Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 1 >> 

1Ca’-oca’ e dhalem ketab reya asalla dhari Oreng Se Ahli Pekker, pottrana Daud, se agante Daud jumenneng rato e Yerusalim.

2Oreng Se Ahli Pekker jareya adhabu: Kabbi padha tadha’ gunana! Odhi’ reya parcoma, kabbi tadha’ artena.

3Saomorra sengko’ ban ba’na alalakon, sampe’ kalowar pello koneng. Tape, kemma ollena se ekenneng andellagi?

4Toronan se settong dhateng, toronan settonganna mosna, tape dunnya paggun bai tadha’ obana.

5Are gi’ moncar ban gi’ compet. Kalaban lesso abali ka kennengngan asalla, pas moncar pole.

6Angen dhateng dhari lao’, terros ka dhaja; ater-poter, pas abali pole.

7Songay agili ka tase’ kabbi, tape tase’ ta’ endha’ possa’ keya. Aengnga abali ka olona songay, pas molae agili pole.

8Kabbi mabusen, ban kabusennan jareya ta’ kaocap. Mata tadha’ tobugga se nangale; kopeng tadha’ tobugga se ngedhing.

9Apa se tao kadaddiyan, bakal kadaddiyan pole. Apa se tao elakone, bakal elakonana pole. Tadha’ barang se anyar e dunnya reya.

10Badha oreng se ngoca’, ‘Abas, reya anyar!’ Tape jareya la badha sabellunna sengko’ ban ba’na lahir.

11Oreng ta’ kera enga’ ka kadaddiyan e jaman lamba’. Bariya keya kadaddiyan e antarana sateya ban pagi’ ta’ kera ekaenga’e bi’ reng-oreng e jaman pagi’.

12Sengko’, Se Ahli Pekker, marenta e Yerusalim menangka rato Isra’il.

13Sengko’ la atekat nalektegana ban ajara kalaban bicaksana parkara sabarang se kadaddiyan e dunnya reya. Papasthen se esadhiya’agi Allah ka sengko’ ban ba’na mangennes onggu.

14Sengko’ la nangale’e sabarang lalakonna oreng e dunnya reya. Ba’na paparcaja, ya, jareya kabbi tadha’ gunana, akantha oreng nyerser angen.

15Se bilu’ ta’ ekenneng paloros, se tadha’ ta’ ekenneng bitong.

16Ca’na tang pekker, "Sengko’ reya la daddi oreng penting ban penter, apenterran parana dhari sakabbinna oreng se marenta e Yerusalim sabellunna sengko’. Sengko’ makompol pangataowan ban elmo sabannya’na."

17Daddi sengko’ la atekat aehteyara sopaja tao bidana antarana pangataowan ban kabudhuwan, antarana kabicaksana’an ban kagendhengngan. Tape nyatana sengko’ padha ban oreng nyerser angen.

18Sabab sajan bannya’ hekmadda oreng, sajan tako’ rassana atena. Sajan bannya’ pangataowanna oreng, sajan bannya’ keya kasossa’anna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel