Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 20 >> 

1Tatkala 'itu sakunjong-kunjong 'ada disana sa`awrang laki-laki Belijaszal, jang namanja SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij, 'awrang Jeminij 'itu: maka menijoplah 'ija pada nafirij, dan katalah; tijada pada kamij barang bahagijan 'akan Da`ud, dan tijada pada kamij barang pusaka 'akan 'anakh laki-laki Jisjaj; masing-masing sa`awrang bajik pulang kapada barong-barongnja, hej 'awrang Jisra`ejl.

2'Arkijen maka ber`angkatlah segala laki-laki 'awrang Jisra`ejl deri pada turut Da`ud 'akan meng`iring SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij 'itu: tetapi segala laki-laki 'awrang Jehuda 'itu lekatlah pada Radjanja pergi deri pada Jardejn datang kapada Jerusjalejm.

3Satelah sudah Da`ud datang masokh 'istananja ka-Jerusjalejm, maka de`ambil Sulthanlah sapuloh parampuwan gondikh 'itu, jang telah debejarkannja 'akan menongguwij 'istana, lalu debubohnjalah marika 'itu kadalam gadong kurongan, dan depejarakannjalah dija 'itu, dengan tijada masokh kapadanja: maka 'adalah marika 'itu terpingit sampej kapada harij mawtnja, tjara djanda-djanda djuga hidopnja.

4Bermula bertitahlah Sulthan kapada Xamasa; ruwahlah bagiku segala laki-laki 'awrang Jehuda 'itu berhimpon pada harij jang katiga: tatkala 'itu berdirilah 'angkaw 'ini desini.

5Maka pergilah Xamasa 'akan meruwah segala 'awrang Jehuda 'itu: tetapi berlambatanlah 'ija lebeh deri pada masa jang tertantu, jang telah detantukannja 'itu padanja.

6Tatkala 'itu bersabdalah Da`ud kapada 'Abisjaj; sakarang 'ini SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij 'itu, 'akan berbowat lebeh djahat pada kamij deri pada 'Absjalawm: hendakhlah 'angkaw 'ini meng`ambil segala hamba-hamba Tuwanmu, dan meng`usir balakangnja, 'agar djangan 'ija mendapat baginja negerij-negerij jang berbinting, dan 'ija meluputkan dirinja deri pada mata-mata kamij.

7'Arkijen maka kaluwarlah dibalakang dija segala lasjkar Jaw`ab, dan 'awrang Kerejtij, dan 'awrang Pelejtij, dan segala pahalawan: maka kaluwarlah marika 'itu deri dalam Jerusjalejm 'akan meng`usir balakang SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij 'itu.

8Satelah sudah marika 'itu sampej kapada batu besar, jang 'ada di-DJibszawn, maka datanglah Xamasa dihadapan marika 'itu: 'adapawn 'akan Jaw`ab, bersandanglah 'ija badju 'akan pakejannja, dan di`atasnja 'itu sandangan pedang, jang tertambat pada pinggangnja didalam sarongnja: dan serta 'ija djuga kaluwar, maka gugorlah 'itu.

9Maka berkatalah Jaw`ab kapada Xamasa; bajikkah 'angkaw 'ini, ja sudaraku? maka berpeganglah tangan kanan Jaw`ab pada djanggot Xamasa, 'akan meng`utjopij dija.

10Maka Xamasa djuga tijadalah memaliharakan dirinja deri pada pedang, jang pada tangan Jaw`ab 'itu; sahingga detatakhnja dija dengan 'itu pada rusokh pendekh, dan detuwangnja 'isij purutnja kabumi, dan tijada de`ulangnja menatakh dija, sedang sudah 'ija mati: maka Jaw`ab dan 'Abisjaj sudaranja 'itu meng`usirlah balakang SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij 'itu.

11Tetapi sa`awrang laki-laki deri pada segala budakh Jaw`ab 'itu berdirilah desisinja: lalu 'ija katalah; sijapatah jang suka pada Jaw`ab? dan sijapatah jang tantu pada Da`ud? bejarlah 'ija meng`iring Jaw`ab.

12'Adapawn Xamasa djuga terguling-gulinglah didalam darahnja, pada sama tengah leboh: manakala delihat laki-laki 'itu, bahuwa saganap khawm 'itu tinggal berdirij, maka delalukannja Xamasa deri pada leboh 'itu kapada padang, dan detjampakhkannja sawatu kajin di`atasnja, sedang 'ija melihat sasa`awrang, jang datang kapadanja, 'itu tinggal berdirij djuga.

13Satelah sudahlah 'ija dekaluwarkan deri pada leboh 'itu, maka melintaslah tijap-tijap 'awrang laki-laki meng`ikot Jaw`ab, 'akan meng`usir SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij 'itu.

14Maka 'ija pawn melintaslah pada segala hulubangsa 'awrang Jisra`ejl sampej kapada 'Abejl, 'ija 'itu Bejt Maszaka, dan saganap Bejrim: maka terkompollah marika 'itu, dan datanglah lagi meng`ikot dija.

15Maka datanglah marika 'itu meng`apong dija didalam 'Abejl Bejt Maszaka, dan menambonlah 'ija tanah mendjadi salejka 'akan melanggar negerij, sahingga terdirij 'itu pada dinding diluwar: maka samowa khawm jang menjertaij Jaw`ab 'itu 'ada berusakh-rusakhan, hendakh merobohkan dejwala 'itu.

16Tatkala 'itu bersarulah sa`awrang parampuwan jang bidjakh deri dalam negerij 'itu: dengarlah, dengarlah kamu, hendakhlah kiranja persombahkan kataku kapada Jaw`ab; menghampirlah 'angkaw kamarij, sopaja 'aku kata-kata kapadamu.

17Tatkala menghampirlah 'ija kapadanja, maka katalah parampuwan 'itu; 'angkawkah Jaw`ab? maka katalah 'ija; 'akulah dija: maka katalah 'ija padanja; dengar 'apalah segala perkata`an sahajamu: maka katalah 'ija; 'aku 'ini 'ada dengar.

18Tatkala 'itu katalah parampuwan 'itu, sombahnja; dihulu kala 'awrang sudah bejasa tutor, katanja: bajiklah 'awrang pergi bertanja-tanjaan di-'Abejl, maka bagitu djuga deperlakukannja 'itu.

19Patek 'inilah sa`awrang deri pada segala jang tulus, dan segala jang satijawan di`antara 'awrang Jisra`ejl: 'angkaw djuga 'ada suka mematikan 'isij sawatu negerij, jang 'ibuw negerij didalam Jisra`ejl; karana 'apa 'angkaw hendakh menalan pusaka Huwa?

20Tatkala 'itu sahutlah Jaw`ab, dan katalah; djawohlah, djawohlah deri padaku, bahuwa 'aku 'akan menalan, dan bahuwa 'aku 'akan merusakh!

21Bukan demikijenlah hal 'itu; tetapi sa`awrang laki-laki deri pada pagunongan 'Efrajim, jang namanja SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij 'itu, sudah meng`angkat tangannja melawan Sulthan, melawan Da`ud; sarahkanlah dija 'itu sa`awrangnja djuga, maka 'aku 'akan surut deri pada negerij 'ini: tatkala 'itu katalah parampuwan 'itu kapada Jaw`ab; bahuwa sasonggohnja kapalanja 'akan terlimpar kapadamu deri 'atas dejwata.

22Maka dengan bidjakhnja datanglah parampuwan 'itu kapada saganap khawm 'itu, maka detindas marika 'itu kapala SJebasz, 'anakh laki-laki Bikrij 'itu, lalu delimparnja 'itu kapada Jaw`ab: 'arkijen maka bertijoplah 'ija pada nafirij, dan tjerej berejlah marika 'itu deri pada negerij 'itu, masing-masing sa`awrang pergi kapada barong-barongnja: maka pulanglah Jaw`ab ka-Jerusjalejm menghadap Sulthan.

23'Adapawn Jaw`ab, 'ijalah Panglima 'atas saganap tantara paparangan 'awrang Jisra`ejl, dan Benaja, 'anakh laki-laki Jehawjadasz, 'itulah Panghulu 'atas 'awrang Kerejtij, dan 'atas 'awrang Pelejtij;

24Dan 'Adawram, 'ijalah Bendahara: dan Jehawljafath, 'anakh laki-laki 'Ahilud, 'itulah Penjurat:

25Dan SJeja, 'ijalah DJuru tulis: dan TSadawkh dan 'Abjatar, 'itulah 'Imam-imam.

26Dan lagi Xira, 'awrang Ja`irij 'itu, 'adalah Manterij pada Da`ud.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel