Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1Wali ane kita re’e pangayanta, batuanginya kita matantu kojo kita damangarata anu to nasarumaka ngkita. Pasi ane re’e pangayanta, batuanginya kita tansani re’e kojo anu to taa rakita.

2Ane tau tempo owi, re’e to mangaya i Pue Allah, pasi apa saba pangaya nsira etu see naka i Pue Allah manganto’o sira matao.

3Wali kita seja mangaya i Pue Allah, pasi yako pangayanta etu see naka kita tansani lino pasi yangi napapowali i mPue Allah ojo yako gomboNya. Wali gombo i mPue Allah, etu semo to mangika see samparia to rakita paka raika yako ri anu to taa rakita.

4Wali i Habel to tempo owi ia mangaya i Pue Allah, pasi yako pangayanya etu, see naka ia mampampueka resi i Pue Allah pampue to masipato wo’u pei pampue to napampueka i ngKain. Wali yako pangaya i Habel etu, i Pue Allah manganto’o matao pampuenya pasi manganto’o i Habel tare dosanya. Si’isi’i i Habel roomo namate yau, pei ia tiroo ewa magombo resi kita apa pangayanya mawali tondong resi kita.

5Wali i Henokh seja mangaya i Pue Allah, pasi apa saba pangayanya etu, see naka ia taa mangarata kapate. Ia kodi majoli naokotaka i mPue Allah nto’u saruga, wali ia tamo narata ntau to mangaliwu ia. Apa ri raya nTuntu i mPue re’e ratulis mangkonong i Henokh manganto’o ri katawanya ia tiokotaka, ia mangika lengko to mampakasanang i Pue Allah.

6Wali manasa ia mangaya apa tare tau to maya mampakasanang i Pue Allah ane tare pangayanya. Apa i sema-sema tau to rani mangampago i Pue Allah, tau etu taa maya taa mangaya i Pue Allah Ia re’e, pasi mangaya i Pue Allah semo to mangawaika ntanapa resi tau to rani kojo mangansani Ia.

7Wali i Nuh seja mangaya i Pue Allah pasi yako pangayanya etu see naka ia mampodongeka patiendo i mPue Allah mangkonong palaong to damawali. Nempo ia taware mangkita palaong to ewa wetu, pei ia tiroo mangaya. Ia mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia, wali ia mangika bangka bae see ia darapalaes sindarandara pei samparia tau to maroo ri banuanya. Wali yako pangayanya etu see naka manasa kojo to lino to yusa masipato nahuku i mPue Allah apa sira taa mangaya. Pasi apa saba pangayanya etu, see naka i Nuh mawali seja tau to nato’oka i mPue Allah tare dosanya.

8Wali i Abraham seja mangaya i Pue Allah, pasi yako pangayanya etu ia mampolaika anu to nato’oka i mPue Allah ia. I Pue Allah mampokio ia pei manganto’oka ia yau njo’u lipu to longko, to’onya, “Lipu to etu damawali koromu puenya.” Wali tempo etu i Abraham tawa nansani bara imbanjo kamonsonya danakanjo’u, pei nempo ewa see ia meyoko mampalaika i Pue Allah

9Pasi yako pangayanya, see naka ia maroo-roo nja’u lipu to naparajanjika i mPue Allah darawaika resi ia. Tempo ia maroo nja’u ria, tana etu tiroowa tau to yusa puenya, wali ia maroo nja’u ria ewa naika ntau rata maroo nja’u tana ntau to yusa. Ia taa mangawangu banua, ia maroo ri raya ntenda. Pasi ewa see seja naika nu ananya, i Ishak pasi makumpunya, i Yakub. Pasi Pue Allah mamparajanjika seja sira dua tana etu sewaju ewa ia mamparajanjika i Abraham.

10I Abraham masanang maroo ri raya ntendanya etu apa ia mangampeas temponya ia damaroo ri raya ngkota to maroso pondasinya, to naika pasi nawangu i mPue Allah.

11Wali indo nu ana i Abraham, i Sara, mangaya seja i Pue Allah. Pasi apa saba pangayanya etu see naka ia nawaika i mPue Allah karoso see damangkayu’uka ana nempo ia tu’a kojomo pasi liumo temponya. Palaong etu mawali apa i Sara mampobuuka ane i Pue Allah to mangika parajanji, Ia damawai kojo, apa Ia masipato rasarumaka.

12Wali tempo etu i Abraham seja tu’amo pasi koronya tamo gana karosonya. Pei nempo ewa wetu, malagi kojo wiyaa to masuwu yako ri tau samba’a etu. Wiyaanya etu ewa batu’e ndate yangi kaborosinya, pasi ewa bone ri wii ntasi, wali taa nakoto ntau mangabilang kaborosinya.

13Wali i Habel, i Henokh, i Nuh, i Abraham pasi indo nu ana i Abraham, samparia tau to etu paka mangaya i Pue Allah rataka tempo ngkapate nsira. Pasi tempo etu sira tawa mangarata anu to naparajanjika i mPue Allah sira, pei sira ewa mangangkita nja’u longko. Wali taa bata-bata raya nsira, sira masanang kojo. Pasi sira mampongakung ane ri lino si’i sira ojo ewa tau to rata yako lipu to longko pasi ewa tau to maroo ri oyo ntau to yusa.

14Wali tau to ewa wetu gombonya, tau etu mampakanasa sira mangaliwu tana to maya rato’oka sira puenya.

15Pei si’a tana to napiyaika nsira to sira mampobuuka etu, apa ane tana to etu to napobuuka nsira, tare to mangantalas sira mawolili muni.

16Pei tana to naporani nsira, tana etu to tao-tao pei tana to napiyaika nsira etu. Tana etu semo tana to ndate saruga. Wali see naka i Pue Allah taa mea ane sira manganto’oka Ia Allah nsira. Pasi Ia mampakanasa Ia Allah nsira apa Ia roomo mampasigenaka sira kota ndate saruga.

17Wali yako pangaya i Abraham, see naka ia mampampueka i Ishak ewa pampue resi i Pue Allah tempo i Pue Allah mamparesa pangayanya etu. I Ishak etu ananya to samba’aja. Pasi i Pue Allah roomo mamparajanjika i Abraham manganto’o, “Yako Ishak semo damawali tau to darato’oka wiyaa ngkorom.” Pei nempo ewa wetu gombo i mPue Allah, pei i Abraham tiroo mampakaroso damampampueka yau ananya to samba’aja etu.

18(11:17)

19Apa ia mampobuuka, “Nempo aku mampampueka yau anangku, i Pue Allah re’e kuasa mangawangu muni ia yako ri kapatenya.” Wali see naka i Abraham raporapaka ewa mangantima muni i Ishak yako ri kapatenya.

20Wali i Ishak seja mangaya i Pue Allah, pasi yako pangayanya etu ia makai-kai mamporapika resi i Pue Allah see Ia damangika matao resi ananya, i Yakub sira dua Esau, ri tempo to darata.

21Pasi i Yakub seja mangaya i Pue, wali yako pangayanya etu, tempo ia damatemo, ia makai-kai mamporapika resi i Pue Allah see Ia damangika matao resi ana i Yusup to dua mba’a. Panewa ia matombotombo ri tokonya pei mampue mampakabae i Pue Allah.

22Wali i Yusup seja mangaya i Pue Allah, pasi yako pangayanya etu, tempo ia mosu pura nosanya, ia magombo mangkonong temponya to Israel damasuwu yako ri tana Mesir. Pasi ia mampotuu resi tau, manganto’o, “Ane rata temponya komi masuwu etu, keni seja wukuwukungku.”

23Wali tau tu’a i Musa mangaya seja i Pue Allah, pasi yako pangaya nsira see naka ojo kare’e i Musa sira mangansayaka yau ia togo mbuya kasaenya. Naka pei sira dua mangika palaong etu apa sira mangkita ia magaya kojo, si’a ewa ana kodi to biasa. Pasi apa saba pangaya nsira resi i Pue Allah, see naka sira taa meka mangewa porenta makole Mesir.

24Pasi i Musa seja mangaya i Pue Allah, wali yako pangayanya etu see naka tempo ia baemo ia buya rayanya mampiyaika pangkanya ri banua i mPiraun, makole Mesir semo. Ia bo’onya rato’oka makumpu i mPiraun.

25Ia mangampilis damangarata kasesa sindara-ndara pei tau i mPue Allah sakowa mampakasanang koronya ri kasanang to taa masae to yako dosa.

26Apa ia mampobuuka to bae-bae batuanginya ane nakaengas ntau apa saba mangaya i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, sakowa mangarata samparia kasugi to re’e ri tana Mesir. Ia mampobuuka ewa wetu apa ia sangkani mampobuuka ntanapa to danawaika i mPue Allah ia.

27Wali yako pangayanya, see naka i Musa mampiyaika tana Mesir pasi taa napokeka kaja’a ndaya makole Mesir. Ia maroso rayanya apa ia raporapaka ewa tau to mangkita i Pue Allah to kamonsonya taa maya nakita nu mata nto lino.

28Pasi yako pangayanya, see naka ia mangika Roa Paskah pasi manganto’oka to Israel mampedasaka raa ri wombo banua nsira. Ia mangika ewa wetu see pomakau i mPue Allah to mampopate yau ana to tu’angi ntau, taa damampopate yau seja ana to tu’angi nto Israel.

29Wali to Israel mangaya seja i Pue Allah, pasi yako pangaya nsira see naka sira mangawote Tasi Miaro malinja ri jaya to mara to naika i mPue Allah ri raya ntasi etu. Roo see to Mesir rani mawote seja sewaju ewa naika nto Israel, pei sira malodong yau ri tasi etu.

30Pasi apa saba pangaya nto Israel see naka mapuka yau rindi watu ri kota Yerikho ojo karoonya sira pitu eo kasaenya malinja-linja mangalilit kota etu.

31Pasi samba’a lonte, i Rahab, ia seja mangaya i Pue Allah, wali apa saba pangayanya etu see naka tempo karata nto poli’e nto Israel nja’u kota Yerikho, ia masanang mangantima pasi mangansawang sira. Wali see naka tempo to Israel ma’i muni manganangi tau ri kota etu i Rahab taa rapopate yau sindara-ndara pei yununya to taa mampolaika i Pue Allah.

32Wali kamonsonya boros wo’u to aku maya manganto’o mangkonong tau to mangaya i Pue Allah. Pei aku taa yoa mangansarita mangkonong i Gideon, i Barak, i Simson, i Yepta, i Daud, i Samuel pasi to pantuntu tuntu i mPue Allah to yusa.

33Boros kojo to mawali yako pangaya nsira. Apa re’e sira to manganangi makole-makole sindara- ndara pei joa nsira. Re’e to maporenta singkonong pei i Pue Allah pasi mangarata anu to naparajanjika i mPue Allah. Pasi re’e sira to manganangi singa.

34Panewa re’e wo’u sira to naposaka nsa’e lo’u raya nu apu to mawea kojo, pei kaa nu apu etu taa mangkoni sira. Pasi re’e to taa nanangi ntau to rani mangantaroto sira. Re’e seja to mayu’u pei rawaika karoso, pasi re’e to mawali maroso kojo mamusu see naka sira manganangi tentara to ma’i yako tana to yusa.

35Pasi yako pangaya nsira see naka re’e tau we’a to rawangu muni ana nsira yako ri kapatenya. Pei re’e seja tau to mate rasesai apa saba pangayanya. Tau etu ane bara mamposapuka pangaya nsira etu, sira daralapa muni. Pei sira bo’onya mangika ewa wetu apa re’e to bae wo’u batuanginya resi sira. Etu semo sira darawangu muni yako ri kapatenya pei mangarata katuwu to bae wo’u batuanginya.

36Pasi re’e tau to rakaengas pasi to racambuk, pasi re’e wo’u to rapunguka rante pasi ratarungku.

37Re’e to ratasoka yau watu, pasi re’e wo’u to rakojo yau, panewa re’e wo’u to rataroto yau. Pasi re’e wo’u tau to masiasi kojo katuwu nsira. Pake nsira ojo pela nu domba pasi pela nu bembe. Sira sangkani rapakasusa pasi rasesai.

38Pasi sira tare tampa nakaroo, sira ojo malinja njo’u-ma’i nja’u pada bone pasi ndate tongku pei maroo ri raya mbayau mbatu pasi wayau ri raya ntana. Sira bae kojo pangayanya, wali kamonsonya to lino to yusa si’i taa masipato mawali galung ntau to ewa wetu.

39Wali i Pue Allah masanang resi samparia tau etu apa sira mangaya. Pei nempo ewa see, tawa re’e pasi samba’a sira to ri raya ngkatuwu nsira ri lino si’i sira mangarata anu to naparajanjika i mPue Allah.

40Naka pei sira tawa mangarata parajanji etu apa i Pue Allah re’e mangika songka to matao wo’u to kono seja kita. Wali songka i mPue Allah etu, sira mangampeas kita panewa darapasilonga sindara-ndara pei kita.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Ibrani 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran