Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1Tabea, 'Aba Teofilus! 'Ai le-lefo ma di-disiraka dau tositotarokau gee 'o Yesus 'ikurue womanarama de wodotoko,

2sigado 'o sorogaade wodoa. Ma 'orasi kowodoawasi, de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma kuasa, 'una wosibesesongokasi 'awi su-sulokika gee wakiiri-irikokau.

3'Una wosangisara sigado wosongene 'o salipoka. Wosongenoka ma do'ingo 'o wange nagi soatino 'igi-gilio womasidumutu 'onaka ma ngale ma gou-goungu 'una wowangokau. De wakisidemo wakisimaigoungu kokia ma Jo'oungu ma Dutu wapareta 'awi kawasa.

4Ma moi ge'ena 'una de 'awi su-suloko yomalomuno yo'odomo de wakisibesesongo konee, "'Uwa niamada 'o Yerusalemuoka. Niodamaa ge'enaka sigado 'ai Dea wokula 'okia naga gee wojajiokau, ge'ena la 'o Ngomasa 'Itebi-tebini gee tinisidemokau ma sirasi.

5Sababu 'o Yohanes Wo'osi-'osiki 'una 'o nyawa wo'osiki de 'o 'akere; ma dua koito'ingowau de ngini ni'osiki de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu wokula 'o Ngomasa 'Itebi-tebini la 'imanoa nia singinaka."

6De ma moi ge'ena 'o su-suloko go'ona yomalomuno de 'o Yesus de yosano 'unaka, "Jou, ne'ena nomau nosigokoli? 'o Israeloka ma pareta ma ngale minisipidili 'o nyawa 'iregu ma paretaka?"

7'O Yesus wosango, "Ngini ngaro konianakowa muruoka de 'idadi. Ge'ena ka 'o 'Aba ma sirete wositantuu moteke 'awi kuasa.

8Ma ngini 'asa niamake 'o kuasa, gee dua ma 'orasi 'o Ngomasa 'Itebi-tebini niduguti de nia singinaka 'imanoa. De ngini 'asa niodadi to ngoi 'ai sakisii, 'o Yerusalemuoka, 'o Yudeaka, 'o Samariaka, de sigado 'o dunia yasuluunuku."

9'O Yesus kage'ena wongoseka de wodoakau 'o sorogaade 'awi su-suloko manga bionoka, de wilega-lega 'ena 'o kakamoro wisaokau.

10'Ona kayolega-legasi 'o diwangie gee 'o Yesus wodoaka, de yomanako 'ena 'o nyawa yamididi manga baju ya'are-'arese yoma'okodeu manga dateoka.

11De yamididi go'ona kayongosekau, "Ee, ngini 'o Galilea ma nyawa! 'Uwau nima'okode ka 'o diwangie niodi-diriidi. 'O Yesus gee nia bionoka 'o sorogaade wodoakau, dua woboali kaimatero de kangano niamakekau 'o sorogaade wodoa."

12Ge'enaka de 'o su-suloko go'ona 'o Zaitun ma gigie ma dekuoka de yolio 'o Yerusalemuku, ma gurutu poilia 'o kilo moikoni.

13Ya'adonuku 'o Yerusalemuoka 'o woa moioka gee yomasidodo-dogumika, de yodoade daku 'o ngii moi 'idaduieka. 'O su-suloko 'ona ge'ena 'o Petrus, de 'o Yohanes, 'o Yakobus de 'o Andreas, 'o Filipus de 'o Tomas, 'o Bartolomeus de 'o Matius, 'o Yakobus 'o Alfeus wi ngowaka, de 'o Simon gee woolu-oluku 'o negara 'iregu yakipareta, de 'o Yudas 'o Yakobus wi ngowaka.

14'Ona yoodumu ka 'o singina moi kaitaurika yomalomuno yomalahidoa. 'Ona yomalahidoa de 'o nge-ngeweka yamuruo naga de mita ngo Maria 'o Yesus ma 'esa, de 'o Yesus 'awi riaka dodoto.

15Ma moi ge'ena yomalomuno poilia done yaratusu moi de yamonaokokani, de 'o Petrus woma'okode manga bionoka de wobicara wongose,

16"'Esa moi riaka dodoto! 'Okia naga 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka ge'ena salingou 'idadi, ge'ena la ma sira 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'isidemosirakau ma ngekomo 'o Dautu, ma ngale 'o Yudas, gee 'o Yesus witago-tagoko manga balusu.

17'O Yudas 'una ge'ena ma sira de de ngone, de 'una mita wiiriokau ma ngale womanarama de de ngone."

18('O Yudas 'una 'o tonaka 'o betu moi womadamakekau sababu 'awi ngeluku ma bo-bangu wosi'ija. Ge'enaka dau de wootaka de wi pokoro 'ipooteke so wi toto 'idokinino so ma rai wosongenoka.

19'O Yerusalemuoka yogoge-gogere yoodumu yogi'isenoka ge'ena, so ma rai ma tonaka ge'ena yosironga de to 'ona manga demo, 'o Akeldama, ma ngale, 'o 'Aunu ma Tonaka.)

20"'O Mazmur ma bukuoka naga 'isilefo konee: 'Madaka la 'awi woaka kairii-riidikau; ka moi ma 'uwa yomanoa ge'enaka.' Naga 'isilefo konee mita: 'Madaka la 'awi manarama 'o nyawa 'iregu yatagali.'

21Sababu ge'ena salingou womatengosi womoteke de de ngone la wosisakisii nanga Jou Yesus ma gou-goungu wowangokau. 'O nyawa gu'una salingou gee kaitaurika womote-moteke de de ngone ma 'orasi 'o Yesus powimoteke kiaka naga bato, gee ma 'orasi 'o Yohanes Wo'osi-'osiki wokurue 'o nyawa wo'osiki, sigado 'o Yesus wodoaka 'o sorogaade to ngone nanga sigoronaka."

22(1:21)

23So 'o nyawa yongaku-ngaku yoboa-boano ge'enaka gee yoiriki yamididi ge'ena la 'o Yusuf gee wisironga 'o Barsabas, mita wisi'asoko 'o Yustus, de wimoioli ge'ena la 'o Matias.

24Ge'enaka de 'ona yolahidoa konee, "Jou, ngona nanako 'o nyawa 'iodumu manga singina. 'O Yudas wamadakau 'awi manaramoka ge'ena la 'o su-suloko, de wosongenokau so wosikaikakau 'o ngiika gee yadaene 'una ge'enaka. So ngona ma sirete, Jou, nosidumutu 'o nyawa yamididi no'ona, nagu'una woniiriki la wa'ao 'o manarama ge'ena 'o Yudas witagali."

25(1:24)

26Yolahidoa 'iduanga de yamididi go'ona yakiiriki so manga ronga ya'undi, de 'o Matiasuku widaene. So 'una wigoraka wodadi 'o su-suloko ma ngale yomarimoi de 'o su-suloko 'iregu yamogiooko de moi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran