Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 >> 

1Bagitu kalakh songgohpawn pada perdjandji`an jang pertama 'itu 'adalah 'ondang 2 'agama dan makhdis dunjawij.

2Karana taratakh 'itu sudahlah terlangkap: jaxnij jang pertama 'itu, dalam jang mana 'adalah kaki dijan, dan majidah, dan rawtij hadap 2 jang disebut bilikh jang sutjij.

3Tetapi dibalakang tirej dindingan jang kaduwa 'adalah taratakh, jang tersebut bilikh jang mana sutjij,

4Dalam jang mana 'adalah per`ukopan deri pada 'amas, dan pitij perdjandji`an jang tersalut kuliling 2 dengan 'amas, dimana 'adalah 'ejrong ka`amasan jang ber`isij Man, dan tongkat Harun jang sudahlah bertunas, dan kaduwa keping perdjandji`an.

5Dan di`atas putij 'itu 'adalah kaduwa Kerub kamulija`an, jang menawongij tutopan 'itu: 'akan jang mana tijada 'ada sakarang senang 'akan berkata deri pada sawatu perkara kapada sawatu perkara.

6'Adapawn satelah segala perkara 'ini sudah langkap sabagini, maka songgohpawn 'Imam 2 sudah masokh pada sedekala wakhtu kadalam taratakh jang pertama 'akan melakukan segala kardja 'agama:

7Tetapi kadalam taratakh jang kaduwa masokhlah 'Imam besar sa`awrangnja sakali pada satahon, bukan dengan tijada membawa darah, jang depersombahkannja karana dirinja dan karana segala djahalet khawm.

8Dengan jang mana Rohhu-'lkhudus sudah meng`artikan hhal 'ini, bahuwa djalan makhdis bulom pej denjatakan, salama lagi taratakh jang pertama 'itu 'adalah baperdiri`an:

9barang jang 'adalah peng`upama`an salamanja wakhtu jang hhadlir 'itu, jang mana babarapa pemberi`an dan persombahan sombileh 2 an sudah depersombahkan, jang tijadalah sampat menjempornakan 'awrang jang melakukan kardja 'agama pada hhal satahu hatinja:

10Jang berdirij sadja dalam babarapa makanan dan minoman, dan bagej 2 permandijan, dan pembasohan daging, jang tertantu datang kapada wakhtu perbajikan.

11Tetapi satelah sudah berdatang 'Elmesehh, 'Imam besar jang pohon segala kabedjikan jang nanti datang, maka deri pada taratakh jang lebeh besar dan lebeh semporna, jang tijada taperbowat dengan tangan 2, 'ija 'itu, bukan deri pada kadjadi`an 'ini.

12Dan tijada 'awleh darah kambing 2 djantan dan lembuw 2 muda, hanja 'awleh darahnja jang chats sakali 'ija sudah masokh kadalam makhdis, habis delakukannja sawatu penubusan kakal.

13Karana djikalaw darah lembuw 2 djantan dan kambing 2 djantan, dan habuw lembuw betina muda jang tapertjikh ka`atas 'awrang nedjis, 'itu menkhuduskan 'awrang sampej kapada thaharat daging:

14Barapa lebeh darah 'Elmesehh, jang 'awleh Rohh kakal sudah persombahkan sendirinja tijada bertjela kapada 'Allah, 'akan menjutjikan satahu hati kamu deri pada segala perbowatan jang mati, 'akan berbowat xibadet pada 'Allah jang hidop?

15Maka sebab 'itu 'ija 'ada wasith watsijet jang baharuw, sopaja satelah sudah datang mawt, 'akan ghafirat segala kalangkahan jang sudah djadi pada masa watsijet jang pertama 'itu, segala 'awrang jang terdoxa 'itu ber`awleh djandji`an pusaka jang kakal.

16Karana dimana 'ada barang watsijet, maka wadjiblah mawt 'awrang jang sudah berwatsijet 'itu berlaku.

17Karana sawatu watsijet 'ada togoh tatkala 'awrang sudah mati 2: sedang 'itu bulom berkhowat, salagi hidop 'awrang jang berwatsijet 'itu.

18'Awleh 'apa lagi jang pertama 'itu sudah tijada detahhbiskan melajinkan dengan darah.

19Karana satelah sudah samowa penjurohan jang 'ada turut Tawrat sudah dekatakan 'awleh Musaj kapada saganap khawm, maka de`ambilnja darah lembuw 2 muda dan kambing 2 djantan, serta dengan 'ajer, dan tsuf jang 'unguw warnanja, dan zufa, lalu depertjikhnja, bajik kitab 'itu djuga, bajik saganap khawm,

20'Udjarnja: 'inilah darah watsijet 'itu, jang 'Allah sudah menitahkan kapada kamu.

21Maka sabagejnja lagi depertjikhnja taratakh dan segala serba perdjaka`an dengan darah.

22Maka njaris samowa perkara desutjikan dengan darah 'atas bunji Tawrat, dan lajin deri pada katompahan darah tijada djadi barang ka`amponan.

23Bagitu kalakh 'adalah wadjib, bahuwa songgohpawn tiruwan 2 segala perkara jang 'ada didalam sawrga 'itu desutjikan 'awleh segala perkara 'ini: tetapi segala perkara samawij sendirij djuga 'awleh persombahan 2 jang terbajik deri pada segala 'ini.

24Karana sudah tijada 'Elmesehh masokh kadalam makhdis jang telah deperbowat dengan tangan 2, barang jang 'ada teladan makhdis jang benar, tetapi kadalam sawrga sendirij djuga, 'akan menghadap sakarang kapada hhadleret 'Allah guna kamij.

25Dan bukan sopaja 'ija banjakh kali persombahkan sendirinja, seperti 'Imam besar masokh kadalam makhdis pada sasatahon dengan darah lajin:

26(DJikalaw tijada demikijen sudahlah haros 'ija banjakh kali merasa`ij sangsara deri pada 'asas dunja) tetapi sakarang 'ija sakali sudah denjatakan pada masa kaputusan xalam 'akan menijadakan dawsa 'awleh persombahan sendirinja.

27Dan seperti sudah tertantu pada segala manusija mati sakali, dan komedijen deri pada 'itu hhukum:

28Bagitu lagi 'Elmesehh, jang sakali sudah depersombahkan 'akan menghapuskan dawsa 2 'awrang banjakh, 'itu pada kaduwa kali dengan tijada menanggong dawsa 'akan kalihatan pada segala 'awrang jang menantikan dija 'akan ber`awleh chalats.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel