Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 40 >> 

1Sabermula djadilah komedijen deri pada segala perkara 'ini, bahuwa pendjawat minoman Sulthan Mitsir, dan pendjawat tanakan 'itu berdawsalah pada Tuwannja, pada Sulthan Mitsir.

2Sahingga maka morkalah Firszawn 'atas kaduwa pagawejnja; 'atas Panghulu segala pendjawat minoman, dan 'atas Panghulu segala pendjawat tanakan.

3Dan sarahkanlah 'ija marika 'itu pada kurongan rumah Panghulu segala 'Abantara, kapada gadong pandjara: tampat dimana Jusof 'adalah terbulongguw.

4Maka Panghulu segala 'Abantara menjambatlah Jusof dengan marika 'itu, dan 'ija melajanilah padanja: maka 'adalah marika 'itu babarapa harij pada kurongan 'itu.

5'Adapawn bermimpij-mimpijanlah kaduwanja, masing-masing sa`awrang mimpi`annja, pada sawatu djuga malam, masing-masing sa`awrang menurut peng`artijan mimpi`annja: pendjawat minoman, dan pandjawat tanakan, jang 'adalah pada Sulthan Mitsir, jang terbulongguw dalam gadong pandjara 'itu.

6Maka Jusof datanglah kapada marika 'itu pada pagi harij, dan 'ija memandanglah dija; maka bahuwa sasonggohnja 'adalah 'ija berkadjutan.

7Tatkala 'itu 'ija bertanjalah kaduwa pagawej Firszawn jang sertanja 'itu dalam kurongan rumah Tuwannja, 'udjarnja: meng`apa muka kaduwa kamu harini djahat pandangnja?

8Maka marika 'itu katalah kapadanja; barang mimpi`an kamij sudah bermimpij, dan sa`awrang jang meng`artikan dija 'itu tijada 'ada: maka Jusof katalah kapadanja; bukankah segala peng`arti`an 'itu punja 'Allah? bilanglah kiranja padaku.

9Tatkala 'itu Panghulu segala pendjawat minoman 'itu bilanglah mimpi`annja pada Jusof, dan katalah padanja: dalam mimpi`anku bahuwa sasonggohnja 'adalah sabatang pohon 'angawr dimukaku;

10Dan pada pohon 'angawr 'itu tiga tjabang: dan 'ija 'itu seperti bertunas najiklah bunganja, tindan-tindannja sudah masokhkan bowah-bowah 'angawr.

11Dan tjawan Firszawn 'itu ditanganku, dan 'aku 'ambillah bowah-bowah 'angawr 'itu, dan parahkanlah dija kadalam tjawan Firszawn, dan 'aku bubohlah tjawan 'itu ka`atas tapakh tangan Firszawn.

12Tatkala 'itu katalah Jusof padanja: 'inilah peng`arti`annja; tiga tjabang 'itu tiga harij 'adanja.

13Bulom lepas tiga harij Firszawn lagi meng`angkat kapalamu, dan kombalikan dikaw kapada djawatanmu, dan 'angkaw pawn 'akan memberij tjawan Firszawn pada tangannja saperij dihulu, mana 'adalah 'angkaw pendjawat minomannja.

14Tetapi kenanglah 'awlehmu 'akan daku sama sendirimu, manakala 'akan 'ada 'ontong bajik padamu, dan bowatlah kiranja kabidjikan samaku, dan sampejkanlah sebutanku kapada Firszawn, dan tulonglah 'aku kaluwar deri dalam gadong 'ini.

15Karana tjara 'awrang pentjurij 'aku sudah tertjurij deri dalam tanah 'awrang-awrang Xibranij: dan lagi desini tijada kubowat barang sawatu, jang karananja patut 'awrang kurong 'aku dilubang 'ini.

16Tatkala Panghulu segala pendjawat tanakan melihatlah, bahuwa 'ija sudah memberij peng`arti`an jang bajik; maka 'ija katalah pada Jusof: lagi 'aku 'ini 'adalah dalam mimpi`anku, dan bahuwa sasonggohnja tiga karandjang djala-djala 'itulah di`atas kapalaku;

17Dan dalam karandjang jang tertinggij 'adalah deri pada segala bagej makanan Firszawn, perbowatan penanakh 'itu; dan burong-burongan 'adalah makan dija 'itu deri dalam karandjang deri 'atas kapalaku.

18Tatkala 'itu sahutlah Jusof, dan katalah: 'inilah peng`arti`annja; tiga karandjang 'itu tiga harij 'adanja;

19Bulom lepas tiga harij Firszawn lagi meng`angkat kapalamu deri 'atasmu, dan menggantong 'angkaw pada sabatang kajuw, dan burong-burongan makan dagingmu deri 'atasmu.

20Maka djadilah pada harij jang katiga, harij mawlid Firszawn 'itu, bahuwa dekardjakannjalah sawatu perdjamuwan pada segala pagawej-pagawejnja: dan de`angkatkannjalah kapala Panghulu segala pendjawat minoman, dan kapala Panghulu segala pendjawat tanakan 'itu ditengah-tengah segala pagawej-pagawejnja.

21Dan dekombalikannjalah Panghulu segala pendjawat minoman kapada djawatannja menuwang minoman 'itu; sahingga 'ija memberilah tjawan buboh 'itu 'atas tapakh tangan Firszawn.

22Tetapi Panghulu segala pendjawat tanakan degantongkannjalah: seperti Jusof telah sudah meng`artikan pada marika 'itu.

23Hanja tijada terkenanglah Panghulu segala pendjawat minoman 'akan Jusof, karana 'ija lupalah 'akan dija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 40 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran