Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MEYAH]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Beda Yesus agot gu rua oida, "Gij mona kahma, beda rineya jeska iwa ongga rinagos enesi bera rimek Allah ofoka ereij keingg efen rusnok rot owesa efek eteb si."

2Gij mona egema deika, beda Yesus oroun Petrus jera Yakobus jera Yohanes jah memaga ofos. Noba rua riker morototuma gu risinsa jah suma. Askesi Yesus eker jah suma, beda efen ruforoker rik, tina efen efaga eja erek toga.

3Ofa efen meisoufa eja erek efesa eisa eteb doska. Mar egema tein ongga angh gu mebif bera onotunggom rusnok rerin meisoufa efesa eisa eteb erek Yesus efen gij mona insa koma guru.

4Beda nabi Musa jera nabi Elia gorogna keingg rua jah suma. Beda goga gefesij mar jera Yesus.

5Askesi rua rimfesij mar ros, beda Petrus ois gu Yesus oida, "Akeina Guru, ongkoska eteb nou mimif miker jah sif. Jefeda memef mei modwok orgomu jah sif tein. Egens nou Bua, egens nou Musa noba egens nou Elia."

6(Petrus enejginaga rot mar ongga ofa enagot gu rua insa koma guru, jeska ofa, Yakobus jera Yohanes rimeesa eteb. Jefeda ofa agot mar insa koma ojgomu.)

7Beda mocgoj ofog eteb orogna keingg rua jah suma noba ocohun rua. Beda Allah agot jeska mocgoj ofog insa koma oida, "Ofa kef bera dedin edesa ongga dudou okora rot. Jefeda iwa ig mar nomnaga ongga Ofa agot ojgomu."

8Beda ainsa koma tein Yesus efen ruforoker rik, tina Yesus esinsiyai bera onot jah suma jera rua ojgomu.

9Nou ongga rua runjuj jeska memaga ofos insa koma, beda Yesus eyahehir joug rua jeskaseda rinefesij rot mar ongga rua rik insa koma gu rusnok enjgineg tein guru onjoros mona ongga Ofa, Rusnok Efesa, agos noba edebecki sons fob.

10Jefeda rua ruroru jeni mar ongga Yesus anggot insa koma ojgomu. Tina rua rimfesij moguma rot mar ongga Ofa anggot osok gij edebecki jeska agos, jeska rudou enebriyi gij rot mar koma enesi.

11Beda rua rijeka gu Ofa oida, "Akeina, Guru-Guru agama ragot oida nabi Elia jeska mona ongga ensis bera omoksons sismeni fog fogora Kristus ongga Allah omobk bera emen. Rua ruftuftu mar erek koma rot meidu?"

12Beda Yesus agot oida, "Koma tenten. Nabi Elia emen rot sismeni jeskaseda esejah rusnok rudou efesi nou mona ongga Kristus emen tein. Noba iwa isujohu rot mar ongga nabi-nabi runggu osok gij Kristus ongga emen. Jeska rua runggu rot oida, Ofa ongga Rusnok Efesa, bera emeita efera okora eteb, beda rusnok rumokoja Ofa tein.

13Tina Yohanes, ongga erek Elia bera en fob. Noba rusnok rita mar ongga oska skoita ofa jeni erek rudou os rot ojgomu. Noba koma tein ororu jeni mar ongga nabi-nabi runggu rot Yohanes sis eteb fob."

14Nou ongga Yesus oksons jera efen ruforoker rugomu insa koma, beda rua rik rusnok rufoukou rut rejrej Yesus efen ruforoker enjgineg. Noba ainsa koma tein rineya ongga Guru-Guru agama ruga omosokuma jera ruforoker insa koma.

15Nou ongga rusnok rufoukou koma rik Yesus, beda rua rufof skoita Ofa rot rudou ongga eskeira eteb noba ruisu Ofa.

16Beda Yesus ejeka gu efen ruforoker jah suma oida, "Iwa jera Guru-Guru kef bera yuga omosokuma osok gij mar meidu?"

17Beda osnok egens ongga onot gu rusnok rufoukou insa koma rifekesa oroun oida, "Akeina Guru, didif duroun dedin edesa orna egens jeskaseda Bua bita eskeira gu ofa. Jeska efena ofogog engker gij odou efesi, jefeda dedin edesa enagot mar deika guru.

18Noba gij mona ongga efena ofogog insa koma agob ofa, beda ofa eij esinsa gu mebi, beda awesi efeireira, noba ofon emeskema ahais ojgomu, beda efen efaga oskukwok tein. Tina jeska Bua bineker jah sif enesi, jefeda didif direjgei bebin ruforoker jeskaseda rua rikemeji efena ofogog insa koma jeska edesa kef efen odou efesi. Beda rua rireni, tina guri. Efena ofogog koma eneker gij efen odou efesi ojgomu ros."

19Beda Yesus agot gu efen ruforoker rot odou okumkum oida, "Iwa ingk Didif duntunggom mar ofoukou nou rusnok fob, tina idou onororu Didif rot tenten enesei. Didif duin keingg dudou efesi rot iwa onjoros mona egaho fogora idou ebriyi gij mar ongga Didif dutunggom! Iwa iroun osnok egens koma efen efesa skoita Didif."

20Jefeda rua ruroun efesa orna egens insa koma skoita Yesus. Nou ongga efena ofogog insa koma ek Yesus, beda ofa obu oforoka efes egens koma. Beda oforoka efes koma esma noba eredma gu mebi. Beda ofa eskiskiski noba awesi efeireira.

21Erek koma beda Yesus ejeka gu efen meka oida, "Mar kef bera encirej ofa gij mona egaho fob?" Beda efen meka oroun gu Yesus oida, "Mar insa koma encirej Ofa sis mona ongga ofa erek oforokai onjoros mona deisef tein.

22Noba efena ofogog koma okoja ofa gij mah era mei tein jeskaseda ofa agos ojgomu. Tina erek Bua bebin owesa efek ongga adaij nou, beda bucunc budou ongga okora rot magef fogora bufij ofa ojgomu."

23Beda Yesus agot oida, "Bua binagot oida, 'Erek Bua bebin owesa efek ongga adaij nou,' erek koma guru. Jeska rusnok ongga rudou ororu Allah rot tenten bera rimesma mar ongga rua rirejgei Ofa rot si."

24Beda meka egens koma ois gu Ofa oida, "Didif dudou ororu Allah rot tenten fob. Erek koma tina bufij didif jeskaseda dudou ororu Ofa rot ahais ekirsa ojgomu!"

25Beda Yesus ek oida rusnok rufoukou deika rufof skoita rua jah suma, jefeda Ofa etaha joug efena ofogog egens insa koma erek kef oida, "Bua ongga butunggom rusnok fogora rusu otuw jera rinagot mar tein guru, bua burogna jeska oforoka efes egens kef odou efesi ojgomu noba bunoira deika guru!"

26Ainsa koma tein efena ofogog koma ois mar rot oga eteb noba eredma, beda orogna jeska oforoka efes insa koma odou efesi. Beda oforoka efes egens koma ahca gu mebi erek anggos. Jefeda rusnok rineya rusujohu rot oida ofa agos fob.

27Tina Yesus agei efen etma noba ofra ofa jeskaseda ot. Jefeda ofa edebecki noba eskeira fob.

28Erek koma beda nou ongga Yesus jera efen ruforoker ruira gij mod egens, beda rua rijeka gu Ofa oida, "Akeina, memef mereni tina menekemeji efena ofogog insa koma guru. Koma rot meidu?"

29Beda Yesus oroun gu rua oida, "Rot efena ofogog ongga erek egens insa koma bera iwa yum iteij sismeni fog, fogora ikemeji efena ofogog insa koma ojgomu. Jeska mar egema tein ongga iwa itunggom bera onofij iwa rot jinaga guru."

30Erek koma, beda Yesus jera efen ruforoker rija jeska monuh koma noba riris monuh Galilea deis. Beda Ofa enagot gu rusnok enjgineg oida rua rimeja jah suma guru. Jeska Ofa odou os eker gu esinsa jera efen ruforoker ojgomu jeskaseda oftuftu mar gu rua. Erek koma, beda Ofa agot gu rua oida, "Gij mona kahma, beda osnok egens bera emekikif jeska Didif, Rusnok Efesa, fogora emaha Didif gu rusnok enjgineg ongga rufogog. Beda rua rimagob Didif. Tina gij mona orgomu deika, beda Didif dimedebecki jeska danggos si."

31(9:30)

32Tina Yesus efen ruforoker rudou enebriyi gij mar ongga Ofa anggot insa koma efen ofou guru. Noba rua tein rimeesa rot jefeda rinejeka gu Ofa osok gij mar insa koma guru.

33Erek koma beda Yesus jera efen ruforoker ruksons jah kota Kapernaum. Nou ongga rua rumuira gij mod egens, beda Yesus ejeka gu rua rot mar ongga rua rimfesij moguma gu moroju deis insa koma.

34Tina rua runoroun mar gu Ofa guru, jeska rua ruga omosokuma rot oida idu jeska rua bera emesma ofoka ongga aksa ekirsa jeska rineya. Noba mojen rua rot mar insa koma.

35Jefeda Yesus eker jah suma beda ohoturu efen ruforoker setka kungkob erfeka insa koma noba agot gu rua oida, "Erek osnok egens odou os jeskaseda Allah ofra efen ofoka ongga erek aksa, beda ofa oin keingg esinsa ofoka erek osnok egens ongga onok ofoka guru, fogora ofij rusnok nomnaga ojgomu."

36Beda Yesus oroun oforokai egens skoita Ofa noba agei ofa jera odou. Beda Ofa agot gu efen ruforoker oida, "Erek osnok egens oroun oforokai erek kef oisouska Didif dufoka, beda koma erek ofa oroun Didif disinsa tein fob. Noba erek ofa oroun Didif disinsa fob, beda koma erek ofa oroun Allah esinsa ongga ombk Didif tein."

37(9:36)

38Yohanes agot gu Yesus oida, "Akeina Guru, memef mek osnok egens ekemeji efena ofogog jeska rusnok rudou efesi oisouska Bua bebin bufoka. Tina memef magot joug ofa jeska ofa bera onoira erek egens jera mimif enesi."

39Tina Yesus oroun oida, "Iwa inagot joug ofa erek koma guru. Jeska erek osnok egens ontunggom mar onswos oisouska dedin dufoka, beda koma erek ofa ororu Didif rot tenten fob. Noba ofa enekikif jeska Didif fogora oga oruh Didif tein jinaga guru. Jeska ofa era dedin owesa efek fogora orotunggom mar ongga onswos erek koma.

40Jeska erek osnok egens onok eretei rot mimif guru, beda ofa erek egens jera mimif.

41Noba ongga tenten bera, erek osnok egens ofij iwa erek eita mei jeskaseda iwa ij, jeska iwa iroru Didif ongga Kristus, beda Allah emeita ofons ongga ongkoska eteb gu ofa rot si."

42Erek koma beda Yesus agot deika oida, "Erek osnok egens ocunc mar ongga oska gu rusnok enjgineg ongga ruroru Didif rot rudou ongga erek oforokai insa koma efen odou, fogora rua risiri gij mar ongga oska tein, beda Allah omofra mar okum eteb doska keingg rusnok ongga runcunc mar ongga oska insa koma rot si.

43Erek osnok egens odou eftirir keingg mar ongga oska fogora ofa odou os era efen etma ereita mar ongga oska koma, beda ofa osuna rot mar insa koma jeska odou efesi sismeni fog. Koma bera erek osnok egens ongga eris etma insa koma jeska jeskaseda ofa enera efen etma koma rot mar ongga oska insa koma guru. Ofa osuna rot mar insa koma jeskaseda esma eiteij ah ongga ah aibin ojgomuja. Beda Allah tein eneij ofa gu mahmei meren guru.

44((Jeska mah koma bera et rusnok rot ah aibin ojgomuja.))

45Noba, erek osnok egens odou eftirir keingg mar ongga oska fogora odou os ecira aki rot skoita mar insa koma, beda ofa osuna mar insa koma jeska odou efesi sismeni fog. Koma bera erek osnok egens ongga eris aki insa koma jeskaseda ofa enecira aki skoita mar ongga oska insa koma guru. Ofa osuna rot mar insa koma jeska jeskaseda esma eiteij ah ongga ah aibin. Beda Allah tein eneij ofa gij mahmei meren guru.

46((Jeska mah koma bera et rusnok rot ah aibin ojgomuja.))

47Noba erek osnok egens odou eftirir keingg mar ongga oska ongga ofa ek gu eiteij, beda ofa osuna rot mar insa koma jeska odou efesi sismeni fog. Jeska koma bera erek osnok egens ongga oku efen eiteij jeska jeskaseda ereita mar koma ongga ofa ek gu eiteij guru. Ofa osuna rot mar ongga oska insa koma jeska odou efesi jeskaseda oira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg erek efen rusnok. Beda Allah eneij ofa gij mahmei meren guru.

48Jeska mah koma bera et rusnok rot ah aibin ojgomuja.

49Erek koma beda iwa isujohu rot maroforu mos. Jeska maroforu mos bera ofij maat jeskaseda ah dektek ojgomuja. Koma morototuma erek mahmei meren ongga Allah eij rusnok gij. Jeska mah koma emet rusnok jah suma rot mona ongga ah aibin ojgomuja.

50Maroforu mos bera oufamofa nou mar ofoukou ongga mimif mireska gij. Tina erek maroforu mos insa koma onotka deika guru, beda mimif maha mar koma jah ojgomu noba minereska mar deika guru. Iwa tein bera irek maroforu mos ongga otka ros fogora isejah idou efesi jeskaseda yufij Allah rot mar ofoukou ojgomuja. Noba iwa ita idou ongga eskeiramera moguma tein ojgomu."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran