Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 >> 

1Kakaliliua-na ompi', doko' ki'uli'-kokoi hamela romela, mpo'uli' napa to jadi' ane rata nculii'-ipi Pue'-ta Yesus Kristus mporumpu-ta dohe-na. Ria tauna to mpo'uli'-kokoi mpolia' rata-mi eo karataa Pue'. Aga uma makono lolita-ra toe. Meka' ba ria tauna to mpo'uli' Inoha' Tomoroli' mpopo'incai-ra toe, ba ria tauna to mpotudui'-koi tudui' hewa toe. Ba meka' ria mpu'u to mpo'uli' karia-na sura ngkai aku' to mpo'uli' karata-nami Eo Pue'. Aga kiperapi' mpu'u–mpu'u ompi', neo'-koi jolia ingu' ba morara' nono-ni, apa' uma makono kareba toe.

2(2:1)

3Nau' ba beiwa mpu'u-mi lolita doo, neo'-koi ma'ala rabagiu. Apa' kako'ia-na rata eo toe, to ronyala toi ulu kana jadi': wori' tauna ngkala'ura ngkai pepangala'-ra, pai' mehupa'-mi hadua tauna to dada'a to mpo'ewa Alata'ala. Tauna to dada'a toei, molangko nono-na, mpopeliu tuwu'-nai ngkai hawe'ea to rapue' hi dunia'. Pai' daho'-i-hana mohura hi rala Tomi Alata'ala, mpo'uli' kahi'a-nami Alata'ala. Jadi', monoa' ami'-mi karatadi-na hi naraka.

4(2:3)

5Tantu nikiwoi-pidi ompi', kakutudui'-ni wengi hawe'ea toe-e lau nto'u-ku retu-pidi dohe-ni.

6Ane tempo toi, ko'ia mehupa' tauna to dada'a toei, apa' ria-pidi to mpolawa'-i. Tantu nikiwoi moto napa to mpolawa'-i tetu. Jadi', ane rata-damo tempo to napakatantu Alata'ala, mehupa'-imi tauna to dada'a toei.

7Tempo toi, kuasa to mpokuasai-i mobago bongo hi dunia'. Aga woto-na ko'ia mehupa', apa' telawa' oa'-i-pidi. Jadi', ane rawi'iha-damo topelawa' tetui,

8lako' mehupa'-idi tauna to dada'a toei. Aga ane rata-ipi Pue' Yesus hante kabaraka'-na to mehini, ora-mi kuasa tauna to dada'a toei, pai' Pue' Yesus mpopatehi-i, natohoo hante inoha' to ngkai nganga-na.

9Ane tauna to dada'a toei, mehupa'-i mpai' hante baraka' bohe ngkai Magau' Anudaa', pai'-i mpobabehi wori' nyala tanda mekoncehi to mebagiu.

10Hawe'ea akala-na to dada'a napake' mpobagiu tauna to monoa' ami'-mi kamporata-ra silaka. Mporata silaka-rale, apa' oja'-ra mpotarima kareba to makono, pai' uma-ra mengkoru hi Alata'ala bona nahore-ra ngkai huku' jeko'-ra.

11Toe-die pai' Alata'ala mpopakatu hanyala noto hi tauna toera to mpobagiu-ra, alaa-na mepangala'-ra hi lolita boa' to nakeni tauna to dada'a toei.

12Ka'omea-na mpai', Alata'ala mpohuku' hawe'ea tauna to mpokono jeko' pai' to uma mpangalai' kareba to makono.

13Jadi', ompi'–ompi' to nape'ahi' Pue', toto-na lia-kai mpo'uli' tarima kasi oa' hi Alata'ala sabana koi'. Apa' napelihi-mokoi ngkai lomo'-na bona tehore-koi ngkai huku' jeko'-ni. Tehore-koi ngkai huku' jeko'-ni toe, hante kuasa Inoha' Tomoroli' to mpopajadi'-koi bagia Alata'ala to moroli', pai' hante pepangala'-ni hi kareba to makono.

14Toe-mi pai' nakio'-koi ompi' hi kampo'epe-ni Kareba Lompe' to kiparata-kokoi. Nakio'-koi bona mporata-koi bagia hi kabohe tuwu'-na Pue'-ta Yesus Kristus.

15Jadi' ngkai toe-mi ompi', pakaroho pepangala'-ni, perohoi ngkakamu hawe'ea to kitudui'-kokoi, lompe' to ki'uli' hante wiwi, lompe' to ki'uki' hi rala sura.

16Alata'ala mpopohiloi-tamo ahi'-na, pai' napakaroho nono-ta duu' kahae–hae-na pai' nawai'-ta poncarumakaa to lompe' sabana kabula rala-na. Toe pai' mekakae-a hi Pue'-ta Yesus Kristus hante Alata'ala Tuama-ta

17bona narohoi pai' napakatida nono-ni ompi', bona lolita pai' po'ingku-ni lompe' omea.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran