Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 6 >> 

1SAbermula maka bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

2DJikalaw sa`awrang berdawsa, dan berlangkah-langkahan lawan Huwa: manakala 'ija sudah bersangkal pada samanja manusija 'akan barang pataroh, 'ataw 'akan barang penjarah ditangan, 'ataw 'akan rampasan, 'ataw 'akan barang 'itu, jang 'ija sudah 'ambil dengan gagah deri pada samanja manusija 'itu:

3'Ataw bahuwa 'ija sudah mendapat barang jang telah hilang, dan sudah bersangkal 'akan dija 'itu, dan sudah bersompah dengan dusta: 'atas saleh sawatu deri pada sakalijen jang diperbowat manusija, sambil berdawsa padanja 'itu:

4Maka 'akan djadi, sedang 'ija sudah berdawsa dan berhutang, bahuwa 'ija 'akan meng`ombalikan rampasan, jang telah dirampasnja 'itu, 'ataw kasambilan, jang telah de`ambilnja dengan gagah 'itu, 'ataw pataroh, jang telah tapertaroh samanja 'itu, 'ataw kahilangan, jang telah didapatnja 'itu:

5'Ataw deri pada segala sasawatu, jang 'atasnja 'ija sudah bersompah dengan dusta, bahuwa 'ija 'akan meng`ombalikan 'itu dengan sapunoh-punoh mawdalnja, dan menambahij lagi saperlima`an lebeh deri padanja 'itu: pada 'awrang jang 'ampunja 'itu hendakh 'ija kombalikan barang 'itu, pada harij persombahan hutang-hutangannja.

6Lagipawn hendakh 'ija membawa pada Huwa persombahan hutang-hutangannja, sa`ejkor domba djantan jang semporna deri pada kawan, dengan nilejmu, 'akan persombahan hutang-hutangan kapada 'Imam.

7Tatkala 'itu 'Imam 'akan meng`adakan ghafirat 'atasnja dihadapan hadlret Huwa; maka 'akan de`amponij padanja barang jang telah diperbowatnja, jang 'awlehnja 'ija berhutang.

8Sabermula maka bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

9Pasanlah pada Harun, dan pada 'anakh-anakhnja laki-laki, sambil katamu; bahuwa 'inilah titah persombahan tunu-tunuan: 'ini djuga 'ada persombahan tunu-tunuan jang najik 'awleh 'angusan di`atas medzbeh saganap malam lamanja sampej kapagi harij: maka 'apij medzbeh 'itu 'akan 'angus di`atasnja 'itu.

10Maka 'Imam 'itu 'akan pakej badju katan, dan tjelana katan 'akan depakejnja pada kulit dagingnja; komedijen 'ija 'akan 'angkat habuw, satelah 'apij sudah habis makan persombahan tunu-tunuan 'itu di`atas medzbeh: dan 'ija 'akan taroh dija 'itu desisij medzbeh 'itu.

11Komedijen 'ija 'akan menanggalkan pakajinnja, dan memakej pakajin lajin: dan 'ija 'akan meng`aluwarkan habuw 'itu kaluwar tampat tantara kapada sawatu tampat jang tjerja.

12'Adapawn 'apij di`atas medzbeh 'itu hendakh 'angus di`atasnja, tijada 'akan depadam; maka di`atasnja 'itu sasapagi 'Imam 'akan memasang pontong-pontong kajuw: dan di`atasnja 'itu 'ija 'akan meng`ator persombahan tunu-tunuan, dan memasang di`atasnja lemakh persombilehan damej-damejan.

13'Apij 'itu santijasa hendakh 'angus di`atas medzbeh 'itu, tijada 'akan dipadam.

14Bermula 'inilah titah persombahan santap-santapan; bahuwa 'anakh-anakh laki-laki Harun 'akan persombahkan 'itu kahadapan hadlret Huwa, dimuka medzbeh.

15Maka deri padanja 'itu 'ija 'akan meng`angkat saganggamnja punoh deri pada tepong halus persombahan santap-santapan, dan deri pada minjakhnja serta dengan segala 'ukop, jang 'ada di`atas persombahan santap-santapan: komedijen 'ija 'akan memasang 'itu di`atas medzbeh; bahuwa 'itu 'ada bawu harum-haruman 'akan pengingatannja bagi Huwa.

16Dan sisa deri padanja 'itu Harun dan 'anakh-anakhnja laki-laki 'akan makan: fathir hendakh 'itu dimakan, dalam tampat khudus didalam pagar halaman taratakh himpon-himponan hendakh marika 'itu makan dija 'itu.

17Tijada 'itu 'akan ditanakh berchamir; 'itu 'ada bahagijan marika 'itu, jang 'aku sudah memberij deri pada segala persombahan 'apij-apijan: 'itu sawatu kasutji`an segala kasutji`an 'adanja, seperti persombahan dawsa-dawsaan, dan seperti persombahan hutang-hutangan.

18Segala laki-laki di`antara 'anakh-anakh laki-laki Harun 'akan makan 'itu: bahuwa 'ini 'ada 'ondang-ondang salama-lamanja bagi bangsa-bangsamu deri pada segala persombahan 'apij-apijan Huwa: barang sijapa jang 'akan kena dija 'itu, 'ija 'akan depersutjij.

19Bermula maka bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

20Bahuwa 'inilah persombahan Harun dan 'anakh-anakhnja laki-laki, jang hendakh marika 'itu persombahkan bagi Huwa, pada harij tatkala 'ija 'akan di`urapij; 'ija 'itu saperpulohan sawatu 'ejfa tepong halus, 'akan persombahan santap-santapan santijasa, saparawnja pada pagi harij, dan saparawnja pada petang harij.

21'Itu djuga hendakh dilangkap dengan minjakh dalam kawalij; terandang 'angkaw 'akan membawa 'itu dan segala suwap deri pada persombahan santap-santapan jang tertanakh 'itu hendakh 'angkaw persombahkan 'akan bawu harum-haruman bagi Huwa.

22Lagipawn 'Imam jam ter`urap, panggantinja deri pada 'anakh-anakhnja laki-laki 'itu 'akan berbowat demikijen 'itu djuga: bahuwa 'itu 'ada 'ondang-ondang salama-lamanja; saberhana 'itu hendakh dipasang bagi Huwa.

23Demikijenlah segala persombahan santap-santapan 'Imam 'itu 'akan tinggal saberhananja; tijada 'itu 'akan dimakan.

24Bermula maka bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

25Katalah kapada Harun, dan kapada 'anakh-anakhnja laki-laki, sambil 'udjarmu; bahuwa 'inilah titah persombahan dawsa-dawsaan: pada tampat mana dibantej persombahan tunu-tunuan, disana lagi hendakh di bantej persombahan dawsa-dawsaan dihadapan hadlret Huwa: 'itu sawatu kasutji`an segala kasutji`an 'adanja.

26'Imam jang persombahkan 'itu 'akan persombahan dawsa-dawsaan, 'ija djuga 'akan makan dija 'itu: dalam tampat khudus hendakh 'itu dimakan, didalam pagar halaman taratakh himpon-himponan.

27Barang sijapa jang kena dagingnja 'ija 'akan dipersutjij: dan djikalaw sa`awrang memertjikh deri pada darah 'itu 'atas pakajin, maka barang jang 'akan 'ada tapertjikh 'atasnja, 'angkaw hendakh membasoh 'itu dalam tampat khudus.

28dan badjan tanah, jang dalamnja 'itu 'ada termasakh, 'itu hendakh depitjahkan: hanja djikalaw 'itu demasakh dalam badjan timbaga, maka 'itu hendakh digosokh dan dibasoh dengan 'ajer.

29Segala laki-laki di`antara segala 'Imam 'akan makan dija 'itu: bahuwa 'itu sawatu kasutji`an segala kasutji`an 'adanja.

30Tetapi barang sawatu persombahan dawsa-dawsaan, jang sasawatu deri pada darahnja 'akan dibawa kadalam taratakh himpon-himponan, 'akan meng`adakan ghafirat didalam tampat khudus, 'itu djangan dimakan: hendakh 'itu dibakar habis dengan 'apij.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Imamat 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran