Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 5 >> 

1Sabermula demi delihat Xisaj segala raxijet 'itu, maka najiklah 'ija ka`atas sabowah bukit, dan habis 'ija dudokh, berdatanglah murid 2 nja kapadanja.

2Maka debukakannja mulutnja, lalu de`adjarkannja marika 'itu, katanja:

3Berbahagijalah segala 'awrang jang papa njawanja: karana marika 'itu djuga punja karadja`an sawrga.

4Berbahagijalah segala 'awrang jang duka tjita: karana marika 'itu djuga 'akan dehiborkan.

5Berbahagijalah segala 'awrang jang djinakh hatinja: karana marika 'itu djuga 'akan berpusaka`ij bumi.

6Berbahagijalah segala 'awrang jang berlapar dan berdahaga 'akan xadalet: karana marika 'itu djuga 'akan dekinnjangkan.

7Berbahagijalah segala 'awrang jang meng`asijanij: karana marika 'itu djuga 'akan ber`awleh rahhmet.

8Berbahagijalah segala 'awrang jang hening hatinja: karana marika 'itu djuga 'akan memandang 'Allah.

9Berbahagijalah segala 'awrang jang berdamej: karana marika 'itu djuga 'akan desebut 'anakh 2 'Allah.

10Berbahagijalah segala 'awrang jang deperhambat 'awleh karana sebab xadalet: karana marika 'itu djuga punja karadja`an sawrga.

11Berbahagija kamu 'ada, manakala 'awrang mentjelakan dan perhambat kamu, dan bermakej dengan segala kata jang djahat 'akan kamu, sambil berdusta 2 'itupawn 'awleh karana sebab 'aku.

12Sukalah dan termasalah kamu, bahuwa besarlah pahalamu didalam sawrga: karana demikijenlah 'awrang sudah perhambat segala Nabij, jang 'ada dihulu deri pada kamu.

13Kamu 'ini 'ada garam dibumi 'itu: 'adapawn djikalaw garam 'itu 'ambarlah rasanja, dengan 'apa garang 'itu 'akan degaramij? 'akan barang sawatu pawn tijada 'itu berguna lagi, melajinkan 'akan debowang kaluwar, dan 'akan de`irik habis 'awleh manusija 2.

14Kamu 'ini 'ada tarang dunja 'itu: tijada dapat sawatu negerij, jang di`atas sabowah bukit tampatnja, 'itu 'ada terbuni.

15Lagipawn tijada bejasa 'awrang pasang sawatu dijan, dan taroh dija 'itu dibawah barang sukatan; tetapi di`atas kaki dijan djuga, maka 'ija bersuloh bagi samowa 'awrang jang didalam rumah 'itu.

16Berilah bagitu tarangmu bersuloh dihadapan manusija 2, sopaja delihatnja segala perbowatanmu jang bajik, lalu demulijakannja bapamu jang 'ada disawrga.

17DJanganlah kamu sangka, bahuwa sudah kudatang 'akan merombakh Tawrat, 'ataw Nabij 2: sudah tijada kudatang 'akan merombakh, hanja 'akan mengganapij.

18Karana 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, sahingga luput langit dan bumi tijada Ja sawatu 'ataw sawatu pawn chuthah 'akan luput deri pada Tawrat, sahingga samowa 'itu 'akan djadi.

19Sebab 'itu djikalaw barang sijapa garang 'akan merombakh sawatu deri pada segala sjarth jang 'amat kitjil 'ini, dan 'akan meng`adjar bagitu manusija 2, 'ija 'akan desebut 'amat kitjil didalam karadja`an sawrga: tetapi djikalaw barang sijapa garang 'akan berbowat dan meng`adjar 'itu dengan sepertinja, 'ija djuga 'akan desebut besar didalam karadja`an sawrga.

20Karana 'aku bersabda pada kamu, djikalaw tijada limpah xadaletmu terlebeh deri pada xadalet Katib 2, dan 'awrang Farisij 'itu, tijada 'akan sakali 2 kamu masokh kadalam karadja`an sawrga.

21Kamu sudah dengar bahuwa telah dekatakan pada 'awrang 'awal zeman, djangan 'angkaw membunoh: sebab 'itu djikalaw barang sijapa membunoh, dendanja dehhukumkan 'awleh mahhkamat.

22Tetapi 'aku 'ini bersabda pada kamu, bahuwa sasa`awrang, jang gusar 'akan sudaranja laki 2 samena 2, dendanja dehhukumkan 'awleh mahhkamat: dan barang sijapa jang kata 2 pada sudaranja laki 2, hej djahil! dendanja dehhukumkan 'awleh madjlis SJerif: tetapi barang sijapa jang kata 2, hej 'ahhmakh! dendanja dehhukumkan dalam 'apij djahanam.

23Sebab 'itu djikalaw 'angkaw hendakh persombahkan hadijatmu di`atas medzbehh, dan disana pawn 'angkaw tersadar, bahuwa sudaramu laki 2 'ada barang tjideranja dengan dikaw.

24Maka bejarlah hadijatmu disana dimuka medzbehh, dan pergilah, berdamejlah dihulu dengan sudaramu laki 2, maka habis itu, datanglah dan persombahkanlah hadijatmu.

25Bajiklah lakas hatimu 'ada sedap dengan lawanmu, salagi 'angkaw 'ada sertanja pada djalan: sopaja mudah 2 an djangan lawan 'itu sarahkan dikaw pada HHakim, dan HHakim pawn sarahkan dikaw pada djuru pasongan, maka 'angkaw djuga debowangkan kadalam pandjara.

26'Amin djuga 'aku bersabda padamu, tijada sakali 2 'angkaw 'akan kaluwar deri sana, sahingga 'angkaw 'akan membajar habis pitis jang 'achir.

27Kamu sudah dengar bahuwa telah dekatakan pada 'awrang 'awal zeman, djangan 'angkaw bermukah.

28Tetapi 'aku 'ini bersabda pada kamu, bahuwa sasa`awrang jang memandang sawatu parampuwan nafsunja hendakh 'ingin 'akan dija, sadija 'ija sudah bermukah dengan dija dalam hatinja.

29Sebab 'itu djikalaw matamu kanan memberij sjak padamu, tjabotlah dija, dan bowanglah dija deri padamu: karana berguna padamu, sopaja hilang sawatu deri pada segala 'anggawtamu, dan djangan saganap tubohmu debowang kadalam djahanam.

30Dan djikalaw tanganmu kanan memberij sjak padamu, kudonglah dija, dan bowanglah dija deri padamu: karana berguna padamu, sopaja hilang sawatu deri pada segala 'anggawtamu, dan djangan saganap tubohmu debowang kadalam djahanam.

31Lagipawn telah dekatakan, djikalaw barang sijapa mawu membowangkan bininja, hendakhlah 'ija memberij surat thalakh padanja.

32Tetapi 'aku 'ini bersabda pada kamu, bahuwa, djikalaw barang sijapa membowangkan bininja, katjuwalij pada hhal zina, 'ija memberij padanja pohon 'akan bermukah dan djikalaw barang sijapa berbinikan parampuwan jang terbowang 'itu, 'ija pawn bermukah.

33Pula kamu sudah dengar bahuwa telah dekatakan pada 'awrang 'awal zeman, djangan 'angkaw meng`ubahkan persompahan, hanja haroslah 'angkaw membajar segala persompahanmu pada maha besar Tuhan.

34Tetapi 'aku 'ini bersabda pada kamu, djangan bersompah sakali 2: djangan dengan sawrga, karana bahuwa 'itu 'ada xarsj 'Allah.

35DJangan dengan bumi, karana bahuwa 'itu 'ada pelapikh kaki 2 nja: djangan dengan Jerusjalejm, karana bahuwa 'itu 'ada negerij Sulthan jang xatlim.

36DJangan 'angkaw bersompah dengan kapalamu, karana bahuwa tijada 'angkaw sampat berbowat sahelej rambot 'itu djadi putih 'ataw hitam.

37Tetapi bejarlah perkata`an kamu 'ada, behkan, behkan! bukan, bukan! maka barang jang lebehlah deri pada kaduwa 'ini, 'itulah deri pada perij djahat 'adanja.

38Kamu sudah dengar bahuwa telah dekatakan, mata ganti mata, dan gigij ganti gigij.

39Tetapi 'aku 'ini bersabda pada kamu, djangan melawan 'awrang jang djahat: hanja barang sijapa menampar pipimu kanan, baliklah padanja pawn pipi jang lajin.

40Dan 'akan 'awrang, jang mawu berbantah sertamu, dan meng`ambil badjumu, bejarlah padanja pawn selimot.

41Dan barang sijapa pakhsa dikaw berdjalan sawatu mil djawohnja, pergilah sertanja sadjawoh duwa mil.

42Pada 'awrang jang minta barang 'apa deri padamu, hendakhlah kawberij djuga, dan pada 'awrang jang mawu pindjam barang 'apa deri padamu, djanganlah kaw`anggan.

43Kamu sudah dengar, bahuwa telah dekatakan, hendakhlah 'angkaw meng`asehij samamu manusija, dan membintjij satarumu.

44Tetapi 'aku 'ini bersabda pada kamu, kasehlah 'akan sataruw 2 mu, mintalah kabidjikan bagi segala 'awrang jang meng`utokij kamu, bowatlah kabajikan pada segala 'awrang jang membintjij kamu, dan sombahjanglah karana segala 'awrang jang meng`anjaja kamu dan jang menghambat kamu.

45Sopaja kamu djadi 'anakh 2 bapamu jang 'ada disawrga. Karana 'ija menerbitkan mataharinja di`atasnja 'awrang jang djahat dan jang bajik, dan menghudjanij di`atas 'awrang jang xadil dan jang bukan xadil.

46Karana djikalaw kamu kaseh 'akan 'awrang jang meng`asehij kamu, 'apatah pahala 'ada padamu? bukankah lagi 'awrang pentjokej berbowat demikijenlah?

47Dan djikalaw kamu memberij salam pada sudara 2 mu sendiri djuga, 'apatah lebehnja kamu berbowat deri pada 'awrang lajin? bukankah lagi 'awrang lajin? bukankah lagi 'awrang pentjokej berbowat demikijenlah?

48Tagal 'itu djadilah kamu semporna, seperti bapamu jang disawrga 'itu 'ada semporna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel