Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 10 >> 

1Karana Tawrat, jang 'ada dalamnja bajang deri pada segala kabedjikan jang nanti datang, bukan rupa sendirij deri pada segala perkara jang songgoh, 'awleh segala persombahan 'itu djuga, jang pada sasatahon depersombahkannja sampej tijada kaputusan, 'itu tijada penah sampat menjempornakan segala 'awrang jang berdatang 'itu.

2TJara lajin sanistjaja sudahlah segala 'itu berhenti deri pada depersombahkan, sebab segala 'awrang jang meng`ardjakan kardja 'agama 'itu tijada lagi ber`awleh barang sarasa hati 'akan dawsa 2, sedang 'ija sakali sudah desutjikan habis:

3Tetapi dalamnja 'itu djadi peng`enangan dawsa 2 pada sasatahon.

4Karana tijada dapat darah lembuw 2 djantan dan kambing 2 djantan 'itu menghapuskan segala dawsa.

5Sebab 'itu serta masokh kadalam dunja 'ija sudah berkata: persombahan sombileh 2 an dan persombahan santap 2 an sudah tijada 'angkaw kahendakij, tetapi 'angkaw sudah melangkap tuboh padaku:

6Persombahan tunu 2 an dan persombahan dawsa 2 an sudah tijada 'angkaw karidla`ij.

7Tatkala 'itu sudah kusombah: bahuwa sasonggohnja 'aku datang, didalam hulu 'Elkitab 'ada tersurat 'akan daku, 'akan berbowat kahendakhmu, ja 'Allah.

8Satelah dihulu sudah dikatakannja: bahuwa persombahan sombileh 2 an, dan persombahan santap 2 an, dan persombahan tunu 2 an, dan persombahan dawsa 2 an sudah tijada 'angkaw kahendakij, dan sudah tijada 'angkaw karidla`ij, (barang jang depersombahkan 'atas bunji Tawrat.)

9Tatkala 'itu sudah 'ija sombah: bahuwa sasonggohnja 'aku datang 'akan berbowat kahendakhmu, ja 'Allah, 'Ija menafikan jang pertama, sopaja de`itzbatkannja jang kaduwa 'itu.

10Dengan kahendakh jang mana kamij sudah dekhuduskan 'awleh persombahan tuboh Xisaj 'Elmesehh jang sudah djadi pada sakali djuga.

11Maka songgohpawn sasa`awrang 'imam, berchidmet dan persombahkan babarapa persombahan sombileh 2 an 'itu djuga pada banjakh kali, barang jang tijada penah sampat menghapuskan dawsa 2:

12Tetapi 'ija 'ini, satelah sudah depersombahkannja sawatu persombahan sombileh 2 an karana dawsa 2, 'itu sudah dudokh pada kanan 'Allah sampej tijada kaputusan:

13Sambil menantikan komedijen deri pada 'itu sahingga segala satarunja detaroh 'akan pelapikh kaki 2 nja.

14Karana dengan sawatu djuga persombahan 'ija sudah menjempornakan segala 'awrang jang dekhuduskan sampej tijada kaputusan.

15Maka Rohhu-'lkhudus bersjaksikan 'itu lagi pada kamij.

16Karana habis 'ija dihulu katakan: 'inilah perdjandji`an 'itu, jang 'aku 'akan mendirikan dengan marika 'itu komedijen deri pada harij 2 'itu djuga, baferman maha besar Tuhan; 'aku 'akan karunjakan segala sjarixetku dalam hatinja, dan suratkan dija dalam xakhalnja:

17Lagi 'akan dawsa 2 nja dan 'akan thoghjan 2 nja sakali 2 tijada 'aku 'akan 'ingat lagi.

18'Adapawn dimana 'ada ka`amponan sakalijen 'ini, maka tijada lagi 'usah 'akan barang persombahan karana dawsa.

19Sedang kalakh, hej sudara 2 laki 2, kamij sudah ber`awleh kaluwasan hati 'akan masokh kadalam makhdis 'awleh darah Xisaj.

20Jang telah detahhbiskannja pada kamij 'akan djalan jang baharuw dan hidop, 'awleh tirej dindingan, 'ija 'itu, 'awleh dagingnja:

21Dan sedang kamij sudah ber`awleh sa`awrang maha 'Imam jang ter`angkat 'atas rumah 'Allah:

22Maka hendakhlah kamij berdatang dengan hati jang benar 'awleh jakhin 'iman, sedang hati kamij sudah tapertjikh lepas deri pada satahu hatij jang djahat, dan tuboh sudah terbasoh dengan 'ajer peresih:

23Hendakhlah kamij berpegang pada 'ikhrar radja jang tijada bimbang: (karana bahuwa Tuhan jang sudah djandji 'itu 'ijalah 'amin.)

24Dan hendakhlah kamij ber`ingat sa`awrang akan sa`awrang akan peng`ajakan kapada peng`asehan dan perbowatan 2 jang bajik:

25Dan djangan kamij meninggalkan perhimponan kamij masing 2 sa`awrang dengan sa`awrang, seperti xadet satengah 'awrang, tetapi hendakhlah kamij natsihhetkan sa`awrang 'akan sa`awrang: 'itupawn makin lebeh, makin kamu melihat harij 'itu 'ada menghampir.

26Karana djikalaw kamij berdawsa dengan sahadja, komedijen deri pada kamij sudah menjambot peng`enalan tahhkhikh, maka tijada lagi tinggal barang persombahan sombileh 2 an karana dawsa 2:

27Tetapi sawatu kanantijan hhukum jang 'amat hajbat, dan kahangatan 'apij, jang nanti makan habis segala 'awrang pelawan.

28DJikalaw barang sa`awrang sudah menijadakan Tawrat Musaj, bahuwa 'ija mati debunoh tijada dengan sajang 'atas kata duwa 'ataw tiga 'awrang sjaksi:

29'Akan barapa kijen lebeh barat sjiksa kamu sangka 'ija nanti dekira 2 kan mustahhakh, jang sudah meng`irikh 'Anakh 'Allah, dan sudah membilang darah watsijet 'itu mudah, 'awleh jang mana 'ija sudah dekhuduskan, dan jang sudah mengxajbkan Rohh nixmet?

30Karana kamij meng`enal Tuhan jang sudah baferman; 'atas 'aku perbalasan, 'aku 'ini 'akan membajar 'itu, baferman maha besar Tuhan. dan pula, maha besar Tuhan 'akan kira 2 ij khawmnja.

31Bahuwa hajbat djuga djatoh kadalam tangan 2 'Allah jang hidop.

32tetapi hendakhlah kamu meng`enang 'akan harij 2 jang dihulu, dalam jang mana, habis kamu detarangkan, kamu sudah bertahan banjakh paparangan dengan merasa`ij sangsara:

33Saparaw pawn sedang kamu sudah djadi sawatu tamasja, bajik 'awleh segala katjela`an, bajik 'awleh segala kasukaran: saparaw pawn sedang kamu sudah ber`awleh persakutuwan 'akan segala 'awrang jang sudah kena bela pada hhal demikijen:

34Karana kamu lagi sudah balas 'akan bulongguw 2 ku, dan dengan kasuka`an kamu sudah khabulkan perampasan harta 2 mu, sedang kamu tahu bahuwa kamu sama sendirimu mempunja`ij harta jang terbajik dan jang bakha didalam sawrga.

35DJangan kalakh kamu membowang kaluwasan hati kamu, jang ber`awleh tzawab besar.

36Karana kamu ber`usah 'akan katahanan: sopaja, habis kamu melakukan kahendakh 'Allah, kamu dapat mendjondjong djandji`an 'itu.

37Karana lagi sakotika pendekh djuga lamanja, maka Tuhan jang nanti datang 'itu 'akan datang, dan tijada 'ija 'akan berlambat 2 an.

38Tetapi 'awrang xadil 'akan hidop 'awleh 'imannja: dan djikalaw barang sa`awrang xadil sa`awrang surut, djiwaku tijada radla padanja.

39Tetapi kamij 'ini bukan 'ada deri 'antara 'awrang jang surut kapada binasa`an, hanja deri 'antara 'awrang jang ber`iman kapada palihara`an djiwanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel