Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 28 >> 

1Sabermula maka djadi pada harij-harij 'itu djuga, 'apabila 'awrang Filistin meng`ampongkan segala tantaranja kapada paparangan, hendakh berparang lawan 'awrang Jisra`ejl: bahuwa bertitahlah 'Akisj kapada Da`ud; katahuwij songgoh-songgoh 'awlehmu, bahuwa 'angkaw 'akan kaluwar sertaku masokh patantara`an, 'angkaw 'ini, dan segala laki-laki sakej-sakejmu.

2Maka sombahlah Da`ud kapada 'Akisj; 'awleh 'itu 'angkaw 'ini kalakh meng`atahuwij barang jang hambamu dapat berbowat: maka titahlah 'Akisj kapada Da`ud; tagal 'itu 'aku hendakh 'angkat dikaw 'akan penongguw kapalaku, pada tijap-tijap harij.

3'Adapawn SJemu`ejl sudahlah mati; maka saganap 'awrang Jisra`ejl sudahlah meratap 'akan dija, lalu 'ija sudahlah khuburkan dija di-Rama, 'ija 'itu didalam negerinja: dan SJa`ul pawn sudahlah lalukan deri dalam tanah 'itu segala 'awrang jang bertanong-tanongan, dan segala 'awrang jang tahu pada hikmet 'Iblis.

4Maka berkamponglah 'awrang Filistin, lalu datanglah dan bertantaralah 'ija di-SJunejm: maka SJa`ul pawn meng`ampongkan tijap-tijap 'awrang Jisra`ejl, sahingga bertantaralah marika 'itu di-DJilbawasz.

5'Apabila SJa`ul melihat tantara 'awrang Filistin: maka takotlah 'ija, dan gantarlah hatinja 'itu terlalu sangat.

6Maka SJa`ul pawn bertanjakanlah kapada Huwa, tetapi Huwa tijadalah menjahut padanja: mawu 'awleh mimpi`an-mimpi`an, mawu 'awleh 'Urim, mawu 'awleh Nabij-nabij.

7Sudah 'itu maka titahlah SJa`ul kapada hamba-hambanja; tjaharilah kamu padaku sa`awrang parampuwan jang 'ampunja djin tanong-tanongan, maka 'aku 'akan pergi kapadanja, dan menontutij bitjara padanja: maka sombahlah hamba-hambanja 'itu kapadanja; 'ada djuga di-Xejn Dawr sa`awrang parampuwan jang 'ampunja djin tanong-tanongan.

8Maka SJa`ul pawn menjamarkan dirinja memakej pakajin-pakajin lajin, lalu 'ija pergi, 'ija 'ini, dan duwa 'awrang laki-laki sertanja, sahingga datang marika 'itu kapada parampuwan 'itu pada malam: maka katalah 'ija; bertanong 'apalah padaku 'awleh djin tanong-tanongan, dan timbulij padaku sa`awrang jang 'aku 'akan rebut kapadamu:

9Tatkala 'itu katalah parampuwan 'itu kapadanja; bahuwa sasonggohnja 'angkaw djuga tahu barang jang SJa`ul sudah berbowat, butapa 'ija sudah menompas segala 'awrang bertanong-tanongan, dan segala 'awrang jang tahu pada hikmet 'Iblis deri dalam tanah 'ini: 'antah sebab 'apa 'angkaw 'ini 'ada tahan djurat pada djiwaku 'akan mematikan 'aku?

10'Adapawn bersompahlah SJa`ul padanja demi Huwa, 'udjarnja; hidop Huwa, bukan barang kasukaran 'akan bertemuw dengan 'angkaw 'awleh karana pakardja`an 'ini!

11Maka katalah parampuwan 'itu; sijapa 'aku 'akan timbulij padamu? maka katalah 'ija; surohlah SJemu`ejl timbul padaku.

12Demi parampuwan 'itu melihat SJemu`ejl, maka bersarulah 'ija dengan sawara njaring: sahingga parampuwan 'itu katalah kapada SJa`ul, 'udjarnja; karana 'apa 'angkaw sudah membohong bejta? karana 'angkaw 'inilah SJa`ul.

13Maka katalah Radja kapadanja; djanganlah takot: 'antah 'apa kawlihat? maka katalah parampuwan 'itu kapada SJa`ul; barang Dejwata kulihat timbul deri dalam bumi.

14Maka katalah 'ija padanja; bagimana 'ada rupanja? maka katalah 'ija; sa`awrang laki-laki tuwah 'ada timbul, maka 'ija 'ini berkalubong sawatu selimot: tatkala SJa`ul meng`atahuwij, bahuwa 'ija 'itulah SJemu`ejl, maka detondokhnja dirinja mukanja kabumi, sambil sudjudnja.

15Maka katalah SJemu`ejl kapada SJa`ul; karana 'apa 'angkaw sudah mengharuw birukan 'aku 'akan menimbulij 'aku? maka katalah SJa`ul; 'ada padaku susah sangat, karana 'awrang Filistin 'ada berparang lawan 'aku, sedang 'Allah sudah lalu deri padaku, dan 'ija tijada menjahut padaku lagi, mawu 'awleh parentah Nabij-nabij, mawu 'awleh mimpi`an-mimpi`an; maka 'aku sudah memanggil 'angkaw, 'akan memberij tahu padaku 'apa haros 'aku berbowat.

16Tatkala 'itu berkatalah SJemu`ejl; 'antah karana 'apa 'angkaw bertanja padaku? sedang Huwa sudah lalu deri padamu, dan 'ija sudah djadi penghintejmu.

17Karana Huwa sudah berbowat bagi dirinja, seperti 'ija sudah baferman 'awleh parentahku: sahingga Huwa sudah mentjarik karadja`an 'itu deri pada tanganmu, dan 'ija sudah berikan 'itu pada tanganmu, pada Da`ud.

18Seperti tijada 'angkaw sudah dengar 'akan sawara Huwa, dan tijada 'angkaw sudah melakukan kahangatan morkanja 'atas 'awrang Xamalejkh: sebab 'itu Huwa sudah berbowat perkara 'ini padamu pada harij 'ini djuga.

19Maka Huwa 'akan sarahkan lagi 'awrang Jisra`ejl baserta dengan 'angkaw kadalam tangan 'awrang Filistin, dan 'ejsokh 'angkaw 'ini, dan segala 'anakhmu laki-laki 'akan 'ada samaku: lagi pawn Huwa 'akan sarahkan tantara 'awrang Jisra`ejl 'itu kadalam tangan 'awrang Filistin.

20Maka sabantar djuga robohlah SJa`ul tersongkor saberhana batang tubohnja kabumi, sedang 'ija takot sangat deri karana perkata`an-perkata`an SJemu`ejl 'itu: lagipawn barang gahij tijada 'ada dalamnja, karana pada saganap sijang, dan pada saganap malam 'itu tijadalah 'ija makan barang rawtij.

21'Adapawn parampuwan 'itu datang pada SJa`ul, lalu melihat, bahuwa 'ija bersumangat 'amat: maka katalah 'ija padanja; bahuwa sasonggohnja hambamu parampuwan sudah dengar 'akan sawaramu, dan hamba sudah taroh djiwaku kadalam tapakh tanganku, dan hamba sudah dengar segala kata-katamu, jang 'angkaw sudah meng`utjap kapadaku.

22Sakarang pawn dengarlah kiranja lagi 'angkaw 'ini 'akan sawara hambamu parampuwan, dan bejarlah hamba taroh dihadapanmu sasuwap rawtij, maka santaplah 'angkaw: bagitu gahij 'akan 'ada didalam 'angkaw, sahingga 'angkaw dapat pergi turut djalanmu.

23Maka 'angganlah 'ija, dan katalah; tijada 'aku mawu santap: tetapi pakhsalah padanja hamba-hambanja, dan lagi parampuwan 'itu; tatkala 'itu dengarlah 'ija 'akan sawara marika 'itu: maka bangkitlah 'ija deri pada bumi, dan dudokhlah di`atas garej.

24'Adapawn bagi parampuwan 'itu sawatu lembuw muda jang bertambon didalam rumahnja, maka segarah 'ija menjombileh 'itu, lagi 'ija meng`ambil tepong, jang deramasnja dan detanakhnja mendjadi rawtij-rawtij fathir.

25Maka 'ija pawn menjampejkan 'itu kahadapan SJa`ul, dan kahadapan hamba-hambanja, sahingga santaplah marika 'itu: komedijen marika 'itu sudah bangkit, lalu 'ija pergi pulang pada malam 'itu djuga.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran