Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Rut 1 >> 

1Sakali per`istiwa pada harij-harij, tatkala Hakim-hakim memegang hukum, maka 'ada kalaparan dalam tanah 'itu: sebab 'itu pergilah sa`awrang laki-laki deri pada Bejt Lehem Jehuda, 'akan meng`ombara dalam padang-padangan Maw`ab, 'ija 'itu, dan 'isterinja, dan kaduwa 'anakh-anakhnja laki-laki.

2'Adapawn nama laki-laki 'itu 'adalah 'Elimelek, dan nama 'isterinja Naszomij, dan nama kaduwa 'anakh-anakhnja laki-laki 'itu Mahlawn dan Kiljawn, samowanja 'awrang 'Efratij, deri pada Bejt Lehem Jehuda: maka marika 'itu datanglah kadalam padang-padangan Maw`ab; dan dijamlah disana.

3Maka matilah 'Elimelek, suwamij Naszomij 'itu: tetapi katinggalanlah parampuwan 'ini, dengan kaduwa 'anakh-anakhnja laki-laki.

4Marika 'itu kaduwa meng`ambillah bagi dirinja parampuwan-parampuwan Maw`abij; nama saleh sawatu 'itu Xorpa, dan nama jang kaduwa 'itu Rut: maka marika 'itu dijamlah disana sakira-kira sapuloh tahon lamanja.

5Maka matilah lagi kaduwanja, Mahlawn dan Kiljawn 'itu: sahingga katinggalanlah parampuwan 'itu, komedijen deri pada kaduwa 'anakh-anakhnja laki-laki, dan komedijen deri pada suwaminja.

6Tatkala 'itu bangonlah 'ija 'ini dengan menantuw-menantuwnja parampuwan, dan pulanglah deri pada padang-padangan Maw`ab: karana telah dedengarnja dalam padang Maw`ab, bahuwa sudah dekondjongkan Huwa 'akan khawmnja, dengan memberij rawtij pada marika 'itu.

7Sebab 'itu kaluwarlah 'ija deri pada tampat 'itu, dimana 'ija sudah 'ada, dan kaduwa menantunja parampuwan sertanja: 'adapawn manakala marika 'itu pergilah pada djalan, hendakh pulang kapada tanah Jehuda;

8Maka berkatalah Naszomij kapada kaduwa menantunja parampuwan; pergilah pulang, sasa`awrang kapada rumah 'ibunja: Huwa kiranja berbowat kamurahan sama kamu, seperti kamu sudah berbowat sama 'awrang mati-mati 'itu, dan samaku.

9Huwa kiranja memberij pada kamu, sopaja kamu mendapat perhentijan, sasa`awrang pada rumah suwaminja: dan demi dekutjopinja marika 'itu, maka kaduwanja njaringkan sawaranja, lalu 'ija menangis:

10Dan kaduwanja pawn kata padanja; songgoh-songgoh kamij hendakh kombali sertamu kapada khawmmu.

11Tetapi Naszomij katalah; pulanglah djuga, hej 'anakh-anakhku parampuwan; karana 'apa kamu 'akan pergi sertaku? 'adakah lagi bagiku 'anakh-anakh laki didalam 'isij purutku, sopaja 'ija djadi bagi kamu 'akan laki-laki?

12Pulanglah djuga, hej 'anakh-anakhku parampuwan, pergilah; karana 'aku sudah djadi terlalu tuwah deri pada 'akan berlaki: manakala 'aku katalah garangan; 'ada 'asa padaku, djika songgohpawn 'aku berlaki pada malam 'ini, dan djika songgohpawn 'aku ber`anakh 'anakh-anakh laki-laki,

13Masakan karana dija kamu menanti, sampej mana djadinja besar? masakan karana dija kamu katahanan, 'akan tijada berlaki? djangan, ja 'anakh-anakhku parampuwan, karana kapahitan padaku 'itu 'amat sangat 'awleh hal kamu; tetapi tangan Huwa sudah timbul lawan 'aku.

14Tatkala 'itu kaduwanja njaringkan sawaranja, dan menangis pula: maka Xorpa pawn meng`utjopij mintuwakhnja parampuwan, tetapi Rut lekat padanja.

15Sebab 'itu 'ija kata; bahuwa sasonggohnja 'iparmu parampuwan sudah pulang kapada khawmnja, dan kapada Dejwata-dejwatanja: pulanglah 'angkaw lagi meng`ikot 'iparmu parampuwan.

16Hanja Rut kata; djangan kiranja 'angkaw berhadap padaku, sahingga 'aku meninggalkan dikaw, 'akan 'ondor deri pada balakangmu: karana barang kamana 'angkaw 'akan berdjalan, 'aku lagi berdjalan, dan barang dimana 'angkaw 'akan bermalam 'aku lagi bermalam; khawmmu 'itulah khawmku, dan 'Ilahmu 'itulah 'Ilahku

17Barang dimana 'angkaw 'akan mati, 'aku lagi mati, dan disana 'aku dekhuburkan: demikijen deperbowat kiranja Huwa padaku, dan demikijen detambahinja; bahuwa sadja mawt 'itu 'akan bowat pertjerejan di`antaraku dan di`antaramu.

18Satelah delihatnja, bahuwa dalam hatinja togohlah 'ija 'akan berdjalan sertanja, maka 'ija pawn berhenti deri pada kata-kata kapadanja.

19'Arkijen maka berdjalanlah kaduwa parampuwan 'itu, sampej 'ija datang kapada Bejt Lehem: maka djadi, tatkala marika 'itu masokh Bejt Lehem, bahuwa gomparlah saganap 'isij negerij 'itu 'awleh karana dija: maka katalah 'awrang 'itu; 'inikah Naszomij?

20Tetapi katalah 'ija pada marika 'itu; djangan kamu menama`ij 'aku Naszomij, hanja hendakhlah kamu menama`ij 'aku Mara; karana 'Allah jang kasij sudah meng`adakan padaku kapahitan 'amat sangat.

21'Aku 'ini sarat sudah pergi, hanja hampa sudah dekombalikan 'aku 'awleh Huwa: meng`apatah kamu 'akan menama`ij 'aku Naszomij, sedang Huwa sudah najik sjaksi 'atasku, dan 'Allah jang kasij sudah memberij susah padaku?

22Bagitu djuga Naszomij sudah pulang, dan Rut, parampuwan Maw`abij, menantunja 'itu, sertanja, jang pulang deri pada padang-padangan Maw`ab 'itu: maka datanglah marika 'itu: kapada Bejt Lehem, pada hulu penuwijan djagong 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Rut 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran