Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 19 >> 

1Maka memberitalah 'Ah`ab pada 'Izebel segala sasawatu jang telah deperbowat 'Ejlija; dan segala kalakuwan membunoh samowa mawij 'itu dengan pedang.

2Tatkala 'itu desuroh 'awleh 'Izebel sa`awrang 'utusan kapada 'Ejlija, meng`atakan: demikijen deperbowat kiranja Dejwata-dejwata padaku, dan demikijen detambahinja; samadja pada 'ejsokh harij sakira-kira kotika 'ini 'aku 'akan djadikan njawamu, seperti njawa sa`awrang deri pada segala marika 'itu.

3'Apabila delihatnja 'itu, maka bangonlah 'ija, dan berdjalanlah hendakh berlepas njawanja, lalu datanglah ka-Be`ejr SJebasz, jang ditanah Jehuda: maka detinggalkannja budakhnja disitu.

4Tetapi pergilah 'ija sendirij masokh guron djalan saharij djawohnja, lalu datanglah 'ija dudokh dibawah sawatu pohon szarszar: dan mintalah 'akan njawanja 'itu mati, dan sombahlah: padalah sakarang! hej Huwa, 'ambilkan 'adalah njawaku, karana bukan lebeh bajik patek 'ini deri pada bapa-bapaku.

5Maka 'ija berbaringkan dirinja, lalu tidor dibawah sawatu pohon szarszar: maka bahuwa sasonggohnja tatkala 'itu sa`awrang Mela`ikat 'adalah kena padanja, dan sabdalah padanja; bangonlah, makanlah.

6Maka 'ija menulih, dan bahuwa sasonggohnja 'ada pada hulu kapalanja sawatu tanakan terbakar di`atas bara-bara 'apij, dan sawatu surahij ber`isij 'ajer: bagitu djuga 'ija makanlah, dan minomlah, dan pula berbaringkanlah dirinja,.

7Maka kombalilah Mal`ak Huwa pada kaduwa kali, dan kenalah padanja, lalu sabdalah; bangonlah, makanlah: karana djalan 'itu lagi djawoh padamu.

8Maka 'ija pawn bangon, dan makan, dan minom: lalu 'ija berdjalan deri pada khowat makanan 'itu, 'ampat puloh harij dan 'ampat puloh malam lamanja, datang kapada bukit 'Allah, Hawrejb 'itu.

9Maka 'ija masokh disana kadalam sawatu goha, dan bermalam disana: maka bahuwa sasonggohnja turonlah ferman Huwa kapadanja, sahingga 'ija baferman padanja; 'apatah kardjamu disini, ja 'Ejlija?

10Maka sombahlah 'ija; patek sangat sudah tjemburuw 'awleh karana Huwa 'Allah Tuhan serwa sakalijen szalam; tagal benij Jisra`ejl 'itu sudah meninggalkan perdjandji`anmu, dan merombakh medzbeh-medzbehmu, dan membunoh segala Nabij-nabijmu dengan pedang: maka patek sudah tinggal sa`awrangku djuwa, dan marika 'itu mentjaharij djiwaku, hendakh meng`ambil dija 'itu.

11Maka bafermanlah 'ija; kaluwarlah, dan berdirilah di`atas bukit 'ini, dihadapan hadlret Huwa: maka bahuwa sasonggohnja 'adalah Huwa melampoh, dan 'adalah sawatu 'angin besar dan karas sujakhkan gunong-gunong, dan pitjahkan karang-karang dihadapan hadlret Huwa; tijadalah Huwa njata dalam 'angin 'itu: maka komedijen deri pada 'angin 'itu 'adalah sawatu gompah bumi; tijadalah Huwa njata dalam gompah bumi 'itu:

12Maka komedijen deri pada gompah bumi 'itu 'adalah sawatu 'apij; tijadalah Huwa njata dalam 'apij 'itu: maka komedijen deri pada 'apij 'itu 'adalah sawatu bunji katedohan jang lemah lombot.

13Maka djadi, demi dedengar 'itu 'awleh 'Ejlija, bahuwa 'ija membongkuslah mukanja dengan djobahnja, dan kaluwarlah sambil berdirij pada pintu goha 'itu; maka bahuwa sasonggohnja datanglah sawatu sawara kapadanja, jang bafermanlah; 'apatah kardjamu desini, ja 'Ejlija?

14Maka sombahlah 'ija; patek sangat sudah tjemburuw 'awleh karana Huwa 'Allah Tuhan serwa sakalijen szalam; tagal benij Jisra`ejl 'itu sudah meninggalkan perdjandji`anmu, dan merombakh medzbeh-medzbehmu, dan membunoh segala Nabij-nabijmu dengan pedang: maka patek sudah tinggal sa`awrangku djuwa, dan marika 'itu mentjaharij djiwaku, hendakh meng`ambil dija 'itu.

15Maka bafermanlah Huwa kapadanja; pergilah pulang pada djalanmu kaguron Damesekh: dan habis masokh kadalamnja 'itu, hendakhlah 'angkaw meng`urapij Haza`ejl djadi Radja di`atas tanah 'Aram.

16Tambahan hendakhlah 'angkaw meng`urapij Jejhuw 'anakh laki-laki Nimsjij 'itu 'akan Radja 'atas 'awrang Jisra`ejl: lagi hendakhlah 'angkaw meng`urapij 'Elisjasz 'anakh laki-laki Sjafath deri pada 'Abejl Mehawla 'itu 'akan Nabij menggantij 'angkaw.

17Maka kalakh djadi, barang sijapa jang luput deri pada pedang Haza`ejl, bahuwa Jejhuw 'akan mematikan dija: dan barang sijapa jang luput deri pada pedang Jejhuw, bahuwa 'Elisjasz 'akan mematikan dija.

18Lagipawn 'aku sudah meninggalkan di`antara 'awrang Jisra`ejl tudjoh ribu 'awrang: sakalijen 'itu jang lutut-lututnja sudah tijada lipat dirinja 'akan menjombah Baszal, dan sakalijen 'itu, jang mulutnja sudah tijada meng`utjopij dija.

19'Arkijen maka berdjalanlah 'ija lalu deri sana, dan mendapatlah 'Elisjasz 'anakh laki-laki SJafath 'itu, sedang 'ija djuga 'ada menanggala dengan duwa belas guw lembuw-lembuw jang dihadapannja, dan 'ija sendirij 'ada dengan kaduwa belas 'itu: maka singgahlah 'Ejlija kapadanja, lalu limparlah djobahnja kapadanja.

20Kalakijen maka 'ija meninggalkan segala lembuw 'itu, dan berlarij meng`ikot 'Ejlija, sambil katanja; bejarlah kiranja bejta meng`utjopij bapaku dan 'ibuku; komedijen bejta 'akan berdjalan meng`ikot 'angkaw: maka katalah 'ija padanja; pergilah djuga, dan pulanglah; karana 'apatah sudah kubowat padamu?

21Dengan demikijen pergilah 'ija kombali deri balakangnja; maka de`ambilnja saguw lembuw, dan desombilehnja 'itu, dan dengan 'alat lembuw 'itu demasakhnja dagingnja, jang deberikannja pada khawm 'itu; komedijen bangkitlah 'ija berdjalan meng`ikot 'Ejlija, lalu berchidmetlah padanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel