Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 9 >> 

1Sudah 'itu maka bafermanlah Huwa kapada Musaj: masokhlah menghadap Firszawn, dan katalah padanja; demikijenlah baferman Huwa 'Ilah 'awrang Xibranij: berilah khawmku pergi, sopaja 'ija bowat bakhti padaku.

2Karana djikalaw kaw`anggan 'akan berijb`ija pergi, dan lagi kaw tahanij marika 'itu dengan karas

3Sanistjaja tangan Huwa 'akan berlaku pada segala kawanmu jang 'ada dipadang, 'atas kuda-kuda, 'atas kalidej-kalidej, 'atas 'onta-onta, 'atas lembuw-lembuw, dan 'atas segala binatang kitjil-kitjil: 'ija 'itu sampar jang terlalu 'amat barat.

4Maka Huwa djuga 'akan djadikan persakuwan 'antara kawan binatang-binatang 'awrang Jisra`ejl, dan 'antara kawan binatang-binatang 'awrang Mitsrij 'itu; sahingga tijada mati sa`ejkor pawn deri pada sakalijen jang benij Jisra`ejl berpunja 'itu.

5'Adapawn detarohlah Huwa sawatu dejwasa tertantu, sambil sabdanja: pada 'ejsokh harij kalakh Huwa berbowat kardja 'ini pada tanah 'ini.

6Maka deperbowatlah Huwa kardja 'ini pada ka`ejsokan harinja, sahingga segala kawan binatang-binatang 'awrang Mitsrij 'itu matilah: tetapi deri pada segala kawan binatang-binatang benij Jisra`ejl 'itu tijadalah mati sa`ejkor pawn.

7Maka desurohlah Firszawn 'awrang pergi lihat; dan bahuwa sasonggohnja tijadalah mati deri pada segala kawan binatang-binatang 'awrang Jisra`ejl sampej sa`ejkor pawn: tetapi hati Firszawn djuga membaratij dirinja, sahingga tijada deberinja khawm 'itu pergi.

8Tatkala 'itu bafermanlah Huwa kapada Musaj dan kapada Harun; 'ambillah 'awleh kaduwa kamu sa`isij kaduwa ganggammu punoh dengan habuw dapor 'apij, dan bejarlah Musaj 'amburkan 'itu ka`adara pada pandangan mata-mata Firszawn.

9Maka 'itulah hendakh djadi 'akan duli halus ka`atas saganap tanah Mitsir, dan hendakh djadi pada manusija, dan pada binatang 'akan puruw-puruw 'api jang terkambang, pada saganap tanah Mitsir 'itu.

10Maka kaduwanja pawn 'ambillah habuw dapor 'apij, dan berdirilah kahadapan Firszawn, lagi Musaj pawn 'amburlah 'itu ka`adara: tatkala 'itu djadilah babarapa puruw 'apij jang terkambang pada manusija, dan pada binatang.

11Kalakijen maka segala 'awrang sastarawan tijadalah bawleh berdirij dihadapan Musaj deri pada sebab puruw 'apij 'itu: karana 'adalah puruw 'apij pada segala 'awrang sastarawan, dan pada segala 'awrang Mitsrij.

12Tetapi dekaraskanlah Huwa hari Firszawn, sahingga tijada dedengarnja kepada marika 'itu, seperti Huwa telah sudah bersabda kapada Musaj.

13Tatkala 'itu bafermanlah Huwa kapada Musaj: bangonlah pagi-pagi pada dinharij, dan berdirilah kahadapan Firszawn, dan katalah padanja: demikijenlah baferman Huwa 'Ilah 'awrang Xibranij; berilah khawmku pergi, sopaja 'ija bowat bakhti padaku.

14Karana pada sakali 'ini 'aku 'ini 'ada meng`irim segala sijasatku kadalam hatimu, dan pada pagawej-pagawejmu, dan pada khawmmu, sopaja kawkatahuwij, bahuwa tijadalah sasawatu, seperti 'aku, pada saluroh bumi.

15Karana sakarang 'aku sudah mendatangkan tanganku, sopaja kupaluw dikaw dan khawmmu dengan sampar: dan kawtertompas deri 'atas bumi;

16Maka sabenarnjalah 'awleh karana 'itu 'aku sudah berdirikan dikaw, sopaja kuperlihatkan 'angkaw kawasaku, dan sopaja 'awrang tutor namaku pada saganap bumi.

17Lagikah 'angkaw meng`atas-atas dirimu lawan khawmku, bahuwa tijada 'angkaw mawu memberij dija pergi?

18Sanistjaja 'aku 'ada menghudjanij 'ejsokh harij sakira-kira wakhtu 'ini bowah-bowah 'ajer bakuw jang terlalu 'amat barat, jang tijada 'ada penah sabagejnja pada Mitsir, deri pada harij ka`alasannja, sampej sakarang 'ini.

19Sakarang pawn rurohlah bakampong kawan binatangmu, dan segala sasawatu jang 'ada padamu dipadang: sakalijen manusija dan binatang djinakh, jang 'akan 'ada terdapat dipadang, dan tijada 'akan 'ada terkompol kadalam rumah, tatkala bowah-bowah 'ajer bakuw 'ini 'akan turon ka`atasnja, maka 'itu 'akan mati.

20Barang sijapa deri pada segala pagawej Firszawn, jang takotlah 'akan ferman Huwa, 'ija melarikanlah sahaja-sahajanja, dan kawan binatangnja kadalam rumah-rumah.

21Hanja jang tijada tarohlah hatinja kapada ferman Huwa, 'ija meninggalkanlah sahaja-sahajanja, dan kawan binatangnja dipadang.

22Tatkala 'itu bafermanlah Huwa kapada Musaj; 'ondjokhlah tanganmu 'arah kalangit, maka 'akan 'ada bowah-bowah 'ajer bakuw pada saluroh tanah Mitsir: ka`atas manusija, dan ka`atas binatang djinakh, dan ka`atas segala tomboh-tombohan dipadang pada tanah Mitsir.

23Tatkala 'itu Musaj pawn 'ondjokhlah tongkatnja 'arah kalangit; maka Huwa pawn berilah guroh dan bowah-bowah 'ajer bakuw, dan 'apij pawn turonlah kabumi: 'apabila dehudjanilah Huwa bowah-bowah 'ajer bakuw 'itu ka`atas tanah Mitsir.

24Maka 'adalah bowah-bowah 'ajer bakuw, dan 'apij taperpegang ditengah-tengah bowah-bowah 'ajer bakuw 'itu, terlalu 'amat barat, jang tijada 'ada penah sabagejnja pada saluroh tanah Mitsir, deri pada tatkala djadilah 'itu 'akan sawatu chalikakh.

25Maka timpalah bowah-bowah 'ajer bakuw 'itu pada saluroh tanah Mitsir, barang sakalijen jang 'adalah dipadang, deri pada manusija datang kabinatang djinakh; lagipawn timpalah bowah-bowah 'ajer bakuw 'itu segala tomboh-tombohan dipadang, dan pitjahlah segala pohon kajuw dipadang.

26Melajinkan dibenowa DJawsjen djuga, dimana 'adalah benij Jisra`ejl 'itu, tijada 'adalah bowah-bowah 'ajer bakuw 'itu.

27Tatkala 'itu surohlah Firszawn memanggil Musaj dan Harun, dan katalah pada marika 'itu; 'aku sudah berdawsa pada sakali 'ini: songgohpawn Huwa szadil 'adanja, tetapi 'aku 'ini dan khawmku 'awrang fasikh djuga.

28Memohonkanlah sangat kapada Huwa, (karana tjukoplah) djangan datang lagi bunji guroh 'Allah, dan bowah-bowah 'ajer bakuw;, maka kalakh 'aku berij samowa kamu pergi, dan tijada lagi kamu 'akan tinggal.

29Tatkala 'itu katalah Musaj kapadanja; 'apabila 'aku sudah habis kaluwar deri dalam negerij, maka 'aku 'akan meng`ambangkan kaduwa tapakh tanganku kapada Huwa bunji guroh 'itu 'akan berhenti, dan bowah-bowah 'ajer bakuw pawn tijada 'akan 'ada lagi; sopaja 'angkaw tahu, jang bumi 'itu Huwa 'ampunja djuga.

30Welakin 'akan 'angkaw, dan 'akan segala pagawejmu, 'aku tahu, bahuwa bulom kamu 'awrang 'akan takot deri pada hadlret Huwa 'Allah.

31'Adapawn katan dan djagong 'itu tertimpalah: karana djagong berbidjilah, dan katan pawn berbatanglah.

32Tetapi gendom dan tjawakh tijadalah tertimpa, karana tertudonglah 'adanja.

33Bagitu djuga Musaj kaluwarlah deri dalam negerij deri pada sabelah Firszawn, lalu 'ija kambangkanlah kaduwa tapakh tangannja kapada Huwa: maka berhentilah bunji guroh dan bowah-bowah 'ajer bakuw, dan hudjan tijadalah tertompah lagi ka`atas bumi.

34Satelah melihatlah Firszawn hudjan, dan bowah-bowah 'ajer bakuw, dan bunji guroh 'itu berhentilah, maka kombali 'ija sudah berdawsa: sahingga debaratinjalah hatinja, 'ija djuga, dan segala pagawejn`a.

35Demikijen terkaraskanlah hati Firszawn 'itu, sahingga tijadalah 'ija berij benij Jisra`ejl 'itu pergi, seperti bersabdalah Huwa 'awleh mulut Musaj.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran