Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

1'Adapawn 'akan segala perkara, jang kamu sudah menjurat kapadaku, bahuwa bajiklah pada sa`awrang laki 2 djangan 'ija kena pada sa`awrang parampuwan:

2Tetapi deri karana sebab zina hendakhlah sasa`awrang laki 2 mempunja`ij bini sendirinja, dan hendakhlah sasa`awrang parampuwan mempunja`ij lakinja jang chats.

3Hendakhlah laki 2 menjampejkan pada bininja balej 2 an jang haros: dan sabagejnja lagi bini pada lakinja.

4Bini tijada berkawasa 'atas tubohnja jang chats, hanja laki 2: dan sabagejnja lagi laki 2 tijada berkawasa 'atas tubohnja jang chats, hanja bini.

5DJanganlah kamu bersakuwan sa`awrang 'antara sa`awrang, melajinkan kaluw 2 'itu djadi dengan muwafakhat pada barang sakotika djuga, sopaja kamu mendapat senang 'akan powasa dan sombahjang: maka komedijen hendakhlah kamu berhimpon sama 2 'akan kardja 'itu djuga, sopaja djangan SJejthan mentjawba`ij kamu, sebab tijada kamu sampat menahanij sjahwatmu.

6Tetapi 'aku katakan 'ini deri pada 'idjazat, bukan deri pada 'imarat.

7Karana bahuwa sukaku kapala 2 samowa manusija 'ada saperij lagi 'aku sendirij: tetapi sasa`awrang sudah ber`awleh karunjanja jang chats deri pada 'Allah, sa`awrang pawn bagitu, hanja sa`awrang bagini.

8Tetapi 'aku katakan pada laki 2 jang budjang, dan pada baluw 2 parampuwan, 'ada bajik djuga padanja djikalaw 'ija tinggal saperij lagi 'aku 'ini.

9Tetapi djikalaw marika 'itu tijada dapat menahanij sjahwatnja, bajiklah 'ija kahawin, karana 'ada lebeh bajik 'awrang kahawin deri pada hangus 'awleh hawaj nafsunja.

10Tetapi pada 'awrang kahawin bukan 'aku 'ini bertitah, hanja maha Tuhan, djanganlah bini bertjerej deri pada lakinja.

11Maka djikalaw lagi 'ija bertjerej, hendakhlah 'ija tinggal budjang, 'ataw deperdamejkan dengan lakinja: dan djanganlah laki 2 membowangkan bininja.

12Tetapi pada 'awrang lajin 2 'aku 'ini katakan, bukan maha Tuhan: 'ini katakan, bukan maha Tuhan: djikalaw barang sa`awrang sudara laki 2 ber`isterij sa`awrang parampuwan kafir, dan parampuwan 'itu suka dudokh sertanja, djanganlah 'ija membowangkan parampuwan 'itu.

13Dan sa`awrang parampuwan jang bersuwamij sa`awrang laki 2 kafir, dan laki 2 'itu sendirij suka dudokh sertanja, djanganlah 'ija membowang laki 2 'itu.

14Karana laki 2 jang kafir 'itu sudah dekhuduskan 'awleh bininja, dan bini jang kafir 'itu sudah dekhuduskan 'awleh lakinja. Karana tjara lajin 'ada djuwa 'anakh 2 mu nedjis: tetapi sakarang marika 'itu 'ada khudus.

15Tetapi djikalaw laki 2 jang kafir bertjerej, bajiklah 'ija bertjerej djuga. Sudara laki 2 'ataw sudara parampuwan 'itu tijada dewadjibkan pada hhal jang demikijen 'ini: tetapi 'Allah sudah mendoxa kamij 'akan berdamej 2 an.

16Karana butapa kawkatahuwij, hej bini, kaluw 2 'angkaw 'akan menchalatskan lakimu? 'ataw butapa kawkatahuwij, hej laki 2, kaluw 2 'angkaw 'akan menchalatskan binimu?

17Tetapi seperti 'Allah sudah membahagij pada masing 2 sa`awrang, seperti maha besar Tuhan sudah mendoxa masing 2 sa`awrang, demikijen 'ini hendakhlah 'ija berdjalan: maka bagitu 'aku bertitah dalam sakalijen djamaxat.

18DJikalaw barang sa`awrang sudah terdoxa sedang 'ija terchatan, djanganlah 'ija meng`enakan kulop. DJikalaw barang sa`awrang sudah terdoxa sedang 'ija berkulop, djanganlah 'ija dechatankan.

19CHitanet bukan 'ada barang peng`apanja, dan kulop bukan 'ada barang peng`apanja, tetapi hhifatl segala faridlat 'Allah djuga.

20Sasa`awrang hendakhlah berkhanaxat dengan daxwat 'itu, jang dalamnja 'ija sudah terdoxa.

21DJikalaw 'angkaw sudah terdoxa sedang sahaja 'adamu, djanganlah 'angkaw bapertjinta`an: tetapi djikalaw lagi 'angkaw dapat djadi maredhejka, hendakhlah 'angkaw tarima 'itu 'angor.

22Karana sijapa jang telah terdoxa dalam 'agama maha Tuhan sedang sahaja 'adanja, 'ija 'ada 'awrang maredhejka bagi maha Tuhan: sabagej lagi sijapa jang telah terdoxa sedang maredhejka 'adanja, 'ija 'ada hamba bagi 'Elmesehh.

23Kamu sudah detutus dengan harga besar, djanganlah kamu djadi hamba 2 manusija 2.

24Hej sudara 2 laki 2, sasa`awrang hendakhlah berkhanaxat dengan pangkat 'itu, jang dalamnja 'ija sudah terdoxa dihadapan 'Allah.

25'Adapawn 'akan hhal 'anakh 2 dara sudah tijada 'aku ber`awleh titah deri pada maha Tuhan: tetapi 'aku meng`atakan sangkaku, sedang 'aku ber`awleh rahhmet deri pada maha Tuhan 'akan 'ada satijawan.

26'Aku kalakh sangka perkara 'ini 'ada bajik 'awleh karana kasukaran jang nanti datang, jaxnij, 'ada bajik pada manusija 'akan 'ada demikijen 'ini.

27DJikalaw 'angkaw sudah terhubong dengan sawatu bini, djanganlah 'angkaw mentjaharij ka`awrejan: djikalaw 'angkaw sudah ter`awrej lepas deri pada sawatu bini, djanganlah 'angkaw mentjaharij barang bini.

28Tetapi djikalaw 'angkaw lagi kahawin, tijada 'angkaw berdawsa: dan djikalaw sawatu 'anakh dara kahawin, tijada 'ija berdawsa: hanja 'awrang jang sabagini 'akan ber`awleh kasukaran pada barang jang kena daging. 'Adapawn 'aku 'ini sajang 'akan kamu.

29Tetapi 'aku 'ini, hej sudara 2 laki 2, bahuwa pitjakhlah wakhtu jang sisa: sopaja lagi 'awrang jang berbini 'itu 'ada sa`awleh 2 'awrang jang tijada berbini:

30Dan 'awrang jang menangis, sa`awleh 2 'awrang jang tijada menangis: dan 'awrang jang bersuka, sa`awleh 2 'awrang jang tijada bersuka: dan 'awrang jang membilij, sa`awleh 2 'awrang jang tijada mempunja`ij 'apa 2:

31Dan 'awrang jang pakej dunja 'ini, sa`awleh 2 'awrang jang tijada pakej dija dengan salah: karana luput rupa dunja 'ini.

32Maka 'aku suka djangan kamu 'ada bapertjinta`an: 'awrang budjang bertjinta 'akan segala perkara maha Tuhan, sabagimana perij 'ija 'akan berkenan pada maha Tuhan:

33Tetapi 'awrang kahawin bertjinta 'akan segala perkara dunja, sabagimana perij 'ija 'akan berkenan pada bini.

34Bini dan 'anakh dara 'itu berlajin 2 an. Parampuwan budjang bertjinta 'akan segala perkara maha Tuhan, sopaja khudus 'adanja, bajik pada tuboh, bajik pada njawa: tetapi parampuwan kahawin 'itu bertjinta 'akan segala perkara dunja, sabaimana perij 'ija 'akan berkenan pada laki 2.

35Maka 'aku katakan 'ini 'akan sajidah kamu sendiri: bukan sopaja 'aku tjampakhkan sawatu ratjikh ka`atas kamu, tetapi 'akan menghentar kamu kapada barang jang sanunoh dan jang patut 'akan lekat bajik 2 pada maha Tuhan, dengan tijada tergojang kasana kamarij.

36Tetapi djikalaw sa`awrang sangka meng`ardjakan barang jang tijada sanunoh pada 'anakh daranja, djikalaw lama 2 'ija sudah baligh, dan demikijen djuga wadjib djadi: bajiklah 'ija berbowat barang jang dekahendakinja: tijada 'ija berdawsa: berilah kaduwanja kahawin.

37Tetapi sijapa jang berdirij tatap dalam sangka hatinja, dengan tijada 'ada barang dlaruret padanja, hanja 'ija pegang kawasa 'atas kahendakh sendirinja, dan 'ija sudah tantukan 'ini didalam hatinja, 'akan memingit 'anakh daranja, 'ija berbowat bajik.

38Bagitu kalakh sijapa jang memberij kahawin, 'ija berbowat bajik: dan sijapa jang tijada memberij kahawin, 'ija berbowat lebeh bajik.

39Sawatu bini 'ada terhubong 'awleh sjarixet salama hidop lakinja: tetapi djikalaw lakinja sudah mangkat ber`aduw, maka 'ija 'ada maredhejka 'akan kahawin dengan sa`awrang laki 2, barang jang dekahendakinja: djikalaw djuwa 'ada dengan takot 'akan maha besar Tuhan.

40Tetapi parampuwan 'itu 'ada lebeh berbahagija, djikalaw 'ija tinggal bagitu, seperti 'ada bitjaraku. Karana lagi 'aku 'ini sangka mempunja`ij Rohh 'Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran