Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 4 >> 

1Sabermula maka 'Adam berkenallah 'akan Hawa bininja 'itu: maka 'ija meng`andonglah, dan ber`anakhlah KHajin, dan katalah: bejta 'ini sudah ber`awleh sawatu laki-laki deri pada Huwa.

2Maka kombali 'ija ber`anakh sudaranja laki-laki Habel: maka djadilah Habel sa`awrang gombala kambing domba, dan KHajin djadilah sa`awrang per`usah tanah.

3Maka djadilah pada 'udjong barang harij-harij, bahuwa dehentarlah KHajin deri pada bowah-bowah tanah 'akan persombahan bagi Huwa.

4Dan Habel pawn 'ija 'itu menghentarlah lagi deri pada segala sulong kambing dombanja, dan deri pada lemakhnja: maka detiliklah Huwa kapada Habel, dan kapada persombahannja:

5Tetapi kapada KHajin, dan kapada persombahannja tijadalah detiliknja: tatkala 'itu hangatlah 'amarah bagi KHajin 'amat, dan ber`ubahlah serej mukanja.

6Maka bafermanlah Huwa kapada KHajin: meng`apa sudah hangat 'amarah bagimu? dan meng`apa sudah ber`ubah serej mukamu?

7Tijadakah, djikalaw sudah kawbowat bajik, kalebehan? dan djikalaw sudah tijada kawbowat bajik, pada pintu djuga dawsa 'ada berkawal: samadja kapadamu karinduwannja, dan 'angkaw 'ini 'akan memarentahkan padanja.

8Maka berkatalah KHajin kapada Habel sudaranja 'itu: dan djadi tatkala 'ada kaduwanja dipadang, bahuwa bangonlah KHajin lawan Habel sudaranja 'itu, dan membunohlah dija.

9Maka sabdalah Huwa kapada KHajin: dimanatah Habel sudaramu? maka sombahlah 'ija; tijada bejta tahu: bejtakah 'ini penongguw sudaraku?

10Maka sabdalah 'ija: 'apakah sudah kawkardja? 'ada sawara darah sudaramu, jang baterijakh-terijakh kapadaku deri pada bumi.

11Maka sakaranglah berkutokh 'adamu deri pada tanah, jang sudah buka mulutnja 'akan menjambot darah sudaramu deri pada tanganmu.

12'Apabila kawper`usah tanah, 'itu tijada 'akan kombali memberij khowatnja padamu: sa`awrang kombara dan fasat 'angkaw 'akan 'ada di`atas bumi.

13Maka sombahlah KHajin kapada Huwa; besarlah kasalahanku deri pada dapat di`amponij.

14Lihatlah, sudah kawbowang patek pada harij 'ini deri 'atas muka tanah, maka deri pada hadapan hadlretmu hendakh patek sembunjikan diri patek; dan patek 'akan 'ada sa`awrang kombara dan fasat di`atas bumi; maka djadi sasa`awrang jang mendapat patek 'akan membunoh patek.

15Maka sabdalah Huwa padanja: 'awleh karana 'itu barang sijapa jang membunoh KHajin tudjoh kali 'akan taperbalaskan: maka bubohlah Huwa pada KHajin sawatu tanda, sopaja djangan memarang dija, sasa`awrang pawn jang mendapat dija.

16Maka kaluwarlah KHajin deri hadapan hadiret Huwa: lalu dudokhlah 'ija dibenowa Nawd, disabelah timor deri Xejden.

17Bermula berkenallah KHajin 'akan bininja, maka djadilah 'ija bonting, dan ber`anakhlah 'ija 'akan Hanawk: maka 'adalah 'ija per`usah sabowah negerij, dan panggillah 'ija nama negerij 'itu, seperti nama 'anakhnja laki-laki 'itu Hanawk.

18Maka bagi Hanawk pawn taperanakhlah Xirad, maka Xirad pawn per`anakhlah Mehuja`ejl, dan Mehuja`ejl per`anakhlah Metusja`ejl, dan Metusja`ejl per`anakhlah Lamek.

19Maka Lamek pawn meng`ambillah bagi dirinja duwa 'awrang bini: nama sawatu 'itu Xada, dan nama jang kaduwa 'itu TSila.

20Maka ber`anakhlah Xada 'itu 'akan Jabal; 'ija 'itu 'adalah bapa 'awrang jang berdudokh taratakh, dan memejara binatang-binatang djinakh.

21Dan nama sudaranja laki-laki 'itu Jubal: 'ija 'itu 'adalah bapa segala jang pitik kitjapi dan murij.

22Dan TSila pawn 'ija 'itu sudah ber`anakh Tubal KHajin sa`awrang meng`upam segala kapandejan timbaga dan besij: dan sudara parampuwan Tubal KHajin 'itu Naszama.

23Bermula katalah Lamek kapada kaduwa bininja Xada dan TSila: dengarlah sawaraku, hej kaduwa bini Lamek, sambotlah kapada telingamu barang titahku: songgohpawn 'aku membunoh garang sa`awrang laki-laki karana lukaku, dan sa`awrang muda karana litjatku:

24Sedang KHajin tudjoh kali 'akan taperbalaskan: tetapi Lamek tudjoh kijen tudjoh puloh kali.

25Bermula berkenallah 'Adam pula 'akan bininja; maka 'ija ber`anakhlah sawatu 'anakh laki-laki, dan menjebutlah namanja SJejt: karana (katanja) bahuwa 'Allah sudah memberij padaku beneh lajin mengganti Habel; sedang KHajin sudah membunoh dija.

26Maka bagi SJejt pawn sendirinja sudah deper`anakhkan lagi sawatu 'anakh laki-laki, maka 'ija sebutlah namanja 'Enawsj: tatkala 'itu 'awrang memula`ij 'akan bersombahjang dengan nama Huwa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran