Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 26 >> 

1Pada permula`an karadja`an Jehawjakhim, 'anakh laki-laki Jawsjija, Sulthan 'awrang Jehuda datanglah ferman 'ini deri pada fihakh Huwa, sabdanja:

2Demikijen baferman Huwa; berdirilah dalam pagar halaman khobah Huwa, dan katakanlah kapada 'awrang 'isij sakalijen negerij Jehuda, jang datang sombah sudjud dalam khobah Huwa; sopaja perkata`an, jang 'aku sudah berpasan padamu 'akan meng`atakan kapadanja: djangan 'angkaw kurangkan barang sapatah kata.

3Mudah-mudahan marika 'itu 'akan dengar, dan tawbat, masing-masing deri pada djalannja dan djahat: maka 'aku 'akan bersasal deri karana kadjahatan 'itu, jang 'aku 'ini kira-kira mawu berbowat padanja, deri karana kadjahatan pakarti-pakartinja.

4Maka 'angkaw 'akan berkata kapadanja; demikijen baferman Huwa: djikalaw tijada kamu mawu dengar 'akan daku, 'akan berdjalan turut Tawratku, jang 'aku sudah memberij dihadapan muka kamu:

5'Akan menengar kapada segala perkata`an hamba-hambaku, Nabij-nabij 'itu, jang 'aku 'ini 'ada menjuroh pergi kapada kamu, sambil bangon pagi-pagi dan meng`utus; hanja sudah tijada kamu dengar:

6Maka 'aku 'akan djadikan khobah 'ini penaka SJilaw: dan negerij 'ini 'aku hendakh djadikan 'akan kutokh bagi sakalijen chalajikh dibumi.

7Maka 'Imam-imam, dan Nabij-nabij, dan samowa khawm dengarlah Jirmeja meng`atakan segala perkata`an 'ini dalam khobah Huwa.

8Maka djadi, satelah sudah Jirmeja habiskan meng`atakan segala sasawatu, jang Huwa telah sudah berpasan, 'akan meng`atakan kapada samowa khawm: bahuwa 'Imam-imam, dan Nabij-nabij, dan samowa khawm menangkaplah dija 'itu, katanja; 'angkaw 'akan mati dibunoh.

9Karana 'apa 'angkaw sudah bernubuwat dengan nama Huwa, sambil 'udjarmu; penaka SJilaw khobah 'ini 'akan djadi, dan negerij 'ini 'akan 'ada terusakh, sahingga tijada 'ada barang sa`awrang padudokh? maka berkompollah saganap khawm lawan Jirmeja didalam khobah Huwa.

10'Adapawn 'apabila Panghulu-panghulu Jehuda dengarlah segala perkata`an 'ini, maka mudikhlah marika 'itu deri dalam 'istana Sulthan kakhobah Huwa: lalu dudokhlah 'ija pada pintu gerbang baharuw deri pada khobah Huwa.

11Tatkala 'itu katalah 'Imam-imam dan Nabij-nabij kapada Panghulu-panghulu, dan kapada samowa khawm, 'udjarnja: hukum mawt haros 'atas laki-laki 'ini; karana 'ija sudah bernubuwat 'atas negerij 'ini, seperti kamu sudah dengar dengan telinga-telingamu.

12Tetapi berkatalah Jirmeja kapada sakalijen Panghulu, dan kapada samowa khawm, 'udjarnja: Huwa sudah menjuroh 'aku pergi bernubuwat 'atas khobah 'ini, dan 'atas negerij 'ini sakalijen perkata`an 'itu, jang kamu sudah dengar.

13Sakarang pawn perbajiklah djalan-djalanmu, dan pakarti-pakartimu, dan dengar-dengaranlah 'akan sawara Huwa 'Ilahmu: maka Huwa 'akan bersasal deri karana kadjahatan 'itu, jang 'ija sudah meng`atakan 'atas kamu.

14'Adapawn 'akan daku, bahuwa 'ada 'aku 'ini dalam tangan kamu: berbowatlah pada seperti njata bajik, dan seperti njata betul pada mata-mata kamu.

15Tetapi katahuwilah 'awleh kamu njata-njata, bahuwa, djikalaw kamu 'ini mematikan 'aku, nistjaja kamu 'akan buboh darah jang sutjij deri pada salah ka`atas kamu, dan ka`atas negerij 'ini, dan ka`atas padudokh-padudokhnja: karana dengan sabenarnja Huwa sudah menjuroh 'aku pergi kapada kamu, 'akan meng`atakan samowa perkata`an 'ini dihadapan telinga-telingamu.

16Tatkala 'itu berkatalah Panghulu-panghulu, dan samowa khawm kapada 'Imam-imam, dan kapada Nabij-nabij: 'atas laki-laki 'ini tijada haros barang hukum mawt; karana dengan nama Huwa 'Ilah kamij 'ija sudah berkata kapada kamij.

17Lagipawn berdirilah barang 'awrang laki-laki deri pada Penatuwah-penatuwah ditanah, dan katakanlah kapada saganap pakompolan khawm, 'udjarnja:

18Mika 'awrang Mawrasjtij 'itu 'adalah bernubuwat pada harij-harij Hizkhija Sulthan 'awrang Jehuda; dan katalah kapada samowa khawm Jehuda, 'udjarnja: demikijen baferman Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam; TSijawn 'akan detanggalakan seperti bendang, dan Jerusjalejm nanti djadi batu berkapong-kapong dan bukit khobah 'ini 'akan tampat-tampat tinggij, seperti rimba lakunja.

19'Adakah penah Hizkhija Sulthan 'awrang Jehuda, 'ataw barang sa`awrang Jehuda sakali sudah mematikan dija? bukankah 'ija sudah takot Huwa, dan sudah menjombah budjokh-budjokh hadlret Huwa, sahingga bersasallah Huwa deri karana kadjahatan 'itu, jang 'ija sudahlah meng`atakan 'atas marika 'itu? maka kamij 'ini kalakh 'ada berbowat sawatu kadjahatan jang besar lawan djiwa kamij.

20Lagipawn 'adalah sa`awrang laki-laki, jang bernubuwat dengan nama Huwa, 'ijalah 'Urija 'anakh laki-laki SJemaszja, deri pada KHirjat Jeszarim: maka 'ija bernubuwatlah 'atas negerij 'ini, dan 'atas tanah 'ini, turut sakalijen perkata`an Jirmeja.

21'Adapawn tatkala Sulthan Jehawjakhim, dan sakalijen Hulubalangnja, dan sakalijen Panghulunja dengar segala perkata`annja, maka sukalah Sulthan mematikan dija: tatkala 'Urija dengar 'itu, maka takotlah 'ija, dan larilah, lalu datanglah ka-Mitsir.

22Tetapi Sulthan Jehawjakhim surohlah barang 'awrang laki-laki pergi ka-Mitsir, 'ija 'itu 'Elnatan 'anakh laki-laki Xakbawr, dan barang 'awrang laki-laki lajin sertanja 'itu kapada Mitsir.

23Maka marika 'itu meng`aluwarkanlah 'Urija deri dalam Mitsir, dan bawalah dija kapada Sulthan Jehawjakhim, maka 'ija memaranglah dija dengan pedang; lalu 'ija limparlah bangkejnja kadalam saleh sawatu deri pada segala khubur 'awrang hina dahina di`antara khawm.

24Tetapi tangan 'Ahikham, 'anakh laki-laki SJafan, 'adalah serta dengan Jirmeja, 'agar djangan 'awrang sarahkan dija 'itu pada tangan khawm 'akan mematikan dija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yeremia 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel