Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MEYAH]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1Yesus jera efen ruforoker rinsaga gu kota Betfage jera kota Betania ongga angh gu memaga ofos Zaitun. Kota egeka koma ah doida kota Yerusalem. Beda Yesus obk efen goforoka gegeka jeskaseda geja gokag rua.

2Ofa agot gu goga oida, "Goga geja gokag memef modou jah kota Betfage ongga angh jah kendeja. Nou ongga goira gij kota koma, beda goga gemek keledai egens ongga rusnok runcoka morototuma jera efen efer egens tein. Beda gosuwa keledai egeka koma, noba goroun skoita Didif.

3Noba erek rusnok rijeka gu goga rot mar ongga gotunggom koma, beda gagot gu rua oida, 'Akeina ocosu rot ojgomu.' Beda rua rumoitij rot si."

4Mar insa koma ecira jeni erek koma jeskaseda mar ongga nabi egens anggot gij Mar Efeyi Ebsi sis fob bera emah gij efera fob. Ofa agot rot oida,

5"Bagot gu rua ongga kota Sion oida, 'Iwa ik, jeska yeyin raja egens emen! Ofa oin keingg efen ofoka noba ecira esij keledai egens jera keledai efen efer egens tein.' "

6Jefeda Yesus efen goforoka gegeka insa koma geja noba gotunggom mar koma jeni erek Yesus anggot rot fob.

7Beda goga goroun keledai egens koma jera efen efer egens tein skoita Yesus. Noba rua raha meifeti esij keledai egens koma ejmeg, beda Yesus eifef esij keledai egens koma. Beda Yesus eifef keledai efer egens insa koma.

8Askesi keledai koma enecira rot Yesus ros, beda rusnok rufoukou ruhoda rerin mei efeti noba rurosu moroju ongga Yesus encira gij. Noba rua tein riris ayug efeyi eteb jeskaseda rurosu moroju nou keledai encira rot Yesus gij. Rua rita mar erek koma jeskaseda rurocunc rot oida rurougif gu Yesus erek raja egens.

9Noba rusnok rufoukou ongga rincira rukag rot Yesus jera rusnok rufoukou ongga rutoij Yesus tein ruis rot ruga eteb oida, "Misitit Ofa ongga onjuj jeska raja Daud! Muis gu Allah jeskaseda Ofa eita oufamofa eteb skoita Ofa ongga en oisouska Tuhan efen ofoka. Muis oufamofa eteb skoita Allah ongga efen ofoka aksa eteb!"

10Nou ongga Yesus oira gij kota Yerusalem beda rusnok rufoukou gij kota insa koma rifesij mar ofoukou moguma osok gij Ofa. Rua rijeka moguma oida, "Ofa kef ongga enen bera idu?"

11Beda rineya ruroun oida, "Ofa bera nabi egens koma jeska kota Nazaret ongga angh gij monuh Galilea!"

12Yesus oira gij momas ongga angh rejrej Mod Allah beda Ofa ekemeji rusnok ongga ruhu mareibra jera ringk mareibra jeska momas insa koma. Beda Ofa otkinaja meja-meja ongga rusnok ringker gu jeskaseda riferwei fifi nou rusnok enjgineg. Beda Ofa otkinaja kursi-kursi ongga rusnok ringker esij jeskaseda ruhu mem monggeta mos skoita rusnok enjgineg tein.

13Ofa agot gu rusnok insa koma oida, "Runggu gij Mar Efeyi Ebsi sis fob rot mar ongga Allah anggot erek kef oida, 'Dedin Mod egens bera nou rusnok ongga rum riteij gu Didif gij ojgomu. Tina iwa intunggom dedin Mod kef erek mod egens nou rusnok ongga rungkoreka mar jeskaseda ridemdemi gij!' "

14Erek koma beda rusnok ongga riteij ofou jera rua ongga raki emageima bera rin skoita Ofa gij momas insa koma, beda Ofa eita eskeira gu rua.

15Ebirfager Yahudi jera Guru-Guru agama rik mar ongga Yesus ontunggom ongga erek ongkoska eteb fob. Noba rua tein rik ruforoka rifes risitit gu Yesus oida, "Mois oufamofa eteb gu Bua ongga bunjuj jeska raja Daud!" Jefeda ebirfager insa koma rudou otkonu oska skoita Yesus ojgomu.

16Rua ragot gu Ofa oida, "Bua big rot mar ongga ruforoka rifes koma ruis gu Bua. Enadaij nou rua risitit Bua erek koma guru!" Beda Yesus agot gu ebirfager Yahudi koma oida, "Didif dig mar insa koma fob. Noba koma jeni erek runggu gij Mar Efeyi Ebsi sis fob. Rua runggu oida, 'Bua buftuftu gu ruforoka rifes jeskaseda risitit mar rot tenten fob.' "

17Yesus eja jeska rusnok insa koma, beda Ofa oksons jah kota Betania noba eker jah suma gij motu.

18Askesi Yesus ecira sons gu kota Yerusalem deika beda mosona ongk Ofa.

19Beda Ofa ek mega ara egens ongga ot jah moroju efembra. Jefeda Ofa eja skoita mega egens koma jeskaseda ohca efen efek, tina guru. Ofa ek mega efeyi ojgomu. Erek koma jefeda Ofa agot rot mega egens koma oida, "Mega kef enefek deika jinaga guru." Beda ainsa koma tein mega koma efen efeyi osrosra fob.

20Yesus efen ruforoker rik mar insa koma, jefeda rudou oubsaha eteb rot. Rua ragot oida, "Wah, ainsa koma mega kef erek ebah, tina ebeibeyaif osrosra rot ebeirens fob!"

21Beda Yesus agot gu rua oida, "Ongga tenten bera iwa inejekjeka idou rot mar erek koma guru, tina idou ororu Didif rot tenten ojgomu. Beda iwa tein imotunggom mar erek Didif duntunggom gu mega ara egens kef fob si. Noba iwa imotunggom mar ongga orotunggom rusnok rudou oubsaha eteb ekirsa jeska mar insa koma tein si. Koma erek osnok egens ongga agot gu memaga ofog oduma oida, 'Bij bisinsa gij mei mojumu efei ojgomu.' Beda erek koma tein mar ongga iwa imagot rot bera emecira jeni yuga insa koma si.

22Erek iwa idou ororu Didif rot tenten ojgomu, beda iwa imesma mar meidu ongga iwa yum iteij gu Allah rot si."

23Yesus oksons gu momas ongga angh rejrej Mod Allah gij kota Yerusalem. Beda Ofa oftuftu mar gu rusnok jah suma. Erek koma beda ebirfager imam-imam jera ebirfager Yahudi rineya rin skoita Ofa jah suma. Beda rua rijeka gu Ofa oida, "Bebin owesa efek erek meidu fogora bunotunggom mar erek komo. Noba idu bera ongga eita owesa efek koma gu Bua fobo?"

24Beda Yesus agot gu rua oida, "Didif tein dudou os dijeka gu iwa osok gij mar egens ojgomu. Noba erek iwa iroun gu Didif rot mar insa koma, beda Didif dumoroun gu iwa rot dedin owesa efek insa kef si."

25Beda Yesus ejeka gu rua oida, "Idu bera ongga eita owesa efek gu Yohanes jeskaseda ofa eita baptis gu rusnok, Allah bera eita ei, era rusnok ei?" Erek koma beda ebirfager Yahudi insa koma rifesij moguma osok gij mar ongga Yesus ejeka gu rua rot. Rua ragot moguma oida, "Erek mimif magot gu Yesus oida Yohanes esma owesa jeska Allah, beda Ofa emejeka gu mimif rot oida teinefa fogora munororu Yohanes oga guru.

26Tina erek mimif magot oida Yohanes esma owesa efek jeska rusnok ojgomu noba Allah guru, beda rusnok enjgineg rumotkonu oska skoita mimif. Jeska rua rusujohu rot oida Yohanes bera erek nabi egens ongga Allah ombk."

27Jefeda rua ragot gu Yesus oida, "Memef menejginaga rot idu ongga eita owesa efek gu Yohanes guru." Beda Yesus agot gu rua oida, "Erek koma jefeda, Didif tein dinagot gu iwa rot idu bera ongga eita owesa efek gu Didif guru."

28Beda Yesus agot gu ebirfager Yahudi insa koma deika oida, "Iwa isujohu rot mar orocunc egens kef fog: Orna egens efen efesa egeka. Ofa eja skoita efen efesa ongga osumbohka beda agot oida, 'Edesa, bua bija noba bifarur gij dedin mekeni anggur deisef.'

29Beda efesa egens koma oroun gu efen meka oida, 'Didif dudobu rot.' Tina dektek deika guru, beda ofa emeesa joug rot mar ongga ofa anggot insa koma fogora ofa eja noba efarur gij mekeni koma ojgomu.

30Beda meka egens koma eja skoita efen efesa ongga egeka noba agot gu ofa tein jeskaseda ofa eja noba efarur gij efen mekeni. Beda efen efesa ongga egeka koma agot gu efen meka oida, 'Akeina, didif dimeja si.' Tina ofa onororu meka efen oga insa koma jinaga guru. Ofa eker ojgomu."

31Beda Yesus ejeka gu ebirfager Yahudi insa koma oida, "Kenefo jeska goga insa koma bera otunggom mar jeni erek efen meka odou os rot?" Beda rua ruroun oida, "Efesa ongga osumbohka koma ojgomu." Beda Yesus agot gu rua oida, "Iwa bera irek efesa ongga egeka insa koma ojgomu. Jefeda ongga tenten bera, rusnok ongga ruhoturu pajak nou raja Kaisar jera rujona ongga rija motu tein bera rumoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg si. Tina iwa bera guru!

32Sis fob Yohanes en jeskaseda ocunc rot moroju egens ongga tenten nou iwa, tina iwa inororu ofa efen oga jinaga guri. Tina rua ongga ruhoturu pajak jera rujona rija motu insa koma bera ruroru ofa efen oga fob. Noba gij mona ongga iwa ik rua insa koma ruroru Yohanes, beda iwa inemeesa joug rot yeyin mar ongga osok ongga iwa insujohu rot osok gij Yohanes tein guru."

33Beda Yesus agot gu rusnok insa koma deika oida, "Iwa ig rot mar ongga orocunc erek kef fog: Osnok egens erefa anggur efej gij efen mekeni egens. Beda ofa otunggom mejga mamu rejrej efen mekeni koma. Noba ofa eji mebi efesi jeskaseda esin keingg anggur efek insa koma gij mebi efesi fogora eita efei jeska. Beda ofa tein ei mod egens ongga aksa jeskaseda eyajga joug efen mekeni insa koma. Koma oisa fob, beda ofa aha mekeni koma gu rusnok enjgineg jeskaseda riker joug ofa efen mekeni. Beda ofa ecira gu monuh ongga angh yes jeska.

34Gij mona ongga anggur efek ofom fob, beda ofa obk efen rusnok ongga rumfij ofa skoita rusnok ongga riker joug mekeni insa koma jeskaseda rita efen anggur efek eneya gu Ofa.

35Tina rua ongga runt joug efen mekeni ragei rua insa koma ongga rin jeskaseda rita efen efek nou osnok egens koma. Beda rua rubu eneya, noba rua ragob eneya, noba rua rira mamu riredi eneya.

36Beda osnok egens koma obk efen rusnok ongga rumfij ofa erek ofoukou deika skoita rusnok koma ongga runt joug efen mekeni. Tina rua ongga runt joug mekeni rita mar ongga ofogog skoita rua tein ojgomu.

37Beda osnok egens koma obk esinsa efen efesa skoita rua ongga runt joug mekeni. Jeska ofa osujohu rot oida rusnok insa koma rumougif gu efen efesa si.

38Tina nou ongga rusnok insa koma rik ofa efen efesa emen skoita rua, beda rua ragot moguma oida, 'Ofa kef ongga emen bera ebirfaga mekeni efen efesa. Mimif magob ofa ojgomu fogora mumok mekeni kef erek nou misinsa ojgomu.'

39Jefeda rua ruskotu ofa, ragob ofa beda rij ofa jeska mekeni koma."

40Beda Yesus agot deika oida, "Jefeda Didif dimagot gu iwa rot mar ongga osnok egens ongga efen mekeni koma emeita gu rua insa koma.

41Ofa emeja jah mekeni koma, beda ofa emagob rusnok insa koma nomnaga ongga ringker joug efen mekeni. Beda ofa emaha mekeni insa koma gu rusnok enjgineg deika ongga emekeba rot mekeni koma efen efek gu ofa si."

42Beda Yesus agot gu ebirfager Yahudi insa koma oida, "Iwa ik rot mar egens ongga runggu gij Mar Efeyi Ebsi juens deika ojgomu. Jeska mar egens koma agot oida, 'Rusnok ongga rii mod bera rukoja Mamu ahais egens koma fogora rij jeska fob. Tina Mamu koma ejerek Mamu ongga ofoufem ekirsa nou mod koma nomnaga. Tuhan bera ongga otunggom mar insa koma, noba koma bera ongkoska ahah miteij tein.'

43Erek koma jefeda iwa ongga ebirfager Yahudi bera inoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg jinaga guru. Tina rusnok enjgineg ongga ruroru jeni Allah oga rot tenten bera rumoira jera rusnok ongga Ofa ofoka ereij keingg si. [Noba rusnok ongga rukockoreta rot mamu egens insa koma bera rimesiri fogora riseiseifa. Tina mamu egens koma ongga encirej rua bera rumohoda rot rua si.]"

44(21:43)

45Rua ongga ebirfager imam-imam jera rua ongga ebic Farisi rijginaga rot oida mar ongga Yesus emfesij osok gij rusnok ongga runt joug mekeni insa koma fob bera erek orocunc rot rua risinsa ojgomu.

46Jefeda rua rudou os ragei Ofa ojgomu. Tina rua rimeesa rot rusnok rufoukou jah suma. Jeska rusnok insa koma rusujohu rot oida Yesus bera erek nabi egens ongga Allah ombk.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran