Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yosua 6 >> 

1'Adapawn 'awrang 'isij Jerihaw 'itu menutoplah pintu gerbangnja, maka tinggallah 'itu tatutop dihadapan benij Jisra`ejl; tijadalah sa`awrang jang kaluwar, dan tijadalah sa`awrang jang masokh.

2Tatkala 'itu bafermanlah Huwa kapada Jehawsjusza; katahuwij 'awlehmu, bahuwa 'aku sarahkan kapada tanganmu Jerihaw, dan Radjanja 'itu, sama dengan segala pahalawan perkalja.

3Maka sajogijanja kamu meng`uliling negerij 'itu, hej sakalijen 'awrang parang, sambil meng`idar negerij 'itu sakali djuga: demikijenlah haros kamu berbowat 'anam harij lamanja.

4Maka tudjoh 'awrang 'Imam haros 'angkat bawa tudjoh bowah nafirij deri pada tandokh kambing djantan dihadapan pitij 'itu, dan pada harij jang katudjoh haros kamu meng`uliling negerij 'itu tudjoh kali: maka 'Imam-imam 'akan bertijop pada nafirij-nafirij 'itu.

5'Adapawn djadi, manakala tandokh kambing djantan 'itu berbunji perlahan-lahan, demi kamu dengar bunji nafirij 'itu, hendakhlah saganap khawm 'itu bersurakh-surakh terlalu besar surakhnja: maka dejwala negerij 'itu 'akan roboh kabawah, dan khawm 'itu hendakh memandjat, sasa`awrang pada tampat jang 'ada dihadapannja.

6Tatkala 'itu panggillah Jehawsjusza 'anakh laki-laki Nun 'itu 'akan 'Imam-imam, dan katalah 'ija kapada marika 'itu; hendakhlah kamu meng`usong pitij perdjandji`an: dan bejarlah tudjoh 'awrang 'Imam meng`ambil tudjoh bowah nafirij deri pada tandokh kambing djantan membawa 'itu kahadapan pitij Huwa.

7Lagi berkatalah 'ija kapada khawm 'itu; melintaslah kamu, dan meng`ulilinglah negerij 'itu: dan sasa`awrang jang terlangkap dengan sindjata, bejar 'ija melintas kahadapan pitij Huwa.

8Maka djadi, seperti Jehawsjusza telah sudah bersabda kapada khawm 'itu, bahuwa katudjoh 'awrang 'Imam 'itu, jang meng`usonglah tudjoh bowah nafirij deri pada tandokh kambing djantan 'itu, melintaslah dihadapan hadlret Huwa, dan bertijoplah dengan nafirij-nafirij maka pitij perdjandji`an Huwa 'itu 'adalah berdjalan meng`ikot marika 'itu.

9Dan 'awrang jang terlangkap dengan sindjata 'itu 'adalah berdjalan dihadapan 'Imam-imam jang menijop nafirij-nafirij 'itu: dan 'awrang jang mendjadi tutop 'itu 'adalah berdjalan dibalakang pitij 'itu, pada 'antara berdjalan-djalan, dan bertijop-tijop dengan nafirij-nafirij 'itu.

10'Adapawn telah sudah berpasanlah Jehawsjusza kapada khawm 'itu, sabdanja: djangan kamu bersurakh, dan djangan kamu perdengarkan sawaramu, dan djangan barang sapatah kata pawn terbit deri dalam mulutmu, sampej kapada harij 'itu, jang 'aku kalakh bersabda padamu; bersurakh-surakhlah: maka sakotika 'itu haros kamu bersurakh-surakh.

11Maka desurohnja pitij Huwa 'itu meng`uliling negerij, sambil meng`idar 'itu sakali djuga: habis 'itu maka pulanglah marika 'itu kapada patantara`an, dan bermalamlah 'ija didalam patantara`an.

12Komedijen pagi-pagi bangonlah Jehawsjusza pada dinharij, dan 'Imam-imam pawn meng`usonglah pitij Huwa 'itu.

13Dan katudjoh 'awrang 'Imam 'itu, jang meng`usong tudjoh bowah nafirij deri pada tandokh kambing djantan 'itu dihadapan pitij Huwa, samowanja 'itu pergilah berdjalan, dan bertijoplah dengan nafirij-nafirij: lagi 'awrang jang terlangkap dengan sindjata 'itu 'adalah berdjalan dihadapan marika 'itu, dan 'awrang jang mendjadi tutop 'itu 'adalah berdjalan dibalakang pitij Huwa, pada 'antara berdjalan-djalan, dan bertijop-tijop dengan nafirij-nafirij 'itu.

14Sabagejnja marika 'itu meng`ulilinglah negerij 'itu sakali djuga pada harij jang kaduwa, maka pulanglah 'ija kapada patantara`an: bagitu djuga deperbowatnjalah 'anam harij lamanja.

15SJahdan djadilah pada harij jang katudjoh, bahuwa bangon marika 'itu pagi-pagi, demi buka fadjar, lalu 'ija meng`uliling negerij 'itu tudjoh kali 'atas perij jang dihulu 'itu: melajinkan jang 'ija pada harij 'ini sadja sudahlah meng`uliling negerij 'itu tudjoh kali.

16Lagipawn djadilah pada jang katudjoh kali, tatkala bertijop 'Imam-imam dengan nafirij-nafirij 'itu, bahuwa bersabdalah Jehawsjusza kapada khawm 'itu: bersurakh-surakhlah kamu; karana Huwa memberij negerij 'itu padamu.

17Tetapi negerij 'itu 'akan 'ada karam bagi Huwa, 'ija 'ini, dan segala sasawatu jang 'ada dalamnja: melajinkan djuga Rahab sondal 'itu 'akan tinggal dengan hidopnja, 'ija 'ini, dan sasa`awrang jang 'ada sertanja didalam rumah, 'awleh karana 'ija sudah sembunjikan 'utusan-utusan, jang telah kamij suroh pergi 'itu.

18Hanja saharosnja bahuwa kamu paliharakan dirimu deri pada karam 'itu, 'agar djangan kamu garang meng`aramkan dirimu, sambil meng`ambil barang 'apa deri pada jang sudah kena karam 'itu, dan djangan kamu djadikan tantara 'awrang Jisra`ejl 'itu 'akan karam, dan djangan kamu mengharukan dija 'itu.

19Katjuwalij samowa pejrakh dan 'amas, lagi segala serba timbaga dan besij djuga 'akan 'ada khudus bagi Huwa: kadalam perbendahara`an Huwa 'itu haros demasokhkan.

20'Arkijen maka khawm 'itu bersurakh-surakhlah, sedang 'awrang tijop dengan nafirij-nafirij: sahingga maka djadilah, demi khawm 'itu dengar bunji nafirij 'itu, bahuwa khawm 'itu bersurakh-surakhlah terlalu besar surakhnja; maka dejwala 'itu robohlah kabawah, dan khawm 'itu memandjatlah negerij, sasa`awrang pada tampat jang 'adalah dihadapannja; maka 'ijapawn meng`alahkanlah negerij 'itu.

21Lagi 'ija meng`aramilah segala sasawatu jang 'adalah didalam negerij 'itu, deri pada kaki-kaki datang kapada parampuwan, deri pada ka`anakh datang kapada 'awrang tuwah, dan datang kapada lembuw, kambing domba, dan kalidej, samowanja 'awleh mata pedang.

22Sudah 'itu maka berkatalah Jehawsjusza pada kaduwa laki-laki penjuluw tanah 'itu: masokhlah kamu kadalam rumah parampuwan sondal 'itu, dan kaluwarkanlah deri sana parampuwan 'itu, serta dengan segala sasawatu jang 'ada sertanja, seperti kamu sudah bersompah padanja.

23Tatkala 'itu masokhlah kaduwa 'awrang muda penjuluw 'itu, dan kaluwarkanlah Rahab, serta bapanja, dan 'ibunja, dan sudara-sudaranja laki-laki, dan barang sakalijen jang 'ada sertanja, saraja dekaluwarkannjalah segala 'awrang 'isij rumahnja, lalu deperdijamkannjalah marika 'itu diluwar tantara 'awrang Jisra`ejl.

24'Adapawn negerij 'itu debakarnjalah habis dengan 'apij, serta dengan segala sasawatu jang 'ada dalamnja: hanja pejrakh dan 'amas, lagi segala serba timbaga dan besij, 'itu deberikannjalah kapada perbendahara`an rumah Huwa.

25Demikijen 'ini maka dehidopilah Jehawsjusza 'akan Rahab sondal 'itu, dan 'isij rumah bapanja, dan samowanja jang 'ada samanja; maka 'ija djuga sudah dudokh ditengah-tengah 'awrang Jisra`ejl sampej kapada harij 'ini: deri karana 'ija telah sembunjikan 'utusan-utusan 'itu, jang sudahlah desuroh Jehawsjusza pergi menjuluw Jerihaw 'itu.

26Maka pada masa 'itu djuga bersompahlah Jehawsjusza, 'udjarnja: kakutokanlah sasa`awrang dihadapan hadlret Huwa, jang bangon garang, dan per`usah negerij Jerihaw 'ini: bejarlah 'ija meng`alas dija 'itu di`atas 'anakhnja laki-laki jang sulong, dan mendirikan pintu gerbangnja di`atas 'anakhnja laki-laki jang bongsuw.

27Bagitu djuga 'adalah Huwa serta dengan Jehawsjusza: dan wartanja pawn berlakulah pada saluroh tanah 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yosua 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel