Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Wali yako etu i Yesu mayoko yako ri banua i Yairus panewa Ia yau njo’u kota to karoonya tempo Ia dakodiwa sampe rata temponya Ia baemo. Pasi anaguruNya yau seja mangalulu Ia rata nja’u ria.

2Wali yako etu, ojo karatanya Eo Rapandoo, Ia yau ri banua to napampotunde nto Yahudi. Rata nja’u ria Ia masua ri raya banua etu panewa yako etu Ia mula mampotundeka tau. Wali boros tau to mangandonge gombo i Yesu etu, sira ipu kojo rayanya. Sira manganto’o, “Yako imbare pangarata ntau si’i samparia to to’oNya etu? Kapande kesaa to rawaika Ia? Pasi maka pei Ia nakoto mangika palaong to taa rapobiasa?

3Ngkai si’i ojo tau to mampasilonga kaju, ana i Maria. Ia tukaka Yakobus, i Yoses, i Yudas pasi i Simon. Pasi re’e seja tua’iNya to we’a sira maroo rire.” Wali tau boros etu sira taa mangaya i Yesu Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah apa sira mampobuuka Ia ojo tau biasa semo.

4Pei i Yesu manganto’oka sira, to’oNya, “Ane to pantuntu tuntu i mPue Allah, bara imbare nakanjo’u, tau manga’angga ia. Pei ane ri lipu to si iaja tare tau to manga’angga ia. Ane ja’inya pasi tau to samba’a banua pei ia sira taa seja rani manga’angga ia.”

5Wali apa saba tau ri lipu etu taa mangaya Ia, see naka taa mawali i Yesu mangika palaong to taa rapobiasa nja’u ria. Ojo bara sawei mba’a tau to masaki, tau etu Ia mampotaka panewa sira matao munim.

6Wali i Yesu ipu kojo rayaNya mampobuuka, “Tau ri lipungKu si’i taa kojo mangaya Aku.” Wali yako etu Ia polas njo’u kampu-kampu to yusa. Ia yau mampotundeka tau nja’u ria tuntu i mPue Allah.

7Wali yako etu i Yesu mampokio anaguruNya to sampuyu pei dua panewa Ia mampokau anaguruNya etu yau damangkeni tuntu i mPue Allah njo’u lipu-lipu to yusa wo’u. Ia mampokau sira dua mba’a sinjaya, dua mba’a sinjaya. Pasi Ia mangawaika sira kuasa damangarubak measa yako resi tau.

8Pasi Ia manganto’oka sira, “Tempo komi yau, ojo toko to maya rakeni. Ne’e mangkeni pangkoni, ngaya-ngaya, pasi ne’e seja mangkeni doi.

9Pake sandal, pei ne’e mangkeni pake to yabi yako to re’e ri koro.”

10Roo see i Yesu manganto’o, “Ri raya mpalinja ngkomi, ane rata nja’u lipu ntau, ane re’e tau to masanang mampalinggona komi, maroo ri banua ntau etu sampe rata temponya komi polas yako ri lipu etu.

11Pei ane re’e tau to bo’onya mangantima komi pasi bo’onya mampodongeka komi, ane ewa see, ane polas komi yako nja’u ria, tantamaka awu ntana to re’e ri witi ngkomi. Wali palaong etu mawali tondong resi tau etu komi taa kojo singkonong pei sira. Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ratamo temponya i Pue Allah mangabotus to lino, tempo etu huku to danarata ntau ri kota to bo’onya mangantima komi etu, huku nsira to pari-pari wo’u pei huku to danarata ntau Sodom pasi tau Gomora.”

12Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka anaguruNya etu, sira yau njo’u lipu-lipu to yusa. Pasi ri raya mpalinja nsira etu sira mampakarebaka resi tau, sira manganto’o, “Pajea.”

13Pasi sira mangarubak boros measa yako resi tau, pasi boros seja tau to masaki to sira mampakatao muni. Tempo sira mampakatao muni tau to masaki, sira mampalasika minya ri wawo ntau etu mangika tondong panewa sira matao muni.

14Wali boros kojo tau to mangansani mangkonong palaong to naika i Yesu. Pasi i Makole Herodes mangandonge seja sarita mangkonong Ia. Wali tau boros re’e to manganto’o, “Tau etu i Yohanes to Pombaptis rawangu muni yako kapatenya. See naka Ia nakoto mangika palaong to taa rapobiasa etu.”

15Pasi re’e seja tau to manganto’o, “Si’a, tau etu i Elia, to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi.” Pasi re’e wo’u tau to manganto’o, “Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah sewaju ewa to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi.”

16Pei tempo i Herodes mangandonge gombo ntau etu ia manganto’o, “Si’a, tau etu i Yohanes semo to aku manganto’oka tau pu’ak yau wo’onya seore. Wali rawangu munimo ia yako ri kapatenya.”

17Naka pei i Herodes ewa wetu pampobuukanya, apa saba palaong to nawali seore. Wali ewa si’i palaong to nawali etu. Re’e seore i Herodes mangoko yau indo nu ana i mPilipus, tua’i i Herodes semo. Wali i Herodes mamporongo wo’u tau we’a etu to sanganya i Herodias. Wali ojo pangandonge i Yohanes mangkonong palaong to etu, ia yau resi i Herodes pei manganseko ia, to’onya, “Taa matao palaong to nuika ngkomi apa komi roomo mangoko yau indo nu ana ntua’imu. Pei ane ewa porenta i mPue Allah taa maya tau mangika palaong to etu.” Ewa wetu nato’o i Yohanes manganseko i Makole Herodes. Wali i Herodes mampokau tau mangansoko i Yohanes panewa mangantarungku ia. Wali ojo pangandonge i Herodias gombo to nato’o i Yohanes etu, ia maja’a kojo rayanya resi i Yohanes see naka ia rani mampopate yau ia. Pei ia taa mangarata jaya

18(6:17)

19(6:17)

20apa i Makole Herodes mangajagai kojo naka ne’e i Herodias damampopate yau ia. I Herodes kansongka rayanya resi i Yohanes see naka mangajagai. Ia masanang rayanya mampodongeka gombo i Yohanes nempo ipu rayanya mandonge gombo etu pasi ia nansani seja i Yohanes ia tau matao pasi ia i Pue Allah puenya. Wali see naka ia mangajagai i Yohanes.

21Wali yako etu re’e seore i Herodes ia re’e mangika roa mangendo eo ngkare’enya. Wali tempo etu ia mangadinsi tau boros. Samparia pomarenta to bose pangkanya pasi kepala-kepala ntentara pasi tau to bose angganya ri propinsi Galilea samparia paka radinsi. Wali sira rata mangkoni tempo roa etu. Wali tempo roa etu i Herodias mangarata jaya mampopate yau i Yohanes to Pombaptis.

22Apa re’e samba’a ana i Herodias, ia ana we’a, ana woku i Herodes, ia manari-nari ri tango i Herodes pasi ri tango nto pantako to boros. Tempo ia manari etu ia mampakasanang kojo raya i Herodes pasi to pantako. Wali ojo karoonya ia manari i Herodes manganto’oka ia, “Kesaa to nuporani, to’oka aku, aku damangawaika korom.”

23Wali ia maroso kojo rayanya mamparajanjika tau we’a etu, to’onya, “Kesaa to nuporapi nempo santongo yako re’e lipu to kuporentang, dakuwaika korom.”

24Wali ana i Herodias etu yau resi indonya, ia mampotanaka resi indonya, “Kesaa dakuporapi resi i Herodes?” Wali i Herodias manganto’oka ananya etu, “Porapi wo’o i Yohanes to Pombaptis.”

25Wali ana etu majoli mawolili muni resi i Makole Herodes pei manganto’oka ia, “Wo’o i Yohanes to Pombaptis kuporani. Pakajoli kenika aku pasaka nja’u raya ndula meja.”

26Wali i Herodes soso kojo rayanya, pei ia roomo mamparajanjika ananya etu, “Kesaa to nuporani, aku damangawaika korom.” Pasi to pantako boros re’e seja mangandonge parajanjinya etu.

27Wali see naka ia mansaka mampokau samba’a tentaranya yau mangoko wo’o i Yohanes. To’onya, “Inta pu’ak yau wo’o i Yohanes la’u raya ntarungku pei keni mai.” Wali tentara etu yau mangika ewa to nato’oka i Herodes ia. Ia yau lo’u raya ntarungku panewa mangampu’ak yau wo’o i Yohanes.

28Panewa wo’onya etu ia mangkenika ana i Herodias nja’u raya ndula meja. Wali ana we’a etu mangoko pei mangkenika indonya.

29Wali yako etu anaguru i Yohanes sira mangandonge i Yohanes roomo rapu’ak yau wo’onya wali sira yau mangoko lembanya yako ri raya ntarungku darapongkeli. Sira mampoduli tau mate etu nja’u raya mbayau mbatu panewa mangaba’aka yau watu ri wombonya. Wali ewa wetu semo to palaong to nawali seore, tempo ngkapate i Yohanes etu.

30Wali yako etu pomakau i Yesu rata muni resi Ia. Tempo sira rata muni etu, sira mangansaritaka resi Ia mangkonong samparia palaong to sira mangika pasi mangkonong anu to sira room mampotundeka tau.

31Ojo karoonya i Yesu mangandonge sarita nsira etu, Ia manganto’oka sira, “Anu kita mampiyaika ruyu tau to yusa pei yau njo’u lipu to tare tau mangkaroos. Nja’u ria komi yoa mamposau-sau sangkodi.” Naka pei i Yesu manganto’oka sira ewa see apa tempo etu boros kojo tau mangampago sira. Ojo kayako nsa’e rata wo’u to yusa, wali i Yesu pasi anagurunya pasiwa mangkoni sira taa kojo yoa.

32Wali sira mapone ri bangka ojo i Yesu pasi anaguruNya. Sira mawote dayau njo’u lipu to tare tau mangkaroos.

33Pei tempo sira mayoko re’e boros tau to mangkita. Tau boros etu mampobuuka, “I Yesu pasi anaguruNya to damayoko etu.” Wali tau etu maripo mangalulumaka sira. Wali ponto-ponto kota ri wii ndano etu tau maripo mampago njo’u tampa to danapago i Yesu pasi anaguruNya. Wali tau boros etu sira semo ruyu rata nja’u ria panewa rata i Yesu pasi anaguruNya.

34Wali ojo kadongka nsira nja’u ria i Yesu mangkita tau boros kojo etu. Ia mamporayang tau boros etu apa sira ewa domba to tare to mangkampang. Wali Ia mula mampotundeka sira mangkonong tuntu i mPue Allah. Masae Ia mampotundeka sira.

35Wali yako etu ojo kawenginya rao, anaguru i Yesu mai resi Ia pei manganto’o, “Rao si’i mawengimo pasi lipu si’i tare tau darapangoli pangkoni.

36Wali pokau tau boros etu yau njo’u lipu ntau pasi kampu to ri awenya si’i damangoli pangkoni.”

37Pei i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Komi semo mangawaika sira pangkoni.” Wali anaguru i Yesu manganto’o, “Gete! Kita taa kojo gana doi daraolika tau boros etu pangkoni! Sakowa saro ntau wayu mbuya mapalaong, tiroo taa gana doinya daraolika pangkoni see maya rapokonika tau boros etu!”

38Wali i Yesu mampotanaka resi anaguruNya, “Sawei mpa’i roti to re’e resi sira? Inta pei lo’a.” Wali anaguru i Yesu yau mangampotanaka roti resi tau boros etu. Wali sira mangarata roti etu resi tau boros panewa sira ma’i mampaleleka resi i Yesu, sira manganto’o, “To re’e resi sira ojo lima mpa’i roti pasi dua mba’a bau.”

39Wali roo see i Yesu manganto’oka tau boros etu, “Patunda makalompok-kalompok ri wawo ntarempas si’i.”

40Wali sira matunda makalompok. Re’e kalompok to sira mangika satu mba’a kaborosinya, panewa re’e wo’u kalompok to lima mpuyu kaborosinya tau.

41Wali roo see i Yesu mangoko roti lima mpa’i pasi bau dua mba’a etu, panewa Ia matingoa pei makai-kai manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Ojo karoonya Ia makai-kai Ia mangampesu-mpesutimo roti etu panewa mangawaika anaguruNya. Wali sira mangoko roti etu panewa mangampookoka resi tau boros. Pasi bau dua mba’a Ia mangantilaka seja anaguruNya panewa sira mangantilaka tau boros.

42Roo see sira samparia mangkoni paka mabosu.

43Ojo karoonya sira mangkoni, anaguru i Yesu mangamporomung toro nu roti pasi toro nu bau. Wali toro mpangkoni to naporomung nsira etu dasampuyuwa pei dua karanji nabuke.

44Wali tau to mangkoni roti etu, kaborosinya yabi lima nsowu owo to langkai.

45Wali ojo karoonya i Yesu mampokoni tau boros etu, Ia mampokau anaguruNya mapone ri bangka, Ia manganto’o, “Patiruyu komi mawolili njo’u sambote ndano, njo’u kota Betsaida.” Wali sira mapone ri bangka. Tongo-tongonya sira mapone ri bangka, i Yesu manganto’oka seja tau boros, Ia manganto’o, “Inta muni njo’u lipu ngkomi.”

46Wali ojo karoonya Ia mampokau sira yau muni njo’u lipunya etu, Ia mandake nto’u pantana yau damakai-kai.

47Wali yako etu, ojo kawurinya rao, bangka nu anaguru i Yesu longkomo yako ri wii ndano, pei i Yesu re’ewa ri pantana jamo Ia ngkalioNya.

48Wali tempo etu i Yesu mangkita anaguruNya mandasai kojo naepenya mangawose bangka apa ngoyu marimbo yako ri tangonya. Wali ojo kamosueonya i Yesu yau mangampago anaguruNya etu, Ia malinja ri wawo nu ue. Tempo Ia malinja ri wawo nu ue etu Ia mangika ewa damaliunaka bangka nu anaguruNya.

49Pei anaguruNya mangkita Ia malinja ri wawo nu ue longko sangkodi yako ri bangka, wali sira mampobuuka Ia bara wonggo. Wali sira sakaboo.

50Sira samparia mangkita pasi sira meka kojo, see naka sira sakaboo. Pei i Yesu mansaka manganto’oka sira, “Ee, pakasanang raya ngkomi! Ne’e meka, Aku sei.”

51Roo see i Yesu mapone ri bangka nsira. Wali ojo papone i Yesu ri bangka, ngoyu marimbo mandoo. Wali anaguru i Yesu sira ipu kojo rayanya mangkita ngoyu marimbo mandoo.

52Naka pei ipu raya nsira mangkita palaong to etu apa nempo roomo mangkita kuasa i Yesu tempo Ia mampokoni tau boros, pei sira taa kojo manasanya mangkonong batuanginya kuasaNya etu. Raya nsira mabukul see naka sira taa kojo manasanya.

53Wali ojo pawote nsira rano etu, sira dongka nja’u lipu Genesaret, panewa sira mana’u yako ri bangka pei mangantaka bangka etu ri wii ndano

54Wali tempo pana’u nsira yako ri bangka etu, re’e tau to mangkita pasi mangansani i Yesu semo to rata.

55See naka sira maripo yau mampakarebaka resi samparia tau ri lipu-lipu to ri awenya mangkonong karata i Yesu. Wali tempo tau boros etu mangansani i Yesu Ia re’imo, sira mangkenika Ia tau to masaki. Tau to masaki etu nalempa nsira ri wawo lima-lima. Imbare sira mandonge i Yesu Ia re’i, tau mangkenika Ia tau to masaki nja’u ria.

56Pasi imbare nakarata i Yesu, boros kojo tau mampago Ia. Tempo Ia rata ri kota-kota tau yau mampago, tempo Ia rata ri kampukampu tau yau mampago, pasi tempo Ia rata ri nawu-nawu tau yau seja mangampago. Wali boros kojo tau mangampago Ia. Wali tau etu sira mampoduli tau to masaki nja’u pasar. Panewa sira mamporapika kojo resi i Yesu see tau to masaki etu maya mampotaka nempo ojo ri wii nu mpakeNya. Wali i Yesu Ia mangabiaka tau to masaki etu mampotaka wii nu mpakeNya, panewa samparia tau to mampotaka ri wii nu mpake i Yesu etu, sira rapakatao muni.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran