Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 12 >> 

1Satelah 'itu maka SJemu`ejl 'utjaplah pada saganap 'awrang Jisra`ejl; 'ingatlah, bahuwa 'aku sudah dengar 'akan sawara kamu, dalam segala sasawatu jang kamu sudah kata-katakan padaku, dan 'aku sudah meradjakan sa`awrang Radja di`atas kamu.

2Sakarang pawn lihatlah Sulthan 'itu 'ada berdjalan dimuka kamu; maka 'aku 'ini sudah djadi tuwah dan putih rambotku: dan 'akan 'anakh-anakhku laki-laki, bahuwa sasonggohnja marika 'itu 'ada serta kamu: 'adapawn 'aku 'ini sudah berdjalan dimuka kamu deri pada kamuda`anku sampej kapada harij 'ini.

3'Ada djuga 'aku 'ini; hendakhlah kamu bersahut-sahutan 'atasku dihadapan Huwa, dan dihadapan Mesehnja, lembuw sijapa 'aku sudah meng`ambil, dan kalidej sijapa 'aku sudah meng`ambil, lagi sijapa 'aku sudah meng`anjaja, sijapa 'aku sudah meng`ambil, dan kalidej sijapa 'aku sudah meng`ambil, lagi sijapa 'aku sudah meng`anjaja, sijapa 'aku sudah menindis, dan deri pada tangan sijapa 'aku sudah meng`ambil barang harga, sahingga 'aku sudah sembunjikan mata-mataku 'awlehnja: sanistjaja 'aku 'akan kombalikan 'itu pada kamu.

4Maka katalah marika 'itu: tijada 'angkaw meng`anjaja kamij, dan tijada 'angkaw menindis kamij, dan deri pada tangan sa`awrang pawn tijada 'angkaw meng`ambil barang sasawatu.

5Tatkala 'itu katalah 'ija pada marika 'itu, sjaksi djuga Huwa 'atas kamu, dan sjaksi Mesehnja pada harij 'ini djuga, bahuwa barang sasawatu pawn tijada kamu mendapat didalam tanganku: maka katanja; 'ija djuga sjaksi.

6Bermula katalah SJemu`ejl kapada khawn 'itu: Huwa djuga, jang sudah menitahkan Musaj dan Harun, dan jang sudah memudikhkan bapa-bapa kamu deri dalam tanah Mitsir.

7Sakarang pawn hendakhlah kamu berdirij, sopaja 'aku ber`atjara dengan kamu dihadapan hadlret Huwa, 'atas sakalijen szadalet Huwa, jang telah de`adakannja pada kamu, dan pada bapa-bapa kamu.

8Komedijen deri pada Jaszkhub sudah masokh Mitsir, maka menjarulah bapa-bapa kamu kapada Huwa, maka Huwa pawn menjuroh Musaj dan Harun, jang sudah meng`aluwarkan bapa-bapa kamu deri dalam Mitsir, dan mendudokhkan marika 'itu pada tampat 'ini.

9Tetapi lalejlah marika 'itu 'akan Huwa 'Ilahnja; sebab 'itu 'ija djuwal marika 'itu kapada tangan Sisera Panghulu tantara paparangan di-Hatsawr, dan kapada tangan 'awrang Filistin, dan kapada tangan Radja 'awrang Maw`abij, jang berparang lawan dija.

10Maka menjarulah marika 'itu kapada Huwa, dan sombahlah; kamij sudah berdawsa, sedang kamij sudah meninggalkan Huwa, dan menjombah pada Baszalim dan Xasjtarawt: sakarang pawn hendakhlah kiranja 'angkaw meluputkan kamij deri pada tangan sataruw-sataruw kamij, maka kamij 'akan berbowat szibadet padamu.

11Maka Huwa pawn menjuroh Jerubaszal, dan Bedan, dan Jeftah, dan SJemu`ejl, saraja 'ija meluputkan kamu deri pada tangan sataruw-sataruw kamu berkuliling, kalakijen maka kamu sudah dudokh dengan santawsa.

12'Adapawn manakala kamu melihat, bahuwa Nahasj Radja benij Xamawn 'itu datang menjarang kamu, maka katalah kamu padaku; bukan, hanja sa`awrang Radja haros memegang karadja`an di`atas kamij: welakin Huwa 'Ilah kamu 'adalah Radja kamu.

13Sakarang pawn lihatlah Radja 'itu, jang kamu sudah pileh, jang kamu sudah minta: maka bahuwa sasonggohnja Huwa sudah menajikij sa`awrang Radja di`atas kamu.

14DJikalaw kamu takot garang 'akan Huwa, dan berbowat szibadet padanja, dan dengar-dengaran 'akan sawaranja, dan tijada berdurhaka 'akan bunji penjuroh Huwa: nistjaja kamu djadi, bajik kamu 'ini, bajik Radja 'itu, jang 'akan memegang karadja`an di`atas kamu, per`iringan Huwa 'Ilah kamu.

15Tetapi djikalaw kamu tijada dengar-dengaran 'akan sawara Huwa, hanja berdurhaka 'akan bunji penjuroh Huwa; nistjaja 'ada tangan Huwa lawan kamu, dan lawan bapa-bapa kamu.

16Sahadja sakarang hendakhlah kamu berdirij, dan melihat kardja jang besar 'ini, jang Huwa 'akan meng`adakan dihadapan mata-mata kamu.

17Bukankah harini 'ada penuwijan gendom? 'aku 'akan berdosa kapada Huwa, maka 'ija 'akan memberij guroh dan hudjan: maka kamu 'akan meng`atahuwij dan melihat, bahuwa besarlah kadjahatan kamu, jang kamu sudah berbowat dihadapan mata-mata Huwa, 'awleh kamu sudah minta sa`awrang Radja bagi kamu.

18'Apabila SJemu`ejl berdosalah kapada Huwa, maka Huwa pawn memberij guroh dan hudjan pada harij 'itu djuga: sebab 'itu takotlah saganap khawm 'itu sangat 'akan Huwa, dan 'akan SJemu`ejl.

19Maka sombahlah saganap khawm 'itu kapada SJemu`ejl; memohonkan kiranja 'akan hamba-hambamu kapada Huwa 'Ilahmu, sopaja kamij djangan mati: karana 'atas segala dawsa kamij, kamij pawn sudah menambahij kadjahatan 'ini, pada minta sa`awrang Radja bagi kamij.

20Tatkala 'itu katalah SJemu`ejl pada khawm 'itu: djangan kamu takot; songgohpawn kamu 'ini sudah berbowat sakalijen djahat 'ini: tetapi djangan kamu 'ondor deri pada meng`ikot Huwa, hanja hendakhlah kamu berbowat bakhti pada Huwa dengan saganap hati kamu.

21Lagipawn djangan kamu simpang; hubaja-hubaja djangan 'akan meng`ikot kasija-sijaan, jang tijada berguna, dan tijada meluputij, sebab kasija-sijaan 'adanja.

22Karana Huwa tijada 'akan meninggalkan khawmnja, 'awleh karana namanja jang besar: tagal Huwa sudah sudij djadikan kamu 'ini 'akan khawm baginja.

23Sahadja 'akan daku, palijaslah padaku deri pada berdawsa kapada Huwa, sahingga 'aku berhenti deri pada memohonkan 'akan kamu: tetapi 'aku hendakh meng`adjar pada kamu djalan jang bajik dan betul.

24Samadja hendakhlah kamu takot 'akan Huwa, dan berbowat kabakhtijan padanja dengan satija deri pada saganap hati kamu: karana lihatlah 'awleh kamu barapa perkara besar telah debowatnja sama kamu.

25Tetapi djikalaw kamu kakalij berbowat djahat: nistjaja kamu, bajik kamu 'ini, bajik Radja kamu, 'akan 'antjor.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran