Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1'O Yesus wongose 'awi do-domoteika, "'O hali gee 'imadadi 'o nyawa 'o sowono yodiai, ma raiokau dua de ma 'ena. Ma yotorouoka 'o nyawa gee yodadi sababu!

2'Ifoloi yaowa nako 'o teto 'iamo-amoko yosidupusuika manga tomaroka de yakitapu 'o ngooto ma lukuku la yolutuoka, nako la 'ona yodadi sababu 'o ngowa-ngowaka ne'ena moioni koyongakuwau ngoino.

3So tinisidemo, nimasidi-diai! Nako nia 'esa moi wosowono nginika, ge'ena winitawanono. Nako 'una womatoduba de wotobakau, ge'ena 'uwau niosi-singina 'awi sowono.

4De nako 'una wosowono ngonaka 'o wange moi ma gilio ma tumudiingi ma wodiaioka ma noimi woboa womasilo-loa, ge'ena 'uwau niosi-singina 'awi sowono."

5'O Yesus 'awi su-suloko kayongosekau 'o Yesusika, "Jou, nosikuata to ngomi 'amia ngo-ngaku."

6Ma Jou wosango, "Nako to ngini 'ania ngo-ngaku ma amoko 'iso 'o sawi ma dodani, ngini 'idadi niongose 'o waringika ne'ena, 'Norapuku de 'o ngootoka notadiku,' ma raiokau 'o waringi ge'ena 'asa nia demo yamoteke."

7"Nako nginioka naga wimoi nia ro-riwo womanarama 'o bairoka bolo 'o domba wojaga-jaga, ge'ena gee woliono de ngini ma raiokau koniongosewa 'ato, 'Nou, no'odomou!'

8Ma 'ena niongose 'unaka, 'Nomasinoaku 'o pakeangi 'itebi-tebini noileleani. 'Ai 'inomo noidakalari de to'odomo taduanga 'asa de 'idadi ngona no'odomo.'

9'O yongosi gu'una koiparaluuwau wisiarene sababu 'una wamotekokau 'iodumu gee 'awi tuangi wosulo-suloko.

10Koge'enali mita ngini. Nako ngini niamotekokau 'iodumu gee nisulo-sulokokau, ngini salingou kaniongose 'ato, 'Ngomi ka 'o yongosi biasa; ngomi duga kamiadiai 'amia manarama.'"

11'O Yesus 'awi do-dagioka wosikaika 'o Yerusalemuka, waboa 'o Samaria de 'o Galilea manga daeraa ma ribatingino

12Gedagee wowosama 'o soana moika, de yaino 'unano yamogiooko yakipado-pado. 'Ona yoma'okode 'o gurutika

13de yomasigaso-gasoko yongose 'ato, "Yesus! Tuangi! Bo'osa tanu minidoranosi!"

14Gedagee 'o Yesus wakimake de kawongosekau 'onaka, "Niotagi 'o 'imamika de nioga'asoko yalega 'ania roese." Ge'enaka de 'ona yotagi so manga do-dagi ma sigoronaka de manga panyake 'i'aikokau.

15Wimoi 'onaka gee wamao 'ato wi pado 'i'aikokau, de wolio ma Jo'oungu ma Dutu wisiarene womasa-sagaga.

16Ge'enaka de 'o Yesusika wisuba, sigado wi biono dau 'o tonaoka de wo'amalaha 'o Yesusika. 'O nyawa gu'una 'o Samaria ma nyawa.

17Ge'enaka de 'o Yesus wongoseli, "Kangano yamogiooko manga panyake 'i'aikokau. Kiakau yasiwo?

18'Ido'oa so ka 'o Yahudiwa ma nyawa duga woboa wo'amalaha ma Jo'oungu ma Dutuka?"

19Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'o nyawaka gu'una, "Noma'okode de notagiou. Sababu nongaku ngoino so 'ani panyake 'i'aiki."

20'O Farisioka yamuruo naga yosano 'o Yesusika muruoka ma Jo'oungu ma Dutu woboa ma ngale wopareta. 'O Yesus wosango, "Ma Jo'oungu ma Dutu 'awi pareta koisidumutuwa de 'o no-nako gee 'o nyawa yamake-make,

21sigado 'o nyawa 'idadi yongose, 'Nou, winilega, 'una Wiiri-iriki nongoka dau!' Bolo, 'Nou, winilega 'una ngoka doka!' Ma ngoi tinidongose, ma gou-goungu ma Jo'oungu ma Dutu wokuruekau wopareta naga nginioka!"

22Ge'ena 'iduangino de 'o Yesus wongose 'awi do-domoteika, "Dua ma 'orasi ya'adono, ngini 'asa niomau pomakamakeli de de ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka, ngaro ka 'o wange moi ma. Ma dua ko'uwa.

23De 'o nyawa 'asa yongose nginika, 'Winilega 'una ngoka doka', bolo 'Winilega 'una nongoka dau!' Ma ngini 'uwa niakidomoteika.

24Dua ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka toboali ge'ena 'o nyawa 'o duniaka 'iodumu 'imake, sababu 'isoka 'o tawi-tawi 'isiwara 'o diwangoka yodeletongo ma diwanga ma do-dogumu moioka de ma do-dogumu moika.

25Duga ma di-disiraka ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka salingou ma gudai tosangisara, de 'iitomo 'o nyawa-nyawa ma 'orasi ne'ena naga.

26Dua ma 'orasi ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka toboali, 'ena 'o nyawa manga 'ahu kaimatero de ma sira 'idadi-dadiokau gee ma 'orasi 'o Nuh wo'ahuosi.

27'O nyawa kayomangodomo de yo'okere, de yongaamoko. Koge'enau yodiai sigado 'o Nuh wowosamoka 'o kapalika, de 'o ngu'uisi ma amoko 'iboa so yokokisongenoka 'o nyawa-nyawa go'ona.

28Mita 'isoka gee ma 'orasi 'o Lot, 'o nyawa yomangodomo de yomangokere, yomawukunu de yoma'ija, yomadaraki de manga woa yosigoko.

29Ma gee 'o Lot woma'aikoka 'o Sodom ma kotaka, ma 'orasi ge'ena 'o 'uku de walira 'i'uti daku 'o diwanguku de yakisotumu 'ona yoodumu.

30Koge'enali dua gee ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka toboali ma wangeka.

31Ma 'orasi ge'ena nago'ona gee daku manga woa ma dekuoka, 'uwa yo'uti ma ngale manga kianikia manga woa ma dodaka ya'ese, ma 'ena salingou yomatai-taiti yoowara.

32Niosi-singina 'okia naga 'idadi 'o Lot ma wekatoka gee muna momadutumu 'ami dudunoko!

33'O nyawa gee yomariwo yo'ahu ka 'o dunia ma sanangioka de yooluku yamada, 'ona 'asa koyamakewa 'o 'ahu 'ika-kakali. Ma 'o nyawa gee yamada yo'ahu ka 'o dunia ma sanangioka, 'ona 'asa yamake 'o 'ahu 'ika-kakali.

34Tinidongose ne'ena: Ma 'orasi ge'ena 'o nyawa yamididioka yoma'iduoka 'o dangiri moi, moi dua yaki'asaka de moi yakimadaku.

35'O ngeweka yamididi 'o bira yotutuku ma gu-gudaioka, mimoi dua mi'asaka de mimoioli mimadaku.

36['O nyawa yamididi yomanarama ma gu-gudaioka 'o bairoka, dua moi ya'asaka de moioli yakimadaku.]"

37'O Yesus 'awi do-domoteke yosano, "Jou, ge'ena dua kiaka 'idadi?" 'O Yesus wosango, "Kiaka naga 'o songene, ge'enaka 'o wogono 'imatoomu. Koge'enali mita ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka toboali, ge'ena 'o nyawa 'iodumu 'asa 'imake."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 17):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran