Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Wali ri pomulanya, tempo lino si’i tawa rapapowali, tempo etu re’emo Ia to rato’oka i Tuntu i mPue Allah. I Tuntu etu, Ia re’e siwaka pei i Pue Allah pasi Ia Allah seja.

2Wali yako ri pomulanya, i Tuntu Ia siwaka yami pei i Pue Allah.

3Pasi tempo i Pue Allah nampapowali samparia, tempo etu Ia mangampake i Tuntu semo mangika palaong to etu. Wali tare anu to napapowali i mPue Allah to si’a i Tuntu to mangika.

4Wali Ia to rato’oka i Tuntu, Ia semo mangawai katuwu to monso. Wali Ia maya raporapaka ewa pansona to mampakaremeka to lino jaya, apa Ia semo to mampakanasaka resi to lino songka i mPue Allah see sira maya mangarata katuwu to monso etu.

5Apa tempo to lino tawa mangansani songka i mPue Allah, tempo etu sira raporapaka ewa tau to malinja ri raya mburi. Pei ojo kama’i i nTuntu to raporapaka ewa pansona, Ia mangkeni reme to mampakareme ri raya mburi etu. Pasi wuri etu taa nakoto manganangi reme to Ia mangkeni.

6Wali re’e seore ma’i tau to napokau i mPue Allah. Tau etu to pantuntu tuntu i mPue Allah sanganya i Yohanes.

7Wali i Yohanes to Pombaptis etu ma’i mawali matamanasa resi tau mangkonong i Tuntu to mangkeni reme etu. I Yohanes mampakarebaka resi tau see samparia tau maya mangandonge mangkonong Ia, to rato’oka seja i Reme, panewa tuwu-tuwuja sira damangaya kareba etu.

8Pei si’a i Yohanes etu to rato’oka i Reme. Ia ojo rapokau damawali matamanasa mangkonong i Reme etu.

9Wali i Reme to napakarebaka i Yohanes etu, Ia Reme to monso to ma’i ri lino si’i. I Reme etu ma’i damampaponsanika samparia tau mangkonong jaya i mPue Allah ewa naika mpansona mampakaremeka tau jaya ri raya mburi.

10Wali Ia to rato’oka i Reme etu, Ia semo to nampapowali lino si’i. Pei nempo ewa wetu, tempo Ia rata ri lino, to lino bo’onya mampongakung i sema kamonsonya Ia.

11Pasi tempo Ia ma’i ri tana nu bansa to si Ia, tempo etu kaborosinya yunuNya ri tana etu taa mangantima Ia.

12Pei re’e tau to masanang mangantima Ia pasi to mangaya mangkonong Ia, wali samparia tau to etu Ia mangawaika kuasa damawali ana i mPue Allah.

13Wali tau to mawali ana i mPue Allah etu, sira mawali anaNya si’a ewa pangampoana nto lino. Apa tau tempo rapoanaka ri lino, sira rapoanaka yako pamporani ndaya ntau tu’anya pasi yako songka mpa’anya. Pei tau mawali ana i mPue Allah yako kuasa i mPue Allah semo.

14Wali Ia to rato’oka i Tuntu, Ia nawali seja to lino pasi Ia re’e maroo ri oyo ngkita. Tempo Ia maroo ri oyo ngkita etu Ia bae kojo kanotoNya resi tau pasi samparia to to’oNya paka monso pu’u. Pasi tempo Ia maroo ri oyo ngkita etu, kita re’e mangkita Ia bae kojo kuasaNya. Wali bae kojo kuasaNya etu apa Ia Ana i mPue Allah to samba’aja, to ma’i napokau mPa’aNya etu.

15Wali i Yohanes to Pombaptis magombo mangkonong Ia to rato’oka i Tuntu etu. Ia maroso loonya manganto’o, “Si’i semo tau to mangabanang gombongku seore tempo aku manganto’o, ‘Tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae anggaNya pei aku. Apa tempo aku tawa re’e, Ia re’e yamimo.’” Etu semo to nato’o i Yohanes.

16Wali Ia to rato’oka i Tuntu, Ia bae kojo kanotoNya, see naka Ia tare pandoonya mangawaika kita anu to matao. Pasi kanjo’u-njo’u tidugadugang anu to matao to Ia mangawaika kita etu.

17Apa bae batuanginya porenta i mPue Allah to naporataka i Musa bue-bue ngkita tempo owi. Pei nempo bae batuanginya porenta etu, bae wo’u batuanginya kanoto i mPue Allah to napaponsanika i Yesu Kerisitu kita ri tempo si’i. Pasi bae wo’u batuanginya samparia anu to to’oNya mangkonong i Pue Allah, pasi samparia to to’oNya etu paka monso pu’u.

18Wali kamonsonya tare pasi samba’a to lino to re’e mangkita i Pue Allah. Pei AnaNya to samba’aja, Ia semo to mampaponsanika kita mangkonong i Pue Allah, apa Ia Allah seja pasi Ia samba’a pei Pa’aNya.

19Wali re’e seore kepalakepala nto Yahudi to maroo ri Yerusalem, sira mampokau sawei mba’a to pampue pasi tau to wiyaa i Lewi yau resi i Yohanes to Pombaptis damampotanaka resi ia, “I sema kamonsonya korom? Bara i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah?” Wali pomakau nsira etu yau mampago i Yohanes panewa mampotanaka resi ia ewa wetu. Tempo sira mampotanaka resi i Yohanes etu, ewa si’i pasononya.

20Ia taa mangawutis sira, ia mansaka mampakanasaka sira, to’onya, “Aku si’i si’a i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.”

21Roo see sira mampotanaka wo’u resi ia, sira manganto’o, “Ane ewa see, i sema kamonsonya korom? Bara i Elia, to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi?” Wali ia manganto’o, “Si’a seja.” Panewa sira mampotanaka wo’u, “Wimba korom bara to pantuntu tuntu i mPue Allah to nato’o yami i Musa darata resi kita?” Wali i Yohanes manganto’oka wo’u sira, “Gete, si’a!”

22Wali yako etu sira manganto’oka wo’u resi ia, sira manganto’o, “To’oka kami i sema kamonsonya korom. To’oka kami see re’e pasono to maya naporata mami resi tau to nampokau kami. Kesaa to korom manganto’o mangkonong korom, to’oka kami.”

23Wali i Yohanes mangansono, ia manganto’o, “Aku si’a i Kerisitu, si’a seja i Elia pasi si’a seja to pantuntu tuntu imPue Allah to naparajanjika i Musa etu. Pei aku ojo mangabanang gombo to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi. Gombonya etu manganto’o dare’e tau maroso loonya mampogomboka tau boros nja’u pada bone, ia manganto’oka tau etu, ‘Tamo masae i Pue darata. Wali ewa naika ntau mampasilongaka yami i makole jaya see taa masuli palinjanya, ewa wetu seja nuika ngkomi mampasilonga raya ngkomi damangaya i Pue.’ Wali tau to nato’o i Yesaya etu aku semo.” Etu semo pasono i Yohanes.

24Wali ri oyo ntau to mampotanaka i Yohanes etu, re’e seja to Yahudi to aliran Parisi.

25Tau etu mampotanaka wo’u resi i Yohanes, sira manganto’o, “Korom manganto’o korom si’a i Kerisitu, bara i Elia, bara to pantuntu tuntu i mPue Allah etu. Wali ane ewa see maka pei korom mangabaptis tau?”

26Wali i Yohanes mangansono, ia manganto’o, “Monso pu’u aku mangabaptisika tau ue mangika tondong sira majeam. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae anggaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya, see naka aku mangepe aku nempo mawali watuaNya pei mangalede so’o nsapatuNya, taa masipato. Wali kamonsonya tau etu re’emo ri oyo ngkomi pei komi taa mangansani i sema kamonsonya Ia.” Ewa wetu naika i Yohanes mangansono to Yahudi to aliran Parisi etu.

27(1:26)

28Wali samparia palaong to etu paka mawali nja’u kota Betania, ri sambote ngkoro Yordan to tondo mata nu eo. Nja’u ria semo i Yohanes mangabaptis tau.

29Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao i Yohanes mangkita i Yesu ma’i mangampago ia. Wali ia mangansani i Yesu semo to damawali pampue nu dosa ewa ana nu domba to napampueka ntau resi i Pue Allah ane sira mangika dosa. Wali see naka ia manganto’oka tau boros, “Lo’aja tau etu! Ia semo Ana nu Domba to nawai i mPue Allah, Ia ma’i damangansompo dosa nto lino!

30Wali Ia semo tau to aku roomo mangansaritaka resi komi tempo aku manganto’o, ‘Tau to ma’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae anggaNya pei aku. Apa tempo aku tawa re’e, Ia re’e yamimo.’

31Wali tempo ruyu, tempo aku mangansaritaka komi mangkonong tau to dama’i etu, tempo etu pasiwa aku tawa seja mangansani i sema kamonsonya Ia. Pei nempo ewa wetu aku ma’i mangansaritaka yami komi mangkonong Ia pasi aku mangabaptisika tau ue. Naka pei aku mangika palaong to etu apa yako palaongingku etu see naka komi to yunungku to Israel damangansani Ia semo to ma’i napokau i mPue Allah.”

32Wali yako etu i Yohanes manganto’o wo’u, to’onya, “Monso pu’u tempo ruyu aku tawa mangansani i sema kamonsonya Ia. Pei si’i-si’i aku mangansanika Ia apa i Pue Allah, anu nampokau aku ma’i mangabaptisika tau ue, Ia semo manganto’oka yami aku, Ia manganto’o, ‘Korom damangkita i Nosa Mapasing tudu ri wawo ntau samba’a pei maroo resi Ia. Wali tau etu semo to damangabaptisika tau i Nosa Mapasing batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ntau etu.’ Ewa see nato’oka i mPue Allah aku. Wali yako etu re’e seore ma’i i Yesu resi aku darabaptis. Wali tempo aku room mangabaptis Ia, aku mangkita i Nosa Mapasing tudu yako ndate yangi ewa tagou pei maroo resi Ia.

33(1:32)

34Wali palaong to aku mangkita etu mangabanang gombo i mPue Allah resi aku, see naka aku maya mampatimonso tau etu semo Ana i mPue Allah.”

35Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao, i Yohanes makore wo’u nja’u sambote ngkoro Yordan sindara-ndara pei dua mba’a anagurunya.

36Tempo etu ia mangkita wo’u i Yesu malinja liu nja’u ria, wali ia manganto’o, “Lo’a! Etu semo Ana nu Domba to nawai i mPue Allah.”

37Wali ojo pangandonge nu anaguru i Yohanes gombonya etu, sira yau mangalulu i Yesu.

38Wali i Yesu mangalekoka tangoNya pei mangkita tau dua etu mangalulu Ia, wali Ia mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Kesaa liwu ngkomi?” Sira mangansono, “Rabi, imbare tampa nukaroo ngKomi?” (Ane Rabi etu, batuanginya Guru.)

39Wali i Yesu manganto’oka sira, “Yau lulu Aku see komi damangkita.” Wali sira yau resi i Yesu pei mangkita tampa nakaroo. Tempo etu bara jam opo rede eo, wali sira maroo-roo resi i Yesu nja’u tampa nakaroo etu, panewa ojo kawenginya rao, sira yau muni njo’u lipu nsira.

40Wali tau dua to mangandonge gombo i Yohanes etu pei yau mangalulu i Yesu, samba’a sanganya i Andreas. I Andreas etu ia sintua’i pei i Simon Petrus.

41Wali i Andreas ia mansaka yau mangaliwu i Simon etu. Ojo pangaratanya, ia manganto’oka i Simon, “Kami re’emo mangarata i Mesias!” (Ane Mesias etu batuanginya i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.)

42Wali yako etu i Andreas mangkeni i Simon mangampago i Yesu. Ojo karata nsira dua nja’u ria, i Yesu mangalo’aka kojo resi i Simon panewa manganto’o, “Korom i Simon, ana i Yohanes. Pei yako tempo si’i korom darato’oka i Kepas.” (Wali Kepas pasi Petrus samba’a batuanginya, etu semo watu.)

43Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao, i Yesu mansongka dayau njo’u propinsi Galilea. Ri raya mpalinjaNya yau njo’u ria etu Ia mangarata i Pilipus to yako ri kota Betsaida seja sewaju ewa i Andreas sira dua i Petrus. Wali i Yesu manganto’oka i Pilipus etu, “Lulu Aku.” Wali i Pilipus mangalulu.

44(1:43)

45Pasi i Pilipus etu yau mangaliwu samba’a yununya to sanganya i Natanael panewa ojo pangaratanya, ia manganto’oka i Natanael etu, “Kami re’e mangarata Makole parajanji i mPue Allah, tau to napaponsanika yami i Musa tempo ia mangantulis porentanya, pasi to napaponsanika yami seja nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo sira mangantulis tuntuNya etu. Wali tau to napaponsanika nsira etu, etu semo i Yesu to Nasaret, ana i Yusup.” Etu semo to nato’oka i mPilipus i Natanael.

46Pei i Natanael manganto’o, “Gete, bara si’ansa yako ri kota Nasaret Ia! Apa tare anu to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong tau to bae anggaNya to masuwu yako kota Nasaret!” Wali i Pilipus manganto’o, “Yaumo kita mangalo’a see korom maya mangkita Ia.”

47Wali sira dua yau mangampago i Yesu. Tempo i Yesu mangkita i Natanael ma’i, Ia manganto’o mangkonong i Natanael etu, to’oNya, “Lo’aja tau etu. Ia tau to mangika lengko ngkatuwu to masipato naika nto Israel. Ia tare kojo mangantipu sa’e.

48Wali i Natanael mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Ewa wimba Komi mangansani mangkonong aku?” Panewa i Yesu mangansono, “Tempo i Pilipus tawa mampokio korom, tempo korom tiroowa re’e ri ara ngkaju ara, tempo etu Aku re’emo mangkita korom.”

49Wali i Natanael ipu kojo rayanya mangandonge gombo i Yesu etu apa tempo ia ri ara kaju ara etu, tempo etu i Yesu taa nja’u nja’u ria. Wali see naka ia manganto’o, “Pa’a Guru, monso pu’u Komi Ana i mPue Allah! Komi Makole mami to Israel!”

50Wali i Yesu manganto’oka ia, “Naka pei korom mangaya apa saba korom mangandonge gombongKu to manganto’o Aku re’e mangkita korom ri ara ngkaju ara. Pei yako tempo si’i korom damangkita palaong to ipu wo’u rayamu mangkita pei palaong to etu.”

51Roo see i Yesu manganto’oka wo’u sira samparia, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u komi damangkita yangi tiloka. Pasi komi damangkita pomakau i mPue Allah, sira nto’u-ma’i nto’u-ma’i yau nto’u saruga pei mawolili muni resi Aku, Wiyaa nto Lino.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel