Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Wali yako etu, kaeonya rao etu semo eo Minggu, tau we’a to yako Galilea etu mangoko minya pasi soga to magaya waunya to roomo napasigenaka nsira, panewa sira yau njo’u dayo i Yesu. Pasi re’e tau to yusa to yau mangalulu sira.

2Rata nja’u ria sira mangkita watu ba’a nu dayo etu roomo rawewoka yau.

3Wali sira masua nja’u ria. Pei tempo sira masua etu, sira taa mangarata lemba i mPue Yesu.

4Wali sira tamo mangansani bara kesaa to danapobuuka. Pei kodi majoli re’e dua mba’a tau langkai to makore ri awe nsira. Tau dua etu, pakenya kampilampila.

5Wali tau we’a etu meka kojo raya nsira, pasi sira madungku yau ri wawo ntana. Pei tau dua etu manganto’oka sira, “Maka pei komi ma’i ri tampa ntau mate damangalo’a tau to tuwu?

6Tau to nuliwu ngkomi tamo re’i rire apa Ia nambangu munimo yako ri kapateNya. Pobuuka gombo to Ia roomo manganto’oka komi tempo Ia tiroowa nja’u Galilea.

7Tempo etu Ia manganto’oka komi Wiyaa nto Lino taa maya taa daraposora yau resi tau to madosa. Panewa tau etu damampopate yau Ia, pei ri rayanya togo eo Ia damambangu muni yako ri kapateNya.”

8Wali ojo pangandonge ntau we’a etu gombo nsira dua, panewa sira mangendo kojo gombo i Yesu etu.

9Wali yako etu sira mayoko yako ri dayo etu pei yau muni njo’u kota. Rata nja’u ria sira mangampago anaguru i Yesu to sampuyu pei samba’a panewa mangansaritaka resi sira pasi samparia yununya to yusa mangkonong samparia palaong to nawali ri dayo etu.

10Wali tau we’a to mangansaritaka resi anaguru i Yesu, etu semo i Maria to yako ri kampu Magadan, i Yohana, i Maria to indo i Yakobus, pasi re’e seja bara sawei mba’a tau we’a to yusa.

11Pei anaguru i Yesu mampobuuka gombo ntau we’a etu ojo sarita to tare batuanginya, see naka sira taa naaya kareba etu.

12Pei i Petrus mambangu pei maripo njo’u dayo. Rata nja’u ria ia madungka pei mangalo’a nja’u rayanya pei mangkita jamo kain lena semo to re’e reria. Wali yako etu ia mawolili muni njo’u kota. Ia ipu kojo rayanya mampobuuka bara kesaa to nawali etu.

13Wali yako etu, eo etu semo, re’e dua mba’a anaguru i Yesu to yusa to yau njo’u kampu to rato’oka Emaus. Kampu etu bara sampuyu pei samba’a kilometer kalongkonya yako ri kota Yerusalem.

14Ri raya mpalinjanya, tau dua etu magombo-gombo mangkonong samparia palaong to owo nawali nda’a Yerusalem etu.

15Wali ri rayanya sira magombo-gombo pasi mangabotubotus mangkonong palaong to nawali etu, i Yesu semo mangampago sira pei malinja sinjaya pei sira.

16Wali sira mangkita Ia, pei sira tawa rawaika mangansani bara i sema kamonsonya Ia.

17Wali i Yesu mampotanaka resi sira dua, Ia manganto’o, “Kesaa to nubotu-botus ngkomi ri raya mpalinjamu si’i?” Wali sira dua ojo mandoo yau pei maromong.

18Panewa samba’a sira to sanganya i Kleopas, ia mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Wimba, Korom bara tau to owo rata ri Yerusalem? Korom bara taa nunsani mangkonong palaong to nawali ri rayanya sawei mbengi sere?”

19Wali i Yesu mampotanaka, “Palaong kesaa?” Wali sira dua mangansono, sira manganto’o, “Mangkonong palaong to nawali resi i Yesu to Nasaret. Ia samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah. Pasi ri pangkita i mPue Allah pasi ri pangkita ntau boros, samparia to Ia manganto’o pasi to Ia mangika mampakanasaka tau Ia bae kojo kuasaNya.

20Pei kepala-kepala nto pampue pasi tau tua ngkita to Yahudi sira mangawaika yau Ia resi tau see Ia darahuku mate, panewa Ia rapaku yau ri kaju pasape.

21Pei ri katawanya palaong to etu mawali, kami re’e mansarumaka Ia semo to damangalapa muni kita to Israel yako ri ara ngkuasa nto Roma. Pei si’i-si’i ganamo togo eo yako ri powalinya palaong to etu.

22Pasi si’i-si’i re’e bara sawei mba’a to we’a to yunu mami, sira re’e mampakaipu raya mami. Apa ojo kaeonya rao ngena sira nayau njo’u dayo i Yesu,

23pei sira taa mangarata lembaNya. Wali sira mawolili muni resi kami pei manganto’oka kami sira re’e pangkitanya, wali sira mangkita pomakau i mPue Allah to manganto’oka sira i Yesu Ia tuwu muni. Wali etu semo kareba to mampakaipu raya mami.

24Wali see naka re’e wo’u yunu mami to yau njo’u dayo, pasi sira mangkita monso pu’u ewa to nato’o ntau we’a etu. Pei sira tare mangkita i Yesu.”

25Wali i Yesu manganto’oka tau dua etu, Ia manganto’o, “Gete komi tau madoyo! Maka pei masuli resi komi mangaya samparia to roomo nato’o yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi?

26Apa sira mampakanasaka mangkonong i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia taa maya taa mangarata kasesa to nusaritaka resi Aku etu panewa roo see Ia damangarata kayawaNya.”

27Wali roo see i Yesu mampotundeka sira dua. Ia mula ri buku to natulis i Musa pasi samparia buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Wali Ia mangampake samparia tuntu i mPue Allah to ratulis etu mangampakanasaka resi sira dua anu to ratulis mangkonong koroNya. Wali sira ndende rayanya mangandonge anu to napotundeka i Yesu sira etu.

28Wali yako etu sira mosu rata ri kampu to napago nsira, pei i Yesu ewa dapolas wo’u.

29Pei tau dua etu mamporapika kojo resi Ia, sira manganto’o, “Pandoomo resi kami apa damawengimo rao, wali tamo masae mawurimo.” Wali see naka i Yesu yau seja damandoo nja’u banua danakaroo nsira dua.

30Rata nja’u ria sira matunda damangkoni sindara-ndara. Tempo sira damangkoni etu, i Yesu mangoko roti pei makai-kai manto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangampesutimo roti etu pei mangawaika resi sira.

31Wali tempo etu semo mata nsira ewa tilokas panewa sira mangansani i Yesu semo to re’i resi sira etu. Pei kodi majoli Ia tamo nakita nu mata nsira.

32Wali sira manganto’o samba’a pei samba’a, “Gete! See naka ndende kojo raya ngkita tempo Ia magombo resi kita ri jaya pei mampakanasaka resi kita tuntu i mPue Allah.”

33Wali tau dua etu mansaka makore pei mawolili muni ndeku Yerusalem. Rata nda’a ria sira mangampago anaguru i Yesu to sampuyu pei samba’a pasi tau to siromu sindara-ndara pei sira.

34Ojo karata nsira resi tau etu panewa tau nda’a ria manganto’oka sira dua, “Monso pu’u i Pue roomo mambangu muni yako ri kapateNya pei mampapokitaka i Petrus koroNya!”

35Wali ojo panto’o nsira gombo etu, panewa tau dua etu mampakanasaka wo’u resi tau to siromu etu mangkonong palaong to nawali ri jaya. Pasi sira dua manganto’oka mangkonong ewa wimba sira mangansani i Yesu semo tempo Ia mangampesutika sira roti.

36Wali tongo-tongonya sira magombo mangkonong palaong to etu, kodi majoli i Yesu re’e makore ri oyo nsira. Ia manganto’oka sira, “Pakasanang raya ngkomi!”

37Pei sira kayopo pasi meka kojo raya nsira apa sira mampobuuka wonggo semo to nakita nsira etu.

38Wali i Yesu manganto’oka sira, “Maka pei komi masusa, pasi maka pei bata-bata raya ngkomi?

39Lo’aja palengKu pasi witingKu. Aku semo si’i! Potaka Aku see manasa ri raya ngkomi. Apa ane wonggo, tare wombo pasi wuku, pei komi maya mangkita Aku re’e kojo wombongKu pasi wukungKu!”

40Wali ojo panto’o i Yesu gombo etu, Ia mampaporaoka sira paleNya pasi witiNya.

41Ojo pangkita nsira paleNya pasi witiNya etu, sira ndende kojo pasi ipu kojo mampobuuka bara monso pu’u tau si’i i Yesu, pei gete, sira tiroo ewa taa mangaya kojo. Wali see naka i Yesu mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Bara re’e pangkoni to dakukoni?”

42Wali sira mangawaika Ia sampesu bau to roomo ratunu,

43panewa Ia mangoko bau etu pei mangkoni yau ri tango nsira.

44Roo see Ia manganto’oka sira, “Komi mangkita monso pu’u Aku si’i roomo mambangu muni yako ri kapatengKu, wali si’i semo to Aku manganto’oka yami komi tempo Aku tiroowa re’e resi komi seore. Tempo etu Aku manganto’oka komi taa maya taa tibanang samparia to ratulis yami mangkonong Aku ri porenta i Musa pasi ri buku-buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, pasi ri buku Mazmur.”

45Wali yako etu i Yesu mangaloka pampobuuka nsira see naka sira nakoto mangansani batuanginya tuntu i mPue Allah.

46Ia manganto’oka sira, “Si’i semo to ratulis, to’onya I Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia taa maya taa mangarata kasesa pasi mambangu muni yako ri kapateNya ri rayanya togo eo.

47Pasi re’e seja gombo to ratulis to manganto’o saba yako kuasa i ngKerisitu, see naka tau damampakarebaka resi sa’e manganto’oka sira, ‘Pojea see dosa ngkomi tamo danakitanaka i mPue Allah.’ Wali kareba etu darapakarebaka ri kota Yerusalem ruyu panewa yako etu kareba etu darapakarebaka resi samparia bansa nto lino.

48Wali komi semo to mawali matamanasa apa komi re’e mangkita samparia palaong to mawali resi Aku si’i.

49Wali Aku damampokau i Nosa Mapasing anu to roomo naparajanjika mPa’angKu komi. Pei karoo-roo ri raya ngkota si’i mangampeas temponya Ia darata resi komi. Ne’ewa mampiyaika kota si’i ane tawa mangarata kuasa to yako ndate saruga to danawaika i Nosa Mapasing komi.”

50Wali yako etu i Yesu mangkeni sira ri sambali ngkota rata nja’u awe ngkota Betania. Rata nja’u ria Ia mangokotaka paleNya pei makai-kai see i Pue Allah damangansawang sira ri raya ngkatuwunya.

51Tongo-tongonya Ia makai-kai etu, Ia mampiyaika sira, Ia tiokotakamo nto’u saruga.

52Wali sira mampue mampakabae Ia pei mawolili muni ndeku Yerusalem ri raya ngkandende ndayanya.

53Panewa ponto-ponto eo sira yau maroo-roo nja’u Banua i mPue Allah, sira mangabarong i Pue Allah pasi manganto’oka Ia tarima matao.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 24):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran