Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 25 >> 

1PANGERAN nimbalan ka Musa,

2"Bejakeun ka urang Israil, kudu marere pangbakti ka Kami. Tarimaan barang-barangna ku maneh, naon bae anu diridokeun ku maranehna,

3nya eta: emas, perak, tambaga;

4lenen lemes; wol biru, wol wungu, wol beureum; baju tina bulu embe;

5kulit domba jalu celepan beureum, kulit lemes; kayu pilang;

6minyak lampu; wawangian pikeun minyak pangistrenan jeung pikeun seuseungitan anu arum;

7batu angkik jeung batu permata lianna pikeun naretes epod jeung oto Panghulu Agung.

8Jeung kudu nyieun hiji kemah suci pikeun Kami, sabab Kami rek linggih reureujeungan jeung maranehna.

9Jieun, lengkep jeung paparabotanana anu engke ku Kami ditembongkeun contona ka maneh."

10"Jeung sina nyieun hiji peti tina kayu pilang, panjangna 110 sentimeter, rubakna 66 sentimeter, luhurna 66 sentimeter.

11Luar jerona kudu disaput ku emas murni, sisi sakurilingna kudu dielis ku emas keneh.

12Dina opat sukuna kudu diberean geugeulangan emas sabeulahna dua-dua.

13Jeung kudu nyieun rancatanana tina kayu pilang disaput emas,

14corokkeun kana geugeulangan eta peti, sabeulahna hiji rancatan.

15Rancatanana kudu diantep nyorok kana geugeulanganana ulah dicabut-cabut.

16Dua papan batu ti Kami anu ditulisan papakon-papakon tea asupkeun kana eta peti.

17Jieun tutupna, panjangna 110 sentimeter, rubakna 66 sentimeter.

18Tuluy nyieun mumukarabinan dua siki tina emas ketokan,

19pasangkeun dina tutupna, sabeulahna hiji-hiji. Masangkeunana kudu dihijikeun kana tutup peti tea.

20Eta mumukarabinan kudu pahareup-hareup, beungeutna masing-masing tungkulkeun kana tutup peti, jangjangna sina meber ngauban petina.

21Dua papan batu tea teundeun di jero eta peti, tutupna terapkeun ti beulah luhur peti.

22Nya di dinya Kami baris patepung jeung maneh, ngandikakeun papakon-papakon Kami pikeun urang Israil ti luhureun turub pangrapih nya eta tutup peti tea, antara dua mumukarabinan."

23"Jeung kudu nyieun hiji meja tina kayu pilang, panjangna 88 sentimeter, rubakna 44 sentimeter, jangkungna 66 sentimeter.

24Kudu dilapis ku emas murni, sisi sakurilingna kudu dielisan ku emas.

25Titimbirna sakuriling rubakna 75 milimeter, sisina kudu dielis ku emas.

26Dina opat sukuna unggal juru kudu diberean geulang emas hiji-hiji paranti ngagotong eta meja.

27Geulang-geulang paranti nyorokkeun rancatan lamun eta meja rek digotong, diterapkeunana kudu deukeut kana titimbir mejana.

28Rancatanana oge kudu ku kayu pilang dilapis emas.

29Tuluy nyieun piringna, cangkirna, kendina, jeung pingganna paranti ngahaturanan cianggur. Kabeh kudu tina emas tulen.

30Eta meja diteundeunna kudu di hareupeun Peti Perjangjian, sarta salawasna kudu dieusi ku roti anu geus disucikeun pikeun Kami."

31"Kudu nyieun suku palita tina emas tulen. Tihang jeung dadamparna kudu emas ketokan. Berean papaes anu direkakeun kembang-kembang, lengkep katut kuncup jeung daun kembangna, hijikeun kana tihangna.

32Tihangna kudu cabang genep, sabeulahna tilu-tilu.

33Unggal cabang kudu dihias ku tilu papaes anu direkakeun kembang kanari, lengkep katut kuncup jeung daun kembangna.

34Tihangna oge kudu dihias ku opat papaes anu direkakeun kembang kanari, lengkep katut kuncup jeung daun kembangna.

35Handapeun unggal cabang kenca katuhu, masing-masing kudu diheuleutan ku papaes anu direkakeun kembang sapentol.

36Pentol-pentol kembangna, cabang-cabangna, kitu deui tihang lampuna dijieunna kudu tina emas ketokan tulen sarta asal tina sagebleg.

37Kudu nyieun palitana tujuh siki, pasang dina cabang-cabangna, seungeut, caangna ka hareupkeun.

38Kudu nyieun cacapitna jeung tatadahna tina emas tulen.

39Emas pikeun nyieun eta suku palita katut papaesna emas tulen, beuratna kudu tilu puluh lima kilo.

40Sing ati-ati, nyieunna kudu cocog teu meunang mencog tina conto anu ku Kami diterangkeun di gunung."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran