Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 >> 

1'Ingatlah, djangan kamu memberij tsedekhahmu dihadapan manusija 2 'akan delihat 'awlehnja: maka tjara lajin tijada 'ada pada kamu barang pahala sama bapamu jang 'ada disawrga.

2Sebab 'itu 'apabila 'angkaw memberij tsedekhah, djanganlah suroh bertijop borij dihadapanmu, seperti 'awrang munafikh bejasa berbowat dalam Kanifah 2 dan dalam kampong 2, sopaja marika 'itu dehhormatij 'awleh manusija 2: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, sudah habis marika 'itu tarima pahalanja.

3Tetapi tatkala 'angkaw memberij tsedekhah, djanganlah berij tanganmu kirij meng`atahuwij, 'apa deperbowat tanganmu kanan.

4Sopaja tsedekhahmu deberij sunji 2: maka bapamu, jang melihat sasawatu jang sunji, 'ija sendiri djuga 'akan membalas 'itu padamu njata 2.

5Maka 'apabila 'angkaw sombahjang, djangan 'ada lakumu seperti 'awrang munafikh: karana marika 'itu suka sombahjang terdirij didalam Kanisah 2 dan pada pendjurej leboh 2, sopaja 'ija kalihatan garang kapada manusija 2: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa sudah habis marika 'itu tarima pahalanja.

6Tetapi 'angkaw 'ini, manakala 'angkaw hendakh sombahjang, masokhlah kadalam bilikhmu, dan kontjikanlah pintumu, lalu sombahjanglah kapada bapamu, jang 'ada ditampat jang sunji 'itu, maka bapamu, jang melihat sasawatu jang sunji, 'akan membalas 'itu padamu njata 2.

7Maka bilamana kamu sombahjang, djanganlah kamu meng`ulang 2 kata 2 mu dengan sija 2 seperti 'awrang CHalikhij: karana marika 'itu sangka, bahuwa 'ija 'akan deperdengarkan 'awleh kabanjakan kata 2 nja.

8Sebab 'itu djanganlah kamu djadi saperij dengan marika 'itu: karana 'apa kamu tahu segala barang jang berguna pada kamu dihulu deri pada kamu minta doxa kapadanja.

9Sebab 'itu hendakhlah kamu sombahjang demikijenlah: Bapa kamij jang 'ada disawrga, namamu depersutjilah kiranja.

10Karadja`anmu datanglah. Kahendakhmu djadilah, seperti didalam sawrga, demikijenlah di`atas bumi.

11Rawtij kamij saharij 2 berilah 'akan kamij pada harij 'ini.

12Dan 'amponilah pada kamij segala salah kamij, seperti lagi kamij 'ini meng`amponij pada 'awrang jang bersalah kapada kamij.

13Dan djanganlah membawa kamij kapada pertjawba`an, hanja lepaskanlah kamij deri pada jang djahat. Karana 'angkaw punja karadja`an, dan kamulija`an sampej salama 2 nja, 'Amin.

14Karana djikalaw kamu meng`amponij pada manusija 2 segala persalahannja, maka lagi bapamu samawij 'akan meng`amponij pada kamu.

15Tetapi djikalaw tijada kamu meng`amponij pada manusija 2 segala persalahannja, maka tijada lagi bapamu 'akan meng`amponij segala persalahanmu.

16Dan manakala kamu berpowasa, djangan 'ada lakumu seperti 'awrang munafikh dengan murong mukamu: karana marika 'itu suramkan rupa mukanja, sopaja 'ija kalihatan pada manusija, tatkala 'ija berpowasa: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa sudah habis marika 'itu tarima pahalanja.

17Tetapi 'angkaw 'ini, 'apabila 'angkaw berpowasa, hendakhlah berminjakhkan kapalamu, dan membasoh mukamu.

18'Agar djangan 'angkaw kalihatan pada manusija tatkala 'angkaw berpowasa, hanja pada bapamu djuga, jang 'ada ditampat jang sunji: maka bapamu, jang melihat sasawatu jang sunji, 'akan membalas 'itu padamu njata 2.

19DJanganlah kamu berbendakan bagi dirimu benda 2 di`atas bumi, dimana gigas dan karatan membinasakan, dan dimana 'awrang pentjurij menggarokh turus, lalu mentjurij.

20Tetapi hendakhlah berbendakan bagi dirimu benda 2 didalam sawrga, dimana bukan gigas, dan bukan karatan membinasakan, dan dimana 'awrang pentjurij tijada menggarokh turus, dan tijada mentjurij.

21Karana barang dimana 'ada bendamu, disana lagi 'ada hatimu.

22Mata 'itu 'ada dijan tuboh: sebab 'itu djikalaw matamu 'ada betul, saganap tubohmu 'akan bertarangan.

23Tetapi djikalaw matamu 'ada djahat, sagenap tubohmu 'akan berkalaman. Sebab 'itu djikalaw tarang jang didalammu 'itu djadi kalam, 'antah kalam sendirij 'itu barapa lagi?

24Barang sa`awrang tijada sampat deperhamba kabawah duwa Tuwan: karana tadapat tijada 'ija membintjij saleh sawatu, dan meng`aseh jang lajin. Tijada kamu sampat deperhamba kabawah 'Allah dan kabawah Mamuna.

25Sebab 'itu 'aku bersabda pada kamu, djanganlah bertjinta 'akan dirij kamu, 'apa kamu 'akan makan, dan 'apa kamu 'akan minom: dan djangan 'akan tuboh kamu, 'apa kamu 'akan pakej: bukankah dirij 'itu terlebeh deri pada makanan, dan tuboh deri pada pakejan?

26Tejngokhlah kapada burong 2 dilangit, bahuwa tijada 'ija menabor, dan tijada meng`atam, dan tijada kompolkan 'apa 2 bawa kadalam djulapang 2, maka bapamu samawij pejarakan dija 'itu: bukankah kamu 'ini makin laku deri padanja 'itu?

27Sijapa garang deri pada kamu dengan bertjinta sampat tambah pada lembaganja sawatu djuga hasta?

28Dan 'akan pakejan meng`apa kamu bertjinta? hendakhlah meng`amat 2 ij bunga 2 bakong dipadang, bagimana 'ija bertomboh: tijada 'ija bakardja, dan tijada 'ija mengganteh:

29Maka 'aku bersabda pada kamu, bahuwa tijada lagi Solejman terkenalah dengan samowa kamulija`annja, seperti saleh sawatu deri pada segala 'ini.

30'Adapawn djikalaw 'Allah menghijasij bagitu rompot dipadang, jang harini 'ada, dan 'ejsokhnja terbowang kadalam tanur, bukankah lebeh pula kamu, hej 'awrang jang kurang 'iman?

31Sebab 'itu djanganlah kamu bertjinta, sambil 'udjarmu: 'apatah kamij 'akan makan? 'ataw 'apatah kamij 'akan minom? dan 'apatah kamij 'akan pakej?

32Karana CHalajikh menontut samowa perkara 'ini: karana bapamu samawij tahu, bahuwa kamu ber`usah 'akan sakalijen perkara 'ini.

33Tetapi dihulu hendakhlah menontut karadja`an 'Allah dan xadaletnja, maka sakalijen perkara 'ini, 'akan detambahij pada kamu.

34Sebab 'itu djanganlah kamu bertjinta 'akan 'ejsokh: karana 'ejsokh 'itu 'akan bertjinta 'akan sendirinja, pada sasawatu harij tjukoplah djuga djahatnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran