Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MEYAH]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Erek koma beda Yesus jera efen ruforoker rija jeska kota Kapernaum noba ricira jah monuh Yudea. Beda rua ricira jah mei Yordan enama. Jah suma tein bera rusnok rufoukou rin skoita Ofa, jefeda Ofa oftuftu mar gu rua erek giskini ojgomu.

2Askesi Yesus oftuftu mar ros, beda rusnok Yahudi rineya jeska ebic Farisi rin skoita Ofa. Beda rua rijeka gu Ofa oida, "Akeina, ororu mifmin hukum Yahudi bera runer rukoja rerin ruhoner erek risinsa rudou os ei era gurei?" Rua rijeka mar koma erek reirei ojgomu jeskaseda erek Yesus agot oida, "Iwa itunggom erek koma ojgomu," era Ofa agot oida, "Enadaij rot guru," beda rua rucunc Ofa erek oska rot ojgomu.

3Tina Yesus ejeka gu rua oida, "Sis fob, Musa agot mar meidu gu yeyin imower osok gij mar insa koma?"

4Beda rua ragot oida, "Hukum Musa bera agot rot oida, 'Erek orna egens odou os okoja efen mohona, beda ofa ogu surat ongga agot rot mar erek koma fogora eita gu efen mohona, beda obk ofa jeska efen mod ojgomu.' "

5Beda Yesus agot oida, "Ongga tenten bera, Musa oitij rot mar insa koma gij efen hukum jeska iwa idou ombrera ojgomu noba inororu mar ongga ofa anggot rot egema tein sis fob guru. Jeska mar ongga ofa onggu rot sismeni bera erek kef oida: 'Gij mona ongga Allah ontunggom rusnok, beda ofa ontunggom orna jera ojaga jeskaseda gegeka tein geja gerek egens.'

6(10:5)

7Erek koma jefeda gij mona ongga orna egens oskotu efen mohona fob, beda ofa eja jeska efen meka gonu mosu noba ejeker erek egens jera efen mohona.

8Noba sis fob bera gegan godou erek egeka, tina ebeibeyaif gegan godou bera enjerek egens ojgomuja.

9Jefeda orna egens onokoja efen mohona insa koma guru, jeska Allah bera ongga oroun goga mejerema erek egens."

10Nou ongga Yesus jera efen ruforoker rungksons jah mod fob, beda rua rijeka gu Ofa rot mar ongga Ofa omftuftu gu rusnok ebic Farisi insa koma efen ofou.

11Beda Ofa agot gu rua oida, "Erek orna egens okoja efen mohona, noba ofa ojoskotu mohona ongga efeinah, beda koma erek ofa jera efen mohona ongga efeinah insa koma gesiri morototuma ojgomu fob.

12Erek koma tein, erek ojaga egens enja jeska efen mahina noba ahi igers mahina ongga efeinah deika, beda koma erek ofa jera efen mahina ongga efeinah insa koma tein gesiri morototuma ojgomu fob."

13Gij mona egema deika beda rusnok ruroun ruforokai skoita Yesus jeskaseda Ofa aha efen etma esij rua fogora eita oufamofa gu rua. Tina Yesus efen ruforoker ritaha joug rusnok insa koma rot.

14Nou ongga Yesus engk rua rita mar erek koma, beda Ofa odou okum rot efen ruforoker insa koma. Jefeda Ofa agot gu rua oida, "Iwa ineragou joug ruforokroka erek koma guru, tina yuitij rot oida rua rin skoita Didif ojgomu. Jeska rusnok ongga rita rudou efesi ongga erek ruforokroka kef rerin rudou efesi bera rumoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg si.

15Noba, Didif dagot rot tenten oida, erek osnok egens onororu Allah, ongga ofoka ereij keingg rusnok, morototuma erek ruforokroka kef rumororu Ofa guru, beda rua runoira jera Ofa efen rusnok jinaga guru."

16Erek koma beda Ofa oroun ruforokroka insa koma desi Ofa. Beda Ofa aha efen etma esij rua fogora ois gu Allah jeskaseda eita oufamofa gu rua.

17Nou ongga Yesus jera efen ruforoker rinja jeska monuh insa koma, beda osnok egens ofof skoita Yesus noba es okeibi gu mebi jah Yesus odou. Beda ofa agot gu Yesus oida, "Guru ongga oufamofa, didif dutunggom mar erek meidu jeskaseda disma eiteij ah ongga ah aibino?"

18Beda Yesus oroun gu ofa oida, "Bua bijeka gu Didif erek oufamofa rot meidu? Jeska rusnok egema tein bera runoufa guru. Allah esinsiyai bera ongga oufamofa ojgomu.

19Bua bijginaga rot hukum Musa fob. Musa agot gij hukum koma oida, 'Binagob rusnok guru ni, genesiri morototuma guru ni, bunokoreka mar guru ni, bunocuwei mar gij rusnok enjgineg guru ni, bunorokrusa rusnok guru ni, bugif gu bebin mekeb jera mosib ojgomu ni.' "

20Beda osnok egens koma agot oida, "Guru, sis mona ongga didif dumforokai ros onojoros mona deisef tein bera didif duroru jeni mar koma nomnaga fob. Noba mar egema tein enahif ei?"

21Beda Yesus ohobut osnok egens insa koma noba odou okora rot ofa. Beda Ofa agot oida, "Mar egens deika bera enahif ros. Bua buhu bebin mareibra nomnaga fogora bikeba fifi ongga bua binsma jeska mar insa koma gu rusnok ongga rufojingki ojgomu. Beda bua bimesma mar ongga oufamofa eteb gu mebaga si. Beda bua buroru Didif."

22Nou ongga osnok egens insa koma engg mar ongga Yesus anggot fob, beda ofa osum oskusk rot. Jefeda ofa eja rot odou okum, jeska ofa erek orna mei ahta ongga efen mareibra ofoukou doska tein.

23Beda Yesus eyajga rusnok jah suma, noba agot gu efen ruforoker oida, "Okum eteb rot rusnok ongga ruisum gij rerin mareibra ofoukou ojgomu jeskaseda rumoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg jinaga guru."

24Yesus efen ruforoker rudou oubsaha eteb rot mar ongga Ofa anggot insa koma. Beda Yesus agot gu rua deika oida, "Iforoker ongga dudou okora rot, okum eteb nou unta efaga egens oira gij mohunu mos esta. Tina okum eteb ekirsa nou rusnok ongga ruisum gij rerin mareibra ofoukou jeskaseda ruira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg ojgomu."

25(10:24)

26Erek koma jefeda Yesus efen ruforoker rudou oubsaha eteb ekirsa deika noba ragot moguma oida, "Erek koma jefeda enadaij nou rusnok egema risma eiteij ah ongga efeinah jinaga guru."

27Beda Yesus orumba gij rua noba agot oida, "Tenten, oisouska rusnok risinsa rerin owesa efek bera enadaij guru. Tina oisouska Allah efen owesa efek bera rua rimeita eiteij ah ongga efeinah si."

28Beda Petrus agot gu Yesus oida, "Tuhan, teinefa rot memefo? Memef maha mefmen mar nomnaga jah jeskaseda mororu Bua ojgomu fob?"

29Beda Yesus agot oida, "Ongga tenten bera, idu ongga aha efen mod ni, era aha efen mokora jera meyera ni, era efen meka gonu mosu ni, era efen efeser ni, era efen mebi ni jeskaseda ororu Didif, noba jeskaseda ejefesij rot Allah oga ongga oufamofa,

30beda ofa emesma mar insa koma nomnaga rot ofosma wuntin egens ekirsa deika gij efen eiteij ah ainsa kef tein. Noba erek rusnok rita efera okora gu ofa rot, beda gij mona ongga emen bera ofa emesma eiteij ah ongga efeinah noba ah aibin jera mar insa koma tein si.

31Tina rusnok ongga ruhca rufoka ongga aksa gij mona ebeibeyaif bera runofoka aksa gij mona ongga emen deika guru. Noba rusnok ongga runohca rufoka ongga aksa gij mona ebeibeyaif guru, rua bera rimesma rufoka ongga aksa eteb gij mona ongga emen si."

32Yesus jera efen ruforoker ricira jah kota Yerusalem. Noba Yesus eja okag rot rua jera rusnok enjgineg tein ongga ruroru Ofa. Jefeda rua rudou oubsaha eteb rot Ofa jeska Ofa enemeesa rot rusnok ongga rudou ofogog skoita Ofa jah suma guru. Noba rusnok enjgineg koma ongga ruroru Ofa tein bera rimeesa rot mar ofogog ongga emecirej Yesus jera rua nomnaga gij kota koma. Beda Yesus oroun efen ruforoker rufok setka kungkob erfeka gu risinsa noba agot gu rua juens deika rot mar ongga okum ongga emah keingg Ofa gij kota Yerusalem.

33Ofa agot oida, "Iwa ig duga kef rot iskusk fog, jeska mimif mimeja jah kota Yerusalem kendeja. Noba jah suma bera rusnok rimagei Didif, Rusnok Efesa, beda rumoroun Didif skoita ebirfager imam-imam Yahudi jera Guru-Guru agama. Beda ebirfager koma rumoga ojga rot oida Didif dijagos ojgomu. Beda rua rimaha Didif gu rusnok ongga Yahudi guru.

34Beda rusnok insa koma rumoga oruh Didif ni, rumoskurfi rot Didif ni, rangha Didif rot ahais ni, beda ragob Didif. Noba gij mona ongga orgomu deika, beda Didif dimedebecki sons jeska danggos."

35Yakobus jera Yohanes, ongga Zebedeus efen efeserga, gen skoita Yesus noba gagot gu Ofa oida, "Akeina Guru, magef madou os jeskaseda Bua butunggom mar ongga marejgei rot gu Bua."

36Beda Yesus ejeka gu goga oida, "Goga godou os dutunggom mar erek meidu?"

37Beda goga goroun oida, "Gij mona ongga bua bufoka ereij keingg rusnok rot bufoka ongga aksa eteb, beda bucunc magef jeskaseda magema maker jah bugnosk noba magema maker jah bigris, fogora magef mamesma mafoka ongga aksa tein."

38Beda Yesus agot gu goga oida, "Goga godou enebriyi gij rot mar insa koma ongga genjeka gu Didif rot enesi. Goga goitij rot geita gefera okora eteb noba gagos tein erek Didif dimeita difera okora eteb noba dimagos tein ei?"

39Beda goga gagot gu Yesus oida, "Magef maitij rot maita mar erek koma tein." Beda Yesus agot gu goga oida, "Tenten, gij mona kahma beda, goga gemeita gefera okora noba gemagos erek Didif si.

40Tina Didif dinagot rot idu ongga engker gu dugnosk jera digris guru. Jeska Allah esinsiyai bera ongga omocunc rot idu ongga emeker jah dugnosk jera ongga emeker jah digris."

41Nou ongga Yesus efen ruforoker rufok setka ongga enjgineg rig rot mar insa koma ongga Yakobus jera Yohanes genjeka gu Yesus rot, beda rudou okumkum rot goga.

42Beda Yesus ohoturu efen ruforoker rufok setka kungkob erfeka noba agot gu rua oida, "Iwa ijginaga rot fob oida rusnok ongga Yahudi guru bera rerin ebirfager ongga rut keingg rua ojgomuja. Noba rusnok insa koma rerin rusnok enjgineg ongga rufoka aksa tein ongga riyahehir joug rua rot mar ofoukou ojgomuja.

43Tina iwa ineita mar erek ebirfager insa koma guru. Ongga tenten bera, erek osnok egens jeska iwa ifekesa ongga odou os esma ofoka ongga aksa jeska Allah, beda ofa oin keingg odou efesi sismeni fog, fogora ofij rusnok enjgineg tein.

44Noba erek osnok egens odou os jeskaseda Allah ofra efen ofoka erek aksa ekirsa jeska rineya, beda ofa ofij rusnok nomnaga.

45Jeska Didif, Rusnok Efesa tein, bera dinen jeska mebaga jeskaseda rusnok enjgineg rufij Didif ojgomu guru. Tina Didif din jeskaseda dufij rusnok enjgineg. Noba Didif din jeskaseda daha disinsa gu rusnok ongga rufogog fogora rimagob Didif. Beda oisouska koma bera rusnok rufoukou rimesma eiteij ah ongga ah aibin."

46Yesus jera efen ruforoker rinsaga gu kota Yerikho fob. Nou ongga rua rija jeska kota koma, beda rusnok rufoukou doska ruroru rua jeska kota koma. Erek koma noba osnok egens ongga ofoka Bartimeus ongga Timeus efen efesa bera eker gu moroju efembra. Ofa bera eiteij ofou noba erejgejgei rusnok rot fifi ojgomuja.

47Nou ongga Bartimeus engg jeska rusnok enjgineg oida Yesus, ongga ojga jeska kota Nazaret, bera ai juens emerabj ofa jah suma, beda ofa ois rot oga eteb oida, "Yesus, Bua bera Kristus ongga Allah anggen eimofoj rot oida omojuj jeska raja Daud. Bita oufamofa gu Didifo!"

48Beda rusnok rufoukou ritaha joug ofa jeskaseda ofa eker toumou ojgomu. Tina ofa ois rot oga eteb deika oida, "Yesus ongga onjuj jeska raja Daud, bita oufamofa gu didifo!"

49Beda Yesus ojot jah suma noba agot gu rusnok oida, "Yagot gu ofa jeskaseda en skoita Didif jah sif." Jefeda rua rijagot gu osnok egens insa koma oida, "Budou onokumkum guru. Bidebecki jeska Yesus enejeka gu bua fob."

50Jefeda ofa eij efen mahkowu jah, beda ot ebeirens noba eja skoita Yesus.

51Erek koma beda Yesus ejeka gu ofa oida, "Bua budou os Didif dutunggom mar erek meidu nou bua?" Beda ofa oroun gu Yesus oida, "Akeina, didif dudou os dik mar."

52Beda Yesus agot oida, "Bija ebeibeyaif. Allah eita eskeira gu biteij fob, jeska budou ororu Didif rot tenten." Ainsa koma tein efen eiteij eskeira noba ofa ek mar tein. Beda ofa ororu Yesus jah gu moroju osubu deis insa koma tein.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran