jerusalem: Semaya anak Hassup; nini-ninina eme Asrikam ras Hasabia, i bas terpuk Merari nari. Bakbakar, Heres, ras Galal. Matania anak Miha; nini-ninina eme Sikri ras Asap. Obaja anak Semaya; nini-ninina eme Galal ras Jedutun. Berekia anak Asa, kempu Elkana, si ringan i bas daerah kekuasaan kuta Netopa.

15(1Taw 9:14)

16(1Taw 9:14)

Pengawal Rumah Pertoton si ringan i Jerusalem

17Enda me pengawal-pengawal Rumah Pertoton si ringan i Jerusalem: Salum, Akup, Talmon ras Ahiman. Salum eme peminpinna.

18Mulai i bas paksa e nari anggota-anggota terpuk kalak enda me si njaga pintu arah Timur dalan bengket ku Pintu Gerbang Raja. Ope denga si e kalak enda erjaga i bas gerbang perkemahen kalak Lewi.

19Salum, anak Kore, kempuna Ebiasap, radu ras senina-seninana anggota-anggota terpuk Korah, ertanggung jawab njagai dalan bengket ku bas Kemah Perjumpan, bali ras nini-ninina si ertugas i bas perkemahen TUHAN.

20Pinehas anak Eleasar -- Dibatalah ras ia! -- nggo pernah jadi kepala kalak enda i bas sada paksa.

21Sakaria anak Meselemia pe sekalak pengawal i bas dalan bengket ku bas Kemah Perjumpan.

22Kerina lit 212 kalak si ipilih selaku pengawal pintu ras pintu gerbang. Kalak enda icatat rikutken kuta-kuta inganna tading. Raja Daud ras Imam Samuel me si nggo namaken nini-nini kalak enda i bas inganna si penting e.

23Kalak enda ras kesusurenna nerusken pengawalen i pintu gerbang Rumah Pertoton.

24Lit sada pintu gerbang i bas tiap dampar: Utara, Selatan, Timur ras Barat, janah i bas tiap pintu gerbang lit sekalak kepala pengawalna.

25Pengawal-pengawal enda isampati kade-kadena si ringan i kuta-kuta. Kalak enda arus pegancih-gancih ertugas jaga, janah sekali ertugas pitu wari dekahna.

26Kepala pengawal si empat eme suku Lewi janah ia me si ertanggung jawab kerna pendahin anak buahna. Ia pe ertanggung jawab kerna kamar-kamar i bas Rumah Pertoton ras persedian barang-barang si isimpan i je.

27Kalak enda ringan deherken Rumah Pertoton, sabap tugasna kap ngkawalisa janah nalangi pintu gerbang tiap erpagi-pagi.

Suku Lewi si deban

28Suku Lewi si deban ertanggung jawab kerna alat-alat si ipake sanga kebaktin. Asal ipake alat-alat e, ia si pepayosa subuk sanga ipedarat bage pe sanga iulihken.

29Si debanna ertugas ngurus perkakas-perkakas si badia si deban, ngurus tepung, anggur, minak, kumenen, ras rempah-rempah.

30Tapi si ertanggung jawab guna ngaduk rempah-rempah eme imam-imam.

31Sekalak ka kalak Lewi, Matitia gelarna, anak Salum sintua, i bas terpuk Korah nari, ia me si ertanggung jawab guna nikapken roti man persembahen.

32Anggota-anggota terpuk Kohat si deban ertanggung jawab guna nikapken roti si badia guna Rumah Pertoton tiap wari Sabat.

33Piga-piga keluarga kalak Lewi ertanggung jawab guna musik Rumah Pertoton. Kepala-kepala keluarga enda tading i bas gedung si jadi bagin Rumah Pertoton e, janah bebas ia i bas dahin-dahin si deban, sabab tiap paksa banci ia idilo suari ras berngi.

34Kalak si tersena gelarna arah das ndai me kepala keluarga suku Lewi, rikutken kesusuren nini-ninina. Kalak enda me peminpin-peminpin si ringan i Jerusalem.

Nini ras kesusuren Raja Saul (1Taw 8:29-38)

35Jeyel manteki kota Gibeon jenari ringan ia i je. Gelar ndeharana eme si Maaka.

36Anakna sintua eme Abdon, janah anakna si deban dilaki eme: Sur, Kis, Baal, Ner, Nadap,

37Gedor, Ahio, Sekaria ras Miklot,

38bapa Simea. Kesusurenna ringan i Jerusalem ndeher ras keluarga-keluarga si deban anggota terpukna.

39Ner eme bapa Kis, janah Kis eme bapa Saul. Saul mupus empat anakna dilaki, eme Jonatan, Malkisua, Abinadap ras Esbaal.

40Jonatan eme bapa Meribaal. Meribaal eme bapa Miha.

41Miha mupus empat anakna dilaki; eme Piton, Melek, Tarea, ras Ahas.

42Ahas eme bapa Jara, Jara eme bapa telu kalak anak dilaki: Alemet, Asmawet, ras Simri. Simri eme bapa Mosa.

43Mosa eme bapa Binea; Binea eme bapa Repaya; Repaya eme bapa Eleasa, ras Eleasa eme bapa Asel.

44Asel lit enem anakna dilaki: Asrikam, Boheru, Ismael, Searia, Obaja, ras Hanan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran