Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 3 >> 

1Saenyana dulur-dulur, sim kuring can bisa nerangkeun ka aranjeun cara ka jelema anu geus boga Allah. Jadi kudu nerangkeun kawas ka nu sejen, anu kabeulit keneh ku hawa dunya, lantaran kapercayaan aranjeun ka Kristus teh lir orok keneh.

2Bareto sim kuring kakara bisa nginuman aranjeun ku susu, can bisa mere kadaharan anu teuas-teuas lantaran aranjeun can bisa meuweung. Malah nepi ka ayeuna ge aranjeun masih kitu keneh bae,

3lantaran hirup aranjeun masih keneh nurutkeun tabeat dunya. Silih dengkian, cekcok ngadu omong jeung pada batur, lain nyirikeun masih keneh hirup nurutkeun hawa dunya ari kitu teh?

4Nu saurang nyebut, "Kuring pihak Paulus," nu saurang deui nyebut, "Kuring pihak Apolos." Lain kalakuan urang dunya ari kitu?

5Saha kitu ari Apolos, jeung saha ari Paulus? Duanana oge abdi Allah, anu ngajak aranjeun percaya ka Allah. Sim kuring jeung anjeunna pada-pada ngajalankeun kawajiban ti Gusti.

6Sim kuring anu melakeunana, Apolos anu nyiramanana, tapi anu ngajadikeunana mah Allah.

7Jadi anu penting teh Allah, anu ngajadikeunana. Anu melakeun jeung anu nyiramanana mah henteu penting,

8duanana sarua harkatna, sarta duanana ku Allah bakal diganjar nurutkeun beubeunangan digawena.

9Sabab sim kuring jeung Apolos teh sakawajiban, gawe babarengan ngawula ka Allah, ari aranjeun minangka lahan kagungan Allah. Jeung aranjeun teh oge ibarat gedong Allah.

10Sim kuring anu minangka ahli adegan masang pademenna nurutkeun pangabisa ti Allah, batur nu nyieun adeganana di luhur eta pademen beunang sim kuring. Anu ngadegkeun di luhur eta pademen kudu ati-ati ngadegkeunana.

11Sabab geus ditangtukeun ku Allah ku manten, yen anu kudu jadi pademen eta gedong teh Yesus Kristus, teu meunang make pademen sejen.

12Adegan anu diadegkeun di luhur eta pademen aya anu make emas, atawa perak, atawa batu-batu permata; aya oge anu make kayu, atawa jukut, atawa jarami.

13Hasil pagawean masing-masing bakal kaciri dina Poean Kristus sumping deui. Sabab dina Poe eta beubeunangan masing-masing bakal kaciri sakumaha kakuatanana, sanggeus diuji ku seuneu.

14Lamun adeganana tahan seuneu, nu nyieunna bakal nampa ganjaran.

15Lamun adeganana beak ku seuneu, nu nyieunna bakal rugi, najan dirina salamet tapi lir anu kakara luput ti jero seuneu.

16Tarerang yen diri aranjeun teh gedong Allah? Tarerang yen di jero diri aranjeun teh aya Roh Allah?

17Jadi saha bae anu ngaruksak gedong Allah, tangtu ku Allah diruksak deui. Sabab gedong Allah teh suci, sarta anu jadi gedong Allah teh aranjeun.

18Aranjeun ulah ngabobodo maneh. Lamun ti aranjeun aya nu boga rasa pinter ceuk ukuran dunya, kudu jadi jelema bodo supaya pinter enyaan.

19Sabab anu ku dunya disebut pinter teh di payuneun Allah mah bodo, sakumaha ceuk Kitab Suci, "Allah ngajiret jelema pinter ku kapinteran jelemana sorangan."

20Di bagian sejen disebutkeun, "Pangeran uninga, pipikiran jelema anu bijaksana teh gaplah."

21Ku sabab kitu aranjeun ulah ngugung-ngugung manusa, sabab sagala rupa oge geus jadi milik aranjeun:

22Paulus, Apolos, Petrus, dunya ieu, hirup jeung maot, jaman ieu, jaman engke, kabeh geus kapiboga ku aranjeun,

23ari aranjeun kagungan Kristus, Kristus kagungan Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran