Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 >> 

1Wali yako etu, ojo kaeonya rao, kepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira siromu sindara-ndara pei songonya to pobotus nu agama nto Yahudi. Sira siromu damagombo-gombo mangkonong bara kesaa to danaika nsira resi i Yesu. Wali tempo sira re’emo songka nsira, tempo etu sira mampungu i Yesu panewa mangkeni Ia damampotango gubernur nto Roma, i Pilatus.

2Rata nja’u ria, i Pilatus mampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Wimba, bara monso Korom semo Makole nto Yahudi?” Wali i Yesu mangansono, “Monso ewa panto’o ngkomi.”

3Yako etu malagi njaya gombo to nato’o ngkepala-kepala nto pampue mampakasala i Yesu, pei Ia taa mangansono.

4Wali see naka i Pilatus manganto’oka Ia, “Gete, boros palaong to maja’a to nato’o nsira Korom roomo mangika. Wali wimba, bara taa nudonge ngKorom gombo nisra etu? Dongemo, malagi njaya gombo ntau to mampakasala Korom. Wimba, Korom bara taa rani manganto’o notoMu?”

5Pei i Yesu taa mangansono wo’u, wali i Pilatus ia ipu kojo rayanya.

6Wali palaong etu nawali kono kojo tempo Roa. Pasi ada i Gubernur tempo etu ponto to’u, tempo napongika Roa etu, ia mangalapa samba’a tau to ratarungku. Pei ia mangawaika resi tau to boros see sira mangampilis to imba tau daralapa.

7Wali tempo etu re’e sawei mba’a tau to ratarungku apa mangewa kojo pomarenta. Pasi tau etu re’e seja mampopate tau tempo sira marotai mangewa pomarenta etu. Wali ri oyo ntau etu re’e samba’a ngkai sanganya i Barabas.

8Wali tempo tau boros siromu ri tango i mPilatus, sira mamporapi resi ia, to’onya, “Lapa ruyu samba’a tau to ratarungku ewa wimba nupobiasa mangikaka kami ri tempo Roa Pasa si’i.”

9Wali i Pilatus mampotanaka resi sira, “Wimba, komi bara nuporani aku mangalapaka komi makole ngkomi to Yahudi etu?”

10I Pilatus mampotanaka ewa wetu apa ia mangansani naka pei kepala-kepala nto pampue mangkeni i Yesu resi ia apa sira ojo timopo rayanya mangkita boros tau tamo mangalulu sira, jamo mangalulu i Yesu semo.

11Pei tempo i Pilatus mampotanaka tau boros etu, kepalakepala nto pampue sira manganto’oka tau boros, “Anu kita mamporapika resi i Pilatus see ia mangalapa i Barabas, si’a i Yesu.” Wali tau boros etu sakaboo manganto’oka i Pilatus ewa wetu.

12Wali yako etu i Pilatus mampotanaka wo’u, to’onya, “Wali ane i Barabas daralapa, kesaa dakuika resi ngkai to nuto’oka ngkomi Makole nto Yahudi?”

13Wali sira sakaboo manganto’o, “Paku Ia ri kaju pasape!”

14Pei i Pilatus manganto’o, “Maka pei komi rani mangika palaong etu? Kesaa anu to maja’a inikaNya?” Pei tau boros etu ojo maroso wo’u loonya sakaboo manganto’o, “Paku yaumo Ia ri kaju pasape!”

15Wali i Pilatus ia rani mampakasanang raya ntau boros etu, wali ia mangalapaka sira i Barabas. Panewa ia mampokauka tentara mangansamparika i Yesu kiyoro to nja’u anu to mataja ri tomponya. Roo see ia manganto’oka wo’u tentara, “Keni yau Ia pei paku ri kaju pasape.

16Wali tentara i mPilatus etu mangkeni i Yesu ri raya banua i mPilatus, banua to bae. Tempo sira ri raya banua etu, sira mampokio samparia yununya to nja’u ria.

17Yako etu sira mangayali yau pake i Yesu panewa mampaposunsuka wo’u Ia pake to mawaa ewa pake to napake makole. Roo see sira mangikaka i Yesu so’o mbo’o yako wiyaa to marui panewa sira mangansompeka ri wo’o i Yesu ewa naika ntau mangansompeka songko makole ri wo’u to si ia.

18Yako etu, sira mula mampokore Ia, manganto’o, “Barong Makole nto Yahudi!”

19Pasi sira mangaboba-bobakika Ia toko ri wo’oNya, pasi mangeru-ngerus Ia, pasi sira mambokotu ri tangoNya ewa naika ntau manga’angga makole.

20Wali ojo karoonya sira mampokore Ia, sira mangawonsu muni pake to mawaa etu, panewa mampaposunsuka muni Ia pake to si Ia. Roo see sira yau mangkeni Ia darapakumo ri kaju pasape.

21Wali ri raya mpalinja nsira mangangkeni i Yesu njo’u sambali ngkota darapopate yau, tempo etu sira simparata pei samba’a tau to ma’i yako ri kota Kirene. Ngkai etu sanganya i Simon. Ia semo pa’a i Aleksander sira dua i Rupus. Wali tentara etu mampakasaaka i Simon etu mampasa’a kaju darapangampaku i Yesu.

22Wali sira mangkeni i Yesu rata nja’u pantana sanganya Golgota. Golgota ane basa Ibrani batuanginya wuku wo’o.

23Wali rata nja’u ria sira rani mampapoinuka i Yesu tule anggur to ragaloka anu to mapa’i to rato’oka mur, pei Ia bo’oNya manginu.

24Yako etu, jam sio yau wuro, tentara etu mangampaku i Yesu ri kaju pasape. Pasi tempo Ia rapaku etu re’e anu to ratulis to rapaku seja ri kaju etu ewa biasa naika nsira mampakanasaka tau boros sala ntau to rapaku etu. Anu to ratulis etu manganto’o, “SI’I SEMO MAKOLE NTO YAHUDI. Wali ojo karoonya i Yesu rapaku ri kaju pasape, tentara etu mampobata’aka yau pakeNya.

25(15:24)

26(15:24)

27Wali tempo i Yesu rapaku etu sira mangampaku seja dua mba’a to palima ri kaju pasape panewa kaju pasapenya rapokore ri awe nu kaju pasape i Yesu, samba’a ri sambalinya tondo ngkana, pasi samba’a wo’u ri sambalinya tondo ngkii.

28Wali palaong etu mangabanang gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong i Yesu. Gombo etu manganto’o, “Ia rapobuuka seja ewa tau to mangewa porenta i mPue Allah.”

29Wali tempo i Yesu re’e ri kaju pasape etu, tau to liu nja’u ria paka mangantoro wo’onya mangampokore Ia pasi sira manganto’o maja’a Ia. Sira manganto’o, “Gete Korom! Korom semo to manganto’o damampakaja’aka yau banua i mPue Allah pei ri rayanya togo mbengi damangawangu muni.

30Wali pana’umo yako ri kaju pasape etu, pei palaes Korom yako ri kapateMu!”

31Pasi ewa wetu seja naika ngkepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Sira seja mampokore Ia, sira manganto’oka yununya samba’a pei samba’a, “Ia nakoto mampalaes tau to yusa, pei gete, koroNya ngkalio Ia taa nakoto mampalaes!

32Wali ane Ia monso pu’u i Kerisitu, makole nto Israel, biakamo Ia mana’u yako ri kaju pasape etu si’i-si’i see kita maya mangkita panewa kita damangaya Ia!” Wali ewa wetu gombo ntau mampokore i Yesu. Pasi to palima to ipaku sindara-ndara pei i Yesu etu, sira mampokore seja Ia ewa naika ntau to manganto’o gombo etu.

33Wali tempo i Yesu re’ewa rapaku ri kaju pasape, yako ntongo eo rata jam togo rede eo, juku tana etu mawuri rao.

34Panewa rata jam togo etu, i Yesu maroso looNya kaboo, Ia manganto’o, “Eloi, Eloi, lama sabatani?” Wali batuang nu gomboNya etu, “AllahngKu, AllahngKu, maka pei Komi mampiyaika Aku?”

35Wali ojo pangandonge ntau to makore nja’u ria gombo i Yesu etu, re’e to manganto’o, “Padongeka, tau si’i mampokio i Elia.”

36Roo see re’e samba’a sira to maripo yau mangoko anu to maya masua ue reria pei mangayo’o la’u ue nu anggur to mapodimo. Panewa ia mangansula ndate tompo nu loe ntibu pei mangantotoka ri nganga i Yesu ndate kaju pasape wali i Yesu mangampipis. Tau etu manganto’oka yununya, “Biakamo Ia. Anu kita mangalo’aka bara i Elia darata damangantauraka Ia.”

37Wali yako etu, i Yesu maroso looNya kaboo wo’u panewa Ia mampakapura nosaNya.

38Pasi tempo etu semo kodi majoli rindi ronto ri raya banua i mPue Allah nja’u raya ngkota, rindi ronto etu rasia dua yau yako ndate wawonya rata la’u aranya!

39Wali tempo i Yesu mate etu, tempo etu re’e samba’a kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya ia makore ri tangoNya. Kepala ntentara etu mangkita i Yesu Ia kaboo ruyu panewa mansaka mampakapura nosaNya, wali see naka kepala ntentara etu manganto’o, “Monso pu’u tau si’i Ana i mPue Allah!”

40Pasi ri tempo etu re’e seja bara sawei mba’a tau we’a makore nja’u longko mangalo’aka palaong to mawali resi i Yesu etu. Tau we’a etu, sira tau to mangalulu i Yesu pasi nangansawang Ia tempo Ia re’ewa ri Galilea. Ri oyo tau we’a etu re’e seja i Maria to yako kampu Magadan, pasi i Salome, pasi i Maria to indo i Yakobus to mangurawa sira dua i Yoses. Pasi boros wo’u tau we’a to ma’i seja sinjaya-njaya pei i Yesu tempo Ia ma’i ri Yerusalem. Wali tau we’a etu, sira paka makore nja’u longko mangalo’aka palaong to mawali tempo i Yesu re’e ri kaju pasape etu.

41(15:40)

42Wali tempo ngkapate i Yesu, tempo etu daredemo eo. Eo etu semo eo to napangampasilonga nto Yahudi pangkoni pei to yusa-yusanya to darapake ri Eo Rapandoo, apa damulamo Eo Rapandoo.

43Wali tempo etu re’e ri Yerusalem samba’a tau to yako kota Arimatea, sanganya i Yusup. Ia samba’a to pobotus nu agama nto Yahudi, wali ia bae angganya. Pasi ia mangampeas temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino. Wali apa saba mosumo Eo Rapandoo see naka i Yusup mangkojeka rayanya panewa yau mampotango i Pilatus. Ia mamporapika resi i Pilatus, to’onya, “Waika aku lemba i Yesu dakupongkeli.”

44Wali i Pilatus ia ipu rayanya mangandonge kareba mangkonong i Yesu Ia matemo. Ia mampobuuka, “Gete, bara monso pu’u ngkai etu room namate yau?” Wali ia manganto’oka to papolaonginya, to’onya, “Inta pei to’oka kepala ntentara ma’i ruyu.” Yako etu, ojo karata ngkepala ntentara etu, i Pilatus mampotanaka resi ia, “Wimba, bara roomo namate yau i Yesu?”

45Wali kepala ntentara etu manganto’o, “Matem.” Wali i Pilatus mangabiaka i Yusup yau damangoko lemba i Yesu.

46Wali i Yusup yau mangoli kain lena, panewa yau njo’u Golgota pei mantauraka lemba i Yesu yako ri kaju pasapeNya. Roo see ia mangawungusika lemba i Yesu etu kain lena to inolinya etu panewa mangkeni njo’u wayau to raika ri woto mbatu. Rata nja’u wayau mbatu etu, ia mampoduli lemba i Yesu nja’u rayanya. Panewa ia mangabombongika yau watu to bae ri wombo nu dayo etu.

47Pei i Maria to yako ri kampu Magadan pasi i Maria to indo i Yoses sira mangkita tampa rapampongkeli i Yesu etu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran