Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

1Tatkala 'itu maka Pilatus 'ambillah Xisaj, dan mentjomokhkanlah dija.

2Maka segala lasjkar, satelah sudah de`annjamnja sawatu makota deri pada durij 2, bubohlah 'itu di`atas kapalanja, dan meng`enakanlah padanja sawatu badju jang 'unguw warnanja.

3Dan sombahlah; 'elsalam xalejkom, hej Radja 'awrang Jehudij. Maka marika 'itu berilah babarapa tampejling padanja.

4'Arkijen maka pula kaluwarlah Pilatus, dan sabdalah pada marika 'itu: lihatlah, 'aku membawa dija 'itu kaluwar kapada kamu, sopaja kamu meng`atahuwij, bahuwa barang sawatu salah pawn tijada 'aku mendapat didalamnja 'itu.

5'Arkijen maka kaluwarlah Xisaj, sedang 'ija pakej makota deri pada durij 2, dan badju jang 'unguw warnanja 'itu. Maka bersabdalah Pilatus pada marika 'itu; lihatlah manusija 'itu.

6'Apabila kalakh kapala 2 'Imam dan segala sakej melihat dija, maka berterijakhlah marika 'itu, 'udjarnja: tsablibkanlah marika 'itu, 'udjarnja: tsalibkanlah, tsalibkanlah dija. Bersabdalah Pilatus pada marika 'itu: bajiklah kamu 'ini meng`ambil, dan mentsalibkan dija: karana 'aku 'ini tijada mendapat barang salah didalamnja 'itu.

7Sahutlah 'awrang Jehudij padanja 'itu: 'ada pada kamij haros 'ija mati debunoh; karana 'ija sudah djadikan sendirinja 'Anakh 'Allah.

8'Apabila kalakh Pilatus dengar perkata`an 'ini, maka makin takotlah 'ija.

9Maka pula masokhlah 'ija kadalam 'iwan, dan bersabdalah pada Xisaj: deri manatah 'angkaw 'ini 'ada? tetapi Xisaj tijadalah memberij djawab padanja.

10'Arkijen maka bersabdalah Pilatus padanja 'itu: tijadakah 'angkaw meng`utjap 'apa 2 padaku? tijadakah 'angkaw tahu, bahuwa 'aku pegang kawasa mentsalibkan dikaw, dan pegang kawasa memberij 'angkaw lepas?

11Sahutlah Xisaj: tijadalah 'angkaw 'akan pegang barang kawasa 'atasku, melajinkan 'itu sudahlah deberij padamu deri tinggij: 'awleh 'ini maka 'awrang jang sudah sarahkan 'aku padamu, 'ija berpunja dawsa jang lebeh besar.

12Deri pada tatkala 'itu Pilatus tjaharilah daja 'upaja 'akan berij dija lepas: tetapi berterijakhlah 'awrang Jehudij, 'udjarnja: djikalaw 'angkaw berij dija 'ini lepas, tijada 'angkaw 'ada tsohhbat kapada KHajtsar: sasa`awrang jang djadikan sendirinja Radja, 'ija berchilaf dengan KHajtsar.

13Sebab 'itu demi Pilatus dengar perkata`an 'ini, maka 'ija bawalah Xisaj kaluwar, dan dudokhlah di`atas mahhkamet, pada tampat jang bernama hamparan batu, dan dengan bahasa Xibranij DJabata.

14'Adapawn 'adalah harij xatad deri pada Fasahh, dan sakira 2 djam jang ka`anam: maka bersabdalah 'ija pada 'awrang Jehudij: lihatlah Radja kamu.

15Tetapi berterijakhlah marika 'itu: 'ambillah bowang, 'ambillah bowang, tsalibkan dija. Bersabdalah Pilatus pada marika 'itu: 'akukah 'akan mentsalibkan Radja kamu? sahutlah kapala 2 'Imam: bukan 'ada pada kamij barang Radja lajin deri pada KHajtsar djuga.

16Tatkala 'itu maka desarahkannja dija pada marika 'itu, sopaja 'ija detsalibkan. Maka 'awrang pawn meng`ambillah Xisaj, dan menghentarlah dija kaluwar.

17Maka sedang 'ija memikol tsalibnja, kaluwarlah 'ija kapada tampat jang bernama tampat tingkorakh, jang dengan bahasa Xibranij disebut DJoldjuta:

18Dimana 'awrang sudah mentsalibkan dija, dan sertanja 'itu duwa 'awrang lajin deri sabelah sini, dan deri sabelah sana, dan Xisaj pawn pada sama tengah.

19Maka Pilatus lagi menjuratlah sawatu surat xalamet, dan bubohlah 'itu di`atas tsalib: maka 'adalah tersurat XISAJ NATSIRIJ RADJA 'AWRANG JEHUDIJ.

20'Arkijen maka banjakh 'awrang deri pada 'awrang Jehudij batjalah surat xalamet 'itu; karana tampat dimana Xisaj detsalibkanlah, 'itu 'adalah dekat negerij: maka 'itu 'adalah tersurat dengan bahasa Xibranij, Junanij, dan Rawmawij.

21'Arkijen maka berkatalah kapala 2 'Imam 'awrang Jehudij pada Pilatus; djanganlah 'angkaw menjurat Radja 'awrang Jehudij.

22Sahutlah Pilatus: barang jang 'aku sudah menjurat, 'itu 'aku sudah menjurat.

23'Arkijen maka segala lasjkar satelah sudah detsalibkannja Xisaj, 'itu 'ambillah pakajin 2 nja, (dan berbowatlah 'ampat bahagijan, bagi sasa`awrang lasjkar sawatu bahagijan) lagipawn badjunja. 'Adapawn badju 'itu tijadalah berhubongan djahit, jang tertanon deri 'atas dengan salangkapnja.

24'Arkijen maka berkatalah marika 'itu sa`awrang kapada sa`awrang: djanganlah kamij sujakh dija 'itu, tetapi bejarlah kamij melutar 'ondej 'atasnja, melihat sijapakah jang 'ampunja 'itu: sopaja ganaplah 'Elmektub, jang meng`atakan; 'ija sudah membahagij pakajin 2 ku di`antaranja, dan 'atas pakejanku 'ija sudah melutar 'ondej. 'Adapawn segala lasjkar 'itu sudah berbowat 'ini.

25Maka dekat tsalib Xisaj berdirilah 'ibunja, dan sudaranja parampuwan 'ibunja, Marjam 'isterij 'Iklijopas, dan Marjam Madjdalijat.

26'Adapawn serta Xisaj melihat 'ibunja, dan murid jang dekasehinja 'itu berdirij disitu, maka bersabdalah 'ija pada 'ibunja; ja parampuwan, lihatlah 'anakhmu laki 2.

27Komedijen bersabdalah 'ija pada murid 2 'itu: lihatlah 'ibumu. Maka deri pada djam 'itu djuga murid 'itu sudah menjambot dija kadalam rumahnja jang chats.

28Komedijen deri pada demikijen 'ini sedang Xisaj meng`atahuwij, bahuwa sakarang samowa sudah putus, sopaja ganaplah 'Elmektub, berkatalah 'ija: 'aku berdahaga.

29'Adapawn disana terlatakhlah sawatu badjan ber`isij tjuka 'itu, dan bubohlah 'itu di`atas sawatu batang berzufa, dan menjampejkanlah 'itu kapada mulutnja.

30Sebab 'itu satelah sudah Xisaj merasa tjuka 'itu, maka berkatalah 'ija: sudah putus. Maka 'ija tondokhlah kapalanja, dan putuslah njawa.

31'Arkijen maka 'awrang Jehudij, sopaja djangan tinggal segala badan 'itu tergantong ditsalib pada sabtu, sedang 'adalah harij xatad, (karana harij sabtu 'itu djuga 'adalah besar,) mintalah pada Pilatus, sopaja tulang 2 nja depitjahkan, dan segala badan 'itu deturonkan.

32'Arkijen maka datanglah segala lasjkar 'itu, maka songgohpawn marika 'itu pitjahkanlah tulang 2 'awrang jang pertama dan 'awrang jang lajin, jang telah detsalibkan sertanja.

33Tetapi demi datangnja kapada Xisaj, serta delihatnja dija 'itu sadija sudah mati, maka tijada depitjahkannja tulang 2 nja.

34Tetapi sa`awrang deri pada segala lasjkar 'itu tikamlah turus lambongnja dengan sawatu tombakh, maka sabantar djuga terbitlah darah dan 'ajer.

35Maka sijapa jang sudah melihat 'itu, 'ija sudah bersjaksi, dan kasjaksi`annja 'ada benar: maka 'ija 'ini tahu, bahuwa 'ija meng`atakan barang jang sabenarnja, sopaja kamu 'ini dapat pertjaja.

36Karana segala perkara 'ini sudah djadi, sopaja ganaplah 'Elmektub: barang satulang tijada 'akan depitjahkan padanja.

37Dan pula sawatu Mektub lajin babunji: marika 'itu 'akan memandang kapadanja 'itu, jang telah detikamnja.

38Bermula komedijen deri pada sakalijen 'ini, maka Jusof, jang Ramata negerinja, (jang 'adalah murid Xisaj, tetapi sembunji 2 'awleh karana takotnja deri pada 'awrang Jehudij) 'itu mintalah pada Pilatus, sopaja 'ija dapat meng`ambil bawa badan Xisaj: maka Pilatus pawn berilah 'idzin. 'Arkijen maka datanglah 'ija, dan 'ambillah bawa badan Xisaj.

39Maka datanglah lagi Nikodejmus, jang pada malam sudahlah datang dihulu kapada Xisaj, 'itu membawa sawatu pentjamporan deri pada mor dan tjandana, sakira 2 saratus katij timbangnja.

40'Arkijen maka marika 'itu 'ambillah badan Xisaj, dan bongkuslah 'itu didalam kajin kafan serta dengan rampah 2, seperti 'ada xadet pada 'awrang Jehudij mengkhuburkan 'awrang.

41'Adapawn dekat pada tampat 'itu, dimana 'ija sudah detsalibkan, 'adalah sawatu kobon, dan didalam kobon 'itu sawatu karamat baharu, jang dalamnja bulom penah tertanam barang sa`awrang.

42'Arkijen maka disana detarohnja Xisaj, 'awleh karana xatad 'awrang Jehudij, sedang karamet 'itu 'adalah hampir.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran