Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 12 >> 

1Kakaliliua-na ompi', mpotompo'wiwi-a pakulea' to tarata ngkai Inoha' Tomoroli'. Patuju-ku bona ni'inca mpu'u napa to makono.

2Ni'inca moto ompi', owi kako'ia-na ni'incai Alata'ala, ntora ratete'-koi hante uma ria pekiri-ni mpotuku' pinotau–pinotau to uma howa' mololita.

3Toe pai' kupopo'incai-koi: tauna to mololita ngkai petete' Inoha' Tomoroli', uma hema to mpo'uli' "Tetotowi-imi Yesus!" Wae wo'o uma hema to mpo'uli': "Yesus, Hi'a-mi Pue'!" ane uma-i natete' Inoha' Tomoroli'.

4Alata'ala mpowai'-ta wori' nyala pakulea' mpobago bago-na, hore mporata-ta pakulea' to mosisala. Aga hawe'ea pakulea' toe, pewai' ngkai Inoha' Tomoroli' to hadua lau-wadi.

5Wori' nyala pobago to tapobago-ki Pue', aga Pue' to tapobago-ki toe, hadua lau-i-wadi.

6Wori' nyala ohea-na Alata'ala mpopohiloi baraka'-na hi rala katuwu'-ta, aga Alata'ala to hadua toe wo'o-i-wadi to mpobago butu nyala-na hi rala katuwu' butu–butu dua-ta.

7Butu dua-ta, hore–hore rawai' pakulea' to ngkai Inoha' Tomoroli', bona ma'ala-ta mpobabehi to mokalaua hi doo.

8Hi tau hadua Inoha' Tomoroli' mpowai' kapantea mololita. Hi to hadua-na Inoha' Tomoroli' to hibalia toe wo'o-wadi mpowai' pe'inca mpakanoto Lolita Alata'ala.

9Hi tau hadua Inoha' Tomoroli' toe mpowai' pepangala' to moroho. Pai' hi to hadua-na, bate Inoha' Tomoroli' to hibalia toe wo'o-i-wadi mpowai' kuasa mepaka'uri'.

10Hi to hadua rawai' baraka' mpobabehi tanda mekoncehi, hi to hadua-na rawai' pakulea' mpohowa' lolita Alata'ala. Hi to hadua-na wo'o rawai' pe'inca mpoposisala napa to ngkai Inoha' Tomoroli' pai' napa to bela ngkai Inoha' Tomoroli'. Hi tau ntani'-na rawai' pakulea' mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli'. Pai' hi to hadua wo'o rawai' pe'inca mpotoli batua-na basa toe bona ma'ala rapaha doo.

11Hawe'ea toe, Inoha' Tomoroli' to hadua toe oa' wo'o-i-wadi pue' bago. Nabagi–bagi pewai'-na hi butu–butu dua-ta ntuku' kabotu'-na Hi'a moto.

12Kita' to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai'-ki woto manusia'. Woto hameha'-wadi, aga wori' bagia-na. Nau' wori' bagia-na, hawe'ea bagia toe jadi' hawoto lau-wadi.

13Wae wo'o kita'. Kita' omea hewa hameha' woto-tamo, apa' Alata'ala mponiu'-ta omea hante Inoha' Tomoroli' to hibalia. Ba to Yahudi-ta ba bela-ta to Yahudi, to tuwu' batua ba to tuwu' maradika, kita' omea mporata Inoha' Tomoroli' to hibalia.

14Ane tapekiri woto-ta, ria witi'-ta, ria pale-ta, pai' wori' nyala bagia ntani'-na. Uma habagia lau-wadi. Rapa'-na witi' mpo'uli': "Aku', bela-a pale, jadi' bela-a bagia ngkai woto." Aga nau' wae, bate bagia woto oa'-i witi' toe.

15(12:14)

16Ane tilinga mpo'uli': "Aku', bela-a mata, jadi' bela-a bagia ngkai woto," tilinga toe bate bagia ngkai woto.

17Ane rapa'-na hawe'ea bagia woto-ta jadi' mata omea-mi, beiwa-ta pe'epe. Ba hawe'ea jadi' tilinga omea-wadi, beiwa-ta pe'enga'.

18Toe pai' Alata'ala mohawa' bona woto-ta rababehi ngkai wori' nyala bagia, butu nyala bagia natu'u hi woto-ta ntuku' konoa-na, hore–hore hi pontu'ua to taoa-na.

19Ane rapa'-na napahanyala lau-wadi hawe'ea bagia woto-ta, uma-ipi jadi' woto.

20Jadi', bate-na wori'-hawo bagia woto, aga woto hameha' lau-wadi.

21Mata uma ma'ala mpo'uli'-ki pale: "Uma-kuna kuparaluu-ko!" Ba woo' mpo'uli'-ki witi': "Uma-kuna kuparaluu-ko!"

22Kakono-na bagia woto-ta to hiloa-na lente lau-di to taparaluu lia-e.

23Bagia woto-ta to ta'uli' uma ncola rahi, bagia toe-di to tapenasa hante pohea to ncola. Bagia woto-ta to uma taoa-na rahilo doo, toe lau-di to tawuni.

24Aga bagia woto-ta to lompe' ami' hiloa-na, uma tatu'ui napa–napa rahi. Alata'ala mpo'atoro' bagia woto-ta bona bagia to kura' rabila', toe lau-di to tapewili' lia.

25Wae wo'o kita' to mepangala' hi Pue' Yesus: kita' omea hewa bagia–bagia ngkai woto to hameha' lau-wadi, pai' kana momepewili'-ta hadua pai' hadua, bona neo' ria posisalaa-ta.

26Ane hadua peda', kita' omea ntodohaka dohe-na. Ane hadua ra'une', kita' omea goe' dohe-na.

27Hewa Alata'ala mpopajadi' woto-ta ngkai wori' nyala bagia, wae wo'o koi' to wori' napajadi' hawoto lau-damo hi posidaia'-ni hante Kristus. Ma'ala-mi ta'uli', butu dua-ni bagia ngkai woto Kristus omea-koi.

28Pai' hi rala kahintuwuaa'-ta to Kristen, Alata'ala mohawa' bona hore–hore ria bago-ta: lomo'-na ria to jadi' suro-na, karonyala-na ria nabi to mpohowa' lolita-na, katolu-na ria to metudui'. Oti toe, ria to nawai' kuasa mpobabehi tanda mekoncehi. Oti toe, ria to nawai' kuasa mepaka'uri', ria to mporata pakulea' mpotulungi doo, ria to jadi' pangkeni, ria to mporata pakulea' mololita hante basa–basa to ngkai Inoha' Tomoroli'.

29Uma-hawo hawe'ea jadi' suro, ba nabi omea ba topetudui' omea. Uma wo'o ba mokuasa omea-mi mpobabehi tanda to mekoncehi

30ba mpaka'uri' tauna. Uma hawe'ea to mporata pakulea' mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli' ba to mpotoli basa toe bona rapaha doo.

31Jadi', huduwukui-koi mporata pakulea' ngkai Inoha' Tomoroli' toe we'i lau to meliu kalompe'-na. Tapi' to meliu mpu'u kalompe'-na, toi-mi ulu to ku'uli'-kokoi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel