Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kidung Agung 7 >> 

1Adhu, paraban se anggun, leburra sokona ba’na se ngangguy sandhal jareya. Leggu’na pokangnga akantha eyasan gabayanna seniman.

2Bujella akantha tobung se bungkol se ta’ tao kakorangan anggur campor. Tabu’na akantha tombuganna gandum se ekalenglenge bang-kembang kacobung.

3Sosona akantha budhu’na manjangan dhadhuwa’, akantha keddang se kembar.

4Le’erra akantha manara gaddhing. Matana akantha man-taman e Hesybon, e seddi’anna labang saketheng Batrabim. Elongnga akantha manara e Gunong Libanon, se ngadhep ka kottha Damsyik.

5Cethagga akantha Gunong Karmel; obu’na se ekoncer agalirap akantha kaen saten se paleng bagus; sampe’ ngapencot atena rato.

6Raddin onggu ba’na reya, se paleng ekataresnae e antarana se ekaleburi.

7Badanna anggun akantha bungkana korma, sosona akantha gundhunganna buwana.

8Terrona sengko’ nae’a ka bungkana korma jareya, ban metthega gundhunganna buwana. Sosona ba’na akantha gundhunganna anggur, nyabana ro’om akantha appel,

9colo’na manes akantha buwana anggur! Babine’: Dina anggur jareya me’ olle terros agili ka tang kakase tadha’ ambuna; madhateng kasmaran, la’-mala’ ka reng-oreng se teppa’na tedhung.

10Sengko’ kaagunganna tang kakase, se terro ka sengko’.

11Ngereng ja’ meyosa ka talon, kakase, kelem e teggal e antarana bang-kembang pacar.

12Ngereng ja’ meyosa ka kebbun gu-laggu, nengale ponapa anggurra ampon kalowar pocedda kembang, ponapa kembangnga ampon mekkar; ponapa bungkana dalima ampon padha ngembang. E ka’dhissa’ abdidalem ngatorragiya kataresna’an abdidalem ka junandalem.

13Bungkana arak ro’om bauna, e seddi’anna labangnga junandalem sareng abdidalem badha wa’-buwa’an se nyaman acem-macem, se ampon abit sareng se gi’ buru epetthek; sadaja sareng abdidalem esempen kaator junandalem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kidung Agung 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran